AUTOMATICKÉ ČERPÁNÍ VODY

Vágner Vlastimil

         Zařízení umožňuje vyčerpávat nebo doplňovat do nádrží elektricky vodivé kapaliny (užitkovou, dešťovou vodu), i když v dnešní době se již dá koupit ponorné čerpadlo s plovákem toto se, ale nedá použít v nádržích kde je nižší výška nádrže než je zdvih plováku u ponorného čerpadla. V mém případě je čerpána spodní voda, která se shromažďuje do jímky, zařízení má hlavně posloužit pro vlastní inspiraci zařízení je v provozu od roku 1982.

 

POPIS ZAŘÍZENÍ

         Schéma zapojení je na obrázku č.1 zařízení je napájeno ze zdroje 12V= může být použito již hotového zdroje nebo si vyrobíme zdroj sami v tom případě stačí k napájení použít zvonkový transformátor a usměrňovač připojit na výstup 8V~. Tranzistory T1 až T3 tvoří Darlingtonovo zapojení s velkou citlivostí tuto nastavujeme trimrem Tr1, elektronika ovládá cívku relé re1 jeden kontakt relé re1 RE1A slouží, jako přídržný kontakt který určuje výšku hladiny, druhý kontakt relé re1 RE1B ovládá cívku relé re2 která ovládá kontakty RE2A, RE2B buď cívku stykače pokud je použito čerpadlo na napětí 3 x 240/ 400V, pokud je použito na čerpání čerpadlo na napětí 240V kontakty relé RE2 pak již přímo ovládají toto čerpadlo. Zařízení umožňuje buď z nádrže vyčerpat kapalinu, nebo do nádrže doplnit kapalinu tuto funkci ovlivňuje zapojení kontaktů relé RE2 kontakt RE2A a RE2B,v případě že nádrž je plná a na ovládání cívky stykače čerpadla je použit pracovní kontakt RE2A je z nádrže čerpána tekutina až do doby kdy hladina kapaliny klesne pod úroveň elektrody 2 tzv. minimální hladina schéma zapojení je na obrázku č. 2. Pokud je na ovládání cívky stykače použit klidový kontakt relé RE2B je do nádrže doplňována kapalina až do doby než se hladina dostane až k elektrodě 1 maximální hladina po dosažení úrovně elektronika vypne cívku stykače čerpadla schéma zapojení je na obrázku č. 3. Snímací elektrody jsou vyrobeny z nekorodujícího materiálu mosaz, špice do kola a podobně, vzájemná rozteč mezi elektrodami 1 až 3 je dána vodivostí kapaliny a nastavením citlivosti trimru TR1,elektrody v horní části uchycení musí být zafixovány proti vzájemnému dotyku. Elektroda 3 je napájecí pokud je nádoba kovová je možno místo elektrody použít plášť nádoby.

 

POPIS FUNKCE ČERPÁNÍ

         Na relé  RE2 je použit kontakt RE2A na bázi tranzistoru T1 je záporné napětí a tranzistory v Darlingtonově zapojení jsou uzavřeny relé RE1 je bez proudu. Hladina v nádrži neustále stoupá, až dosáhne k elektrodě 2 tato je zapojena na klidový kontakt RE1A který je rozpojený nic se neděje, hladina stoupá dál až k elektrodě 1 v tu chvíli se na bázi tranzistoru T1 dostane kladné napětí které sepne tranzistory v Darlingtonově zapojení tyto sepnou cívku relé RE1 a kontakty RE1A a RE1B. Kontakt RE1B sepne cívku relé RE2 a ta kontaktem RE2A spustí čerpadlo, nyní začne klesat hladina v nádrži až do úrovně kdy se dostane pod úroveň elektrody 2 která tvořila přidrž pro napájení elektroniky.

 

POPIS FUNKCE DOPLŇOVÁNÍ

         Na relé RE2 je použit kontakt RE2B na bázi tranzistoru T1 je záporné napětí a tranzistory v Darlingtonově zapojení jsou uzavřeny relé RE1 je bez proudu. Kontakt RE2B je sepnutý a čerpadlo doplňuje kapalinu do nádrže. Hladina v nádrži neustále stoupá, až dosáhne k elektrodě 2 tato je zapojena na klidový kontakt RE1A který je rozpojený nic se neděje, hladina stoupá dál až k elektrodě 1 v tu chvíli se na bázi tranzistoru T1 dostane kladné napětí které sepne tranzistory v Darlingtonově zapojení tyto sepnou cívku relé RE1 a kontakty RE1A a RE1B. Kontakt RE1B sepne cívku relé RE2 a ta rozepne kontakt RE2B tím se rozpojí napájení čerpadla a ukončí se doplňování kapaliny do nádrže.

 

 

         Seznam součástek:

    Rezistor R1….M47 , trim TR1…..10M , Kondenzátor C1…..47NF styroflex

    Tranzistory T1,T2….KC148 , T3….KF507 , Diody D1, D2….KY132/1000

     Relé RE1,RE2…..2 x přepínací kontakt cívka 12V= ,

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ

                    Obr

 

  Obr   Obr

 

 

         Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz