OVLÁDÁNÍ RELÁTEK POMOCÍ POČÍTAČE PC

VÁGNER VLASTIMIL 

Tento jednoduchý přípravek umožňuje ovládat pomocí sériového portu počítače relátka která mohou ovládat různé přípravky nebo hračky bez nebezpečí že dojde ke zničení portu počítače.Přípravek může  sloužit k vlastní inspiraci.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

Přípravek je napájen z externího zdroje 12V=zdroj musí být schopen dodat proud 0.5A,relátka jsou umístěna na jedné desce tištěného spoje kontakty relátek jsou zakončeny ve svorkovnici kam se připojují ovládaná zařízení.Na této desce je dále svorkovnice kde jsou zakončeny i výstupní signály z počítače PC,je zde konektor na připojení napájecího napětí.Relátka volíme s kontakty podle toho jaké proudy budeme spínat a s dvěma páry přepínacích kontaktů cívky relátek jsou na napětí 12V=,relátka mohou být ovládána v jakémkoliv pořadí sepnutí relátka je signalizováno svitem led diody.Relátko  A  je ovládáno výstupem  DTR,relátko  B  je ovládáno výstupem   RTS,relátko  C  je  ovládáno výstupem  TXD.Výstup DTR je spojen rezistorem R7 se vstupním signálem CTS,výstup RTS je spojen rezistorem R8 se vstupním signálem DSR,toto propojení vstupů s výstupy je nutné pro správnou funkci.Rezistory R7,R8 propojíme vstupy s výstupy přímo na konektoru tím se ušetří dva vodiče v kabelu kterým propojujeme desku s počítačem,použitý kabel je čtyř žilový na jedné straně je zakončen ve svorkovnici a na druhé koncovkou podle použitého portu.Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1.

POPIS PROGRAMU

Program je určen pro operační systém MS – DOS,v případě že je spuštěn program Windows je nutné provést restart počítače a při restartu zvolit klávesou F8 volbu č.6,tato volba je nutná při ovládání je používána klávesa Z tato je brána podle klávesnice IBM zde je pod  písmenem Y,v případě že je program spuštěn na počítači kde je OS WINDOWS 2000,XP,NT je možné spouštět program pouze z příkazové řádky pokus jsou uvedené OS řádně nainstalovány ve 32-bitové verzi..V programu volíme všechny funkce stiskem kláves které jsou pro zvýraznění uzavřeny v závorkách < >.Program je v adresáři ovládání a má název relé.exe,po spuštění programu vybereme sériový port ke kterému je připojen přípravek,volbu portu provedeme stiskem klávesy s číslicí 1 až 4.Stiskem klávesy s číslicí 1 volíme port com1,stiskem klávesy s číslicí 2 volíme port com2,stejně postupujeme pokud chceme navolit port com3,com4.Po volbě portu se zobrazí volba relé tuto volbu provedeme stiskem klávesy s příslušným písmenem,stiskem klávesy s písmenem  A volíme relé A,stiskem klávesy s písmenem  B volíme relé B,stiskem klávesy s písmenem  C volíme relé C.Po volbě relé se zobrazí zapnout vypnout stiskem klávesy Z relé zapneme stiskem klávesy V relé vypneme.Po volbě relé a stisku klávesy Z se na řádku u navoleného relé zobrazí relé zapnuto,po stisku klávesy V se zobrazí relé vypnuto.Stiskem klávesy ESC program ukončíme.Pokud je některé relé sepnuto a je stisknuta klávesa ESC program provede vypnutí tohoto relé a ukončí se.

 

OVLÁDÁNÍ RELÁTEK

Po připojení kabelu na sériový port,připojení napětí  spustíme program zvolíme port kde je připojen kabel od desky relátek.Jako příklad zvolíme relé A  stiskneme klávesu s písmenem A pak stiskneme klávesu Z relé sepne a na stejném řádku se zobrazí RELE SEPNUTO,pokud nyní chceme relé vypnout stiskneme znovu klávesu s písmenem  A ,a pak stiskneme klávesu V,relé vypne a na stejném řádku se zobrazí RELE VYPNTO.Stejně se ovládají i další dvě relátka,pokud chceme sepnout relé A a jako další relé B stiskneme klávesu s písmenem A pak klávesu Z,dále stiskneme klávesu s písmenem B a znovu klávesu Z.Pokud nyní chceme vypnout relé A stiskneme klávesu s písmenem A pak klávesu s písmenem V program vypne relé A relé B zůstane zapnuté.Stejně postupujeme pokud chceme zapínat a vypínat relátka různě mezi sebou.

 

SEZNAM SOUČÁSTEK

Rezistory : R1,R3,R5….12K,       R2,R4,R6……5K6,    R7,R8……2K5,

DIODY : D2,D3,D5,D6,D8,D9…..KA261(KA207,1NN4007),LED DIODY D1,D4,D7….2V/0.002A

TRANZISTORY : T1,T2,T3….KF507,KONEKTOR PODLE  KONEKTORU SÉRIOVÉHO PORTU

KABEL ČTYŘ ŽILOVÝ….5M,RELÉ …RE1,RE2,RE3…CÍVKA 12V= 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKTY

 

rele

 

POPIS VÝVODŮ NA SÉRIOVÉM PORTU

9 PINŮ                                                              25 PINŮ

VÝVOD                     VÝVOD

DTR  4                        DTR  20

RTS   7                        RTS   4

TXD  3                        TXD  2

CTS   8                        CTS   5

DSR  6                         DSR  6

GND 5                       GND  7

 

Bližší informace :

vagnervlastimil@seznam.cz

Tel.: +420 607 405 007

Článek publikován v časopise Radio Plus KTE