!!!! AUTOR ČLÁNKŮ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI  VÝROBĚ A NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ !!!!   
KOMERČNÍ VYUŽITÍ VŠECH ZAPOJENÍ A PROGRAMŮ Z TOHOTO WEBU ZAKÁZÁNO