SEMAFOR A POČÍTÁNÍ KOL K AUTODRÁZE ŘÍZENÉ

POČÍTAČEM PC

Vágner Vlastimil 

         Přípravek se připojuje na sériový port počítače PC rozšiřuje použitou autodráhu o zobrazování do startu pomocí semaforu.Přípravek má vlastí napájení z důvodu že prodávané autodráhy mají různá napájecí napětí pro závodní autíčka.Na stávajícím zdroji pro autodráhu se provede úprava tak aby spínací kontakt relátka v přípravku sepnul při startu napětí pro napájení autíček současně zůstává svítit zelená led dioda na semaforu.Současně je možno provést pomocí přepínače napájení autodráhy tak aby nemusel být použit počítač tj. volba ručně automat.Přípravek má hlavně sloužit pro vlastní inspiraci

 

Popis přípravku

         Přípravek je velice jednoduchý schéma zapojení je na obrázcích č.01,č.02,č.03. Napájecí napětí zdroje pro přípravek je stejnosměrné v rozsahu 10VDC – 12VDC,napětí je přivedeno na diody D5 kladný napájecí pól(+) a D6 záporný napájecí pól(-) a dále na  stabilizátor IO1 který stabilizuje napětí na 6V= toto napětí již napájí přípravek.Led diody semaforu červenou,žlutou a zelenou společně s relé RE1 ovládá IO2 4017 jedná se o čítač který po každém kladném impulsu na vstupu CLOCK přepne vždy o jeden výstup,impulsy pro vstup CLOCK generuje počítač na výstupní lince RTS,RESET čítače je při zapnutí proveden rezistorem R9 a kondenzátorem C1 současně se rozsvítí červená led dioda D6 spínaná tranzistorem T2 rezistor R3 v bázi tranzistoru T2 omezuje výstupní proud z výstupu IO2 Q0,rezistor R4 v kolektoru T2 omezuje protékající proud do Led diody D6 na hodnotu 0.02A,stejnou funkci mají i rezistory R2,R1,R5,R6 zapojené do obvodů tranzistorů T1 a T3 v kolektoru T3 je navíc zapojena cívka relé RE1.Jeden spínací kontakt RE1A relé RE1 spíná kladné napětí na diodu D8 z které jsou přes rezistor R11 který omezuje protékající proud do vstupů DSR,CTS počítače PC napájeny snímače průjezdů autíček (jazýčkové kontakty v drahách autodráhy).Druhý spínací kontakt RE1B relé RE1 spíná jeden pól napájecího napětí ze zdroje autodráhy.Součástky D9,D10,R12,R13,Led diody D11 a D12  tvoří zobrazovací část přípravku na signalizaci projetí zadaného počtu kol,ovládání je z počítače PC výstupy DTR a TXD signál DTR signalizuje projetí zadaného počtu kol v dráze č.1,signál TXD signalizuje projetí zadaného počtu kol v dráze č.2.Při projetí zadaného počtu kol v dráze č.1 nebo v dráze č.2 se rozsvítí led dioda D11 nebo D12,program vygeneruje krátký impuls na výstupu RTS ten způsobí přepnutí z výstupu Q2 na výstup Q3 který provede RESET IO2 dojde k vypnutí napájení do autodráhy a na semaforu se rozsvítí červená Led dioda D6.Vstup DCD zabezpečuje že IO2 bude vždy ZRESETOVÁN po ujetí zadaného počtu kol, dále po volbě portu kdy je programově provedeno zapnutí a vypnutí výstupních linek PC což vytvoří na výstupu RTS krátký signál a tím se přepne výstup Q0 na výstup Q1,tak že dokud je vstupní signál DCD v logické jedničce je prováděno programově RESETOVÁNÍ dokud není na vstupu DCD logická nula výstupy Q1 a Q2 jsou vypnuty.Snímače z autodráhy,semaforu od Led diod D5,D6,D7 a od zdroje napájení autodráhy jsou připojeny pomocí kabelů do převodníku na konektory kabel do počítače je opatřen koncovkou dle použitého sériového portu.Vývod GND počítače MUSÍ BÝT SPOJEN SE ZÁPORNÝM PÓLEM (-) NAPÁJENÍ PŘÍPRAVKU!. 

 

