Ovládání síťové zásuvky počítačem PC

Vágner Vlastimil  

 

    Přípravkem je možno ovládat spotřebiče připojené do ovládané zásuvky,ovládání zásuvky je v čase který řídí počítač,ten je od  silového rozvodu oddělen optotriakem.Přípravek se připojuje na sériový port počítače je v provozu více jak dva roky a pracuje bez závad,zařízení může sloužit k vlastní inspiraci.

 

Popis Přípravku

Přípravek je vestavěn do instalační dvojkrabice na omítku tzv.penálu kde je v jedné polovině dvojzásuvka a v druhé je ovládací elektronika.Přípravek je s počítačem propojen třížilovým kablíkem zakončeným koncovkou podle typu sériového portu tj.devítikolík nebo dvacetipětikolík.Dále je vyveden kabel  flexo typ C  3 x 1.5 mm2, musí být použit kabel typu C jedná se o ovládaný prodlužovák,kabel je zakončený síťovou zástrčkou kterou připojujeme přípravek do zásuvek rozvodu sítě 240Vstř, Na krytu elektroniky jsou dvě led diody jedna červená signalizuje přítomnost ovládacích signálů z PC,druhá je zelená a signalizuje že ovládaná zásuvka je pod napětím a pojistka F1 včetně elektroniky je v pořádku. Na ovládání zásuvky jsou z počítače využity signály RTS,DTR,TXD.Signály RTS,DTR jsou zdