ČÍTAČ PULZŮ VODOMĚRU

Vágner Vlastimil

         Tento jednoduchý přípravek jsem si vyrobil ve dvou verzích z potřeby sledovat při seřizování dávkování, počet pulzů z vodoměru vybaveného snímačem pulzů. Volba na využití PC padla z důvodu možnosti uložení a tisku dat, je možné to samé vyrobit i z obyčejné kalkulačky ale bez možnosti uložení,tisku a dalšího zpracování naměřených dat. Také je možné použít jednočipový procesor z důvodu občasného použití a v tomto případě nutnosti použití dalších věcí(programátoru atd.), z tohoto důvodu volba využití PC hotové moduly se dají dále využít na další různá měření a pokusy. Přípravek se připojuje na sériový port počítače nebo pomocí redukce USB/COM, může sloužit jako inspirace k vlastním pokusům s podobnými zařízeními a ti kdož programují si napíší svůj vlastní program přímo pod Windows.

 

Popis přípravku

         Možná zapojení přípravku jsou na obrázcích č.01, č.02 na obrázku č.03 je přípravek pro odzkoušení programu cte.exe na čítání pulzů, na obrázku č.04 je nákres připojení přípravku ke snímači v mém případě ke kontaktu ve vodoměru. Napětí které je možné připojit na vstupní svorky pro připojení snímače je při použitých součástkách 12V – 24VDC,kladné napětí signálu se připojuje na svorku (+) a záporné napětí signálu se připojuje na (-).

       Popis k obr.č.01 kladné napětí signálu je přivedeno na rezistor R1 tento omezuje protékající proud do diody v optočlenu IO1 rezistor je připojen na anodu diody D1 která propustí pouze kladnou hodnotu signálu na anodu diody v optočlenu IO1,záporný signál je přiveden na diodu D2 z této je přivedeno na katodu diody v optočlenu IO1. Kladné napětí z výstupu DTR je přivedeno na anodu diody D3 a na rezistor R2,který je připojen na kolektor tranzistoru v optočlenu IO1.Emitor tranzistoru v optočlenu IO1 je připojen na rezistor R3 zde je i výstup do počítače PC na vstup RXD, druhý vývod rezistoru R3 je připojen na výstup GND počítače PC. Rezistory R2 a R3 omezují proud výstupu DTR na hodnotu nepřevyšující 0.002A,současně tvoří i napěťový dělič pro vyhodnocení logického stavu na vstupu RXD.

       Popis k obr.č.02 zde je použit známý IO MAX232 napájecí napětí 10VDC je přivedeno na IO1 jde o stabilizátor 78L05 který stabilizuje napětí na provozní hodnotu 5VDC. Toto napětí napájí již zmíněný IO2 MAX232 přes omezovací rezistor R1 kolektor tranzistoru v optočlenu IC3, současně je připojen na vstup T2IN IO2. Emitor tranzistoru v optočlenu IC3 je připojen na záporný pól zdroje. Vstupní část od snímače tvoří dioda v IC3 tato je katodou připojena na anodu diody D1, anoda diody v optočlenu IC3 je připojena na rezistor R2 který je připojen na katodu diody D2, na diody D1,D2 je připojen snímač (kontakt vodoměru).   

 

Funkce přípravku

         Při aktivaci snímače (sepnutí kontaktu) ve vodoměru se současně rozsvítí i led dioda v optočlenu IO1 tato uvede do vodivého stavu tranzistor v optočlenu který následně propustí kladné napětí z výstupu DTR počítače na vstup RXD počítače PC toto kladné napětí se vyhodnotí programem jako logická jednička tato je na monitoru počítače zobrazena číslem „1“. Takto se na jednom řádku po každém sepnutí kontaktu zobrazí „1“ celkem 10x, poté program pokračuje na dalším řádku a současně jsou stejné hodnoty zapsány i do souboru. Přípravek je možno použít dle individuálních potřeb.

 

Popis programu

         Program má název cte.exe je určen pod OS DOS pokud je na PC spuštěn OS WINDOWS 95/98 jde spustit z příkazové řádky nebo při startu počítače klávesou F8 zvolíme pouze DOS.Pod OS WINDOWS 2000 NT/XP jde spustit POUZE Z PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY POKUD JSOU OS SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI, druhá možnost je nahrát na disketu systém společně s programem. Tu poté vložit před spuštěním do mechaniky pokud ji počítač má nainstalovanou a poté teprve zapnout počítač, na počítači však musí být v BIOSU nastaveno načítání z této mechaniky.        

    Program cte.exe po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek volbu portu volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM 1 stiskem klávesy 2 volíme port COM 2 atd. Po volbě portu kde je připojen přípravek si program otestuje zda je ve stejném adresáři kde se nachází vytvořený soubor s názvem NAMERENO pokud tento soubor není vytvořen program si ho sám vytvoří, současně aktivuje výstup DTR pro napájení přípravku dle zapojení obr.č.01, pro přípravek dle obrázku č.02 není signál DTR využit, ale je také aktivní. Poté již program smaže obrazovku a testuje vstup RXD v případě že je na vstup snímačem přivedeno kladné napětí program automaticky provede zápis času do souboru a na monitoru počítače se automaticky zobrazují „1“ vždy deset na řádku. Program ukončíme stiskem klávesy mezerník po jejím stisknutí je do souboru zapsán čas ukončení testování čidla. Naměřené hodnoty v souboru se dají zobrazit v jakémkoliv manažéru vytvořený soubor NAMERENO je na ukázku přiložen v tomto adresáři, jde o záznam pulzů z vodoměru zde co hodnota „1“ to 1/2 litru. Po dalším spuštění programu cte.exe jsou další data připsána pod již provedené měření.  

                        

              Obr

    Seznam součástek k Obr.č.01

    D1, D2, D3…..KA261,  (1N4148)

    Rezistory R1….5K6, R2….3K2, R3….10K všechny na 0.6W typ R0207

    IO1…PC817

 

                        Obr

    Seznam součástek k Obr.č.03

     Rezistor R1….10K, TL.1….tlačítko (co šuplík dá)

 

                             Obr

                          

    

Obr

     

    Seznam součástek k Obr.č.02

    D1, D2….KA261, (1N4148),  R1….3K2, R2…5K6, C1, C2….100N (keramika),   IO1…78L05, IO2…MAX232, IC3…PC817, C3, C4, C5, C6…..47uF (Tantal),

 

P3240152

Hotový převodník ze schématu dle obrázku č.01 (pohled na DPS ze strany součástek)

 

 P3240154

Pohled na převodník ze schématu dle obrázku č.02 bez stabilizátoru(DPS ze strany součástek)

 

P3240158

Pohled na převodník ze schématu dle obrázku č.02 bez stabilizátoru (DPS ze strany spojů)

 

P3240170

Testování a úprava programu pod OS WINDOWS7 STARTÉR z příkazové řádky

 

P3240161

Spuštěný program pod OS WINDOWS7 STARTÉR z příkazové řádky (zde volba portu)

 

P3240164

Spuštěný program pod OS WINDOWS7 STARTÉR z příkazové řádky (zde čeká na hodnoty)

 

P3240165

Spuštěný program pod OS WINDOWS7 STARTÉR z příkazové řádky (zde načítané hodnoty simulované tlačítkem)

 

P3240166

Připojený přípravek k počítači přes USB/COM (uprostřed tlačítko na simulaci pulzů)

 

P3240148

Celkový pohled na hotový přípravek ze schématu z obrázku č.01

Vágner Vlastimil

Bližší informace

vagnervlastimil@seznam.cz