Úprava autodráhy s autíčky vybavenými magnety

         Nejprve si na použité jazýčkové kontakty naletujeme vodiče z  kabelu který bude používán,před naletováním si na vodiče nasuneme ochrannou bužírku a poté vodiče přiletujeme k jazýčkovým kontaktům a provedeme přetažení bužírky přes spoje,dále si připravíme měřící přístroj DMM,lepidlo a fixu.Jako první demontujeme rozpěrku která zajišťuje svévolné otáčení kotoučů signalizujících počet ujetých kol,dále odvrtáme zajištění kotoučů které ukazovali mechanicky projetá kola a tyto také demontujeme.Na autodráze nám vzniknou ve vodících drážkách otvory,nyní si připravíme autíčko,DMM přepneme na rozsah měření odporu nebo akustickou signalizaci el.okruhu a fixu na označení jazýčkových kontaktů.Autíčko položíme na pracovní stůl tak aby bylo vodícím kolíkem a magnetem směrem k nám vezmeme upravený díl autodráhy a tuto položíme na autíčko tak aby v otvoru ve vodící drážce byl vidět magnet,nyní připojíme DMM na druhý konec kabelu na shodné vodiče od jazýčkového kontaktu který budeme označovat.Nyní přiložíme jazýčkový kontakt k otvoru na autodráze,na DMM se musí zobrazit průchod tzv.že jazýčkový kontakt je sepnutý pokud se nám nezobrazí že okruh je uzavřený otáčíme jazýčkovým kontaktem dokud se toto na DMM nezobrazí.Pokud se nám zobrazí že okruh je uzavřený označíme si na jazýčkovém kontaktu fixou jak má být přilepen k vodící drážce,jazýčkový kontakt zafixujeme v této poloze např.lepící páskou tak abychom mohli větší část jazýčkového kontaktu přelepit lepidlem k tělesu autodráhy,stejně pokračujeme i při uchycení druhého kontaktu k zalepení jsme použili rychle schnoucí dvousložkový EPOXYD.Po vytvrzení lepidla připojíme opět DMM přepnutý na měření odporu k jednomu jazýčkovému kontaktu vezmeme autíčko a pokud nyní velice pomalu přejedeme autíčkem přes otvor v autodráze MUSÍ SE NÁM TOTO UKÁZAT NA DMM JAKO PRŮCHOD OKRUHU TO ZNAMENÁ ŽE NA DISPLEJI DMM SE ZOBRAZÍ 000,POKUD NYNÍ ODJEDEME AUTÍČKEM MIMO OTVOR NA DMM SE MUSÍ ZOBRAZIT 1,to samé odzkoušíme i na druhé dráze.Pokud je vše v pořádku položíme nyní díl autodráhy na rovnou plochu a zjistíme si sílu podložky kterou budeme muset použít pro podložení tohoto dílu,díl je vyšší o několik milimetrů díky použitým jazýčkovým kontaktům tím je úprava autodráhy hotova.

 

Popis programu

         Program má název závod.exe oproti původnímu byl upraven a jde spustit na počítačích s OS DOS,WINDOWS 95/98 zde při startu počítače klávesou F8 zvolíme volbu DOS.Na počítačích kde je OS WINDOWS 2000 NT/XP jde spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou Windows řádně nainstalovány ve 32-bitové verzi,před spuštěním programu ukončíme všechny ostatní aplikace.Po spuštění programu zvolíme port kde je přípravek připojen ten volíme stiskem kláves 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM1 atd.,Pokud se po volbě portu zobrazí 4017 NELZE RESETOVAT POKRAČUJ STISKEM JAKÉKOLIV KLÁVESY STISKNEME JAKOUKOLIV KLÁVESU A PROGRAM SE UKONČÍ.Tato informace znamená že se počítači nedaří resetovat 4017 a je třeba zjistit závadu.Pokud je vše v pořádku tak po volbě portu zadáme počet kol a stiskneme ENTER po volbě kol je na semaforu po třech vteřinách prováděno přepínání led diod od červené k zelené.Po rozsvícení zelené led je současně sepnuto relé RE1 a na monitoru se již zobrazí kolik kol bylo ujeto v té které dráze po projetí zadaného počtu kol se na monitoru zobrazí v dráze č…. byl ujet zadaný počet kol,program vypne relé RE1 a rozsvítí se červená Led dioda.Pokud nyní chceme zadat nový počet kol stiskneme klávesu MEZERNÍK,pokud chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC.V případě že po zadaní počtu kol stiskneme MEZERNÍK program provede RESET na semaforu se rozsvítí červená Led dioda je vypnuto relé RE1 program se vrátí do nabídky nová volba,ukončení. 

 

         Seznam součástek :

 

RELÉ : RE1... TYP G2R2A NAPĚTÍ CÍVKY 5V=

REZISTORY :  R1,R4,R6….200R , R2,R3,R5…..6K8 , R7,R8…10K , R9…3K3 , R10…2K5 ,

                          R11,R12,R13….2K2 ,

KONDENZÁTORY : 

ELEKTROLYTICKÉ : C1…3,3uF/16V , C4….4G/50V , C5…100uF/16V ,

KERAMICKÉ : C2,C3….100nF ,

POLOVODIČE : 

DIODY : D1,D2,D3,D4,D5,D6,D10,D11,D12……1N4148 (KA261)

LED DIODY :

průměr 8mm  2V/0,02A

D7 – ŽLUTÁ  TYP…L793YD

D8 – ČERVENÁ  TYP….L793ID

D9 – ZELENÁ  TYP…..L793GD

Průměr 5mm  2V/0,01A

D13 , D14 – ZELENÁ   TYP….LL5GD

TRANZISTORY :

T1,T2,T3…..BC327 – 25

INTEGROVANÉ OBVODY :

IO1 – STABILIZÁTOR  7806

IO2 – ČÍTAČ 4017

 

RŮZNÉ :

KABEL ŠESTI ŽILOVÝ , ČTYŘ ŽILOVÝ , TŘÍ ŽILOVÝ délka dle vlastní potřeby

KONEKTOR CANON – 9 / 25 DUTINKY + KRYT DLE SÉRIOVÉHO PORTU NA POČÍTAČI

KONEKTORY DO DPS pro připojení čidel , Led diod dle vlastní volby (dáno vlastní výrobou DPS)

 

 Obr   Obr

 

Obr

 

  Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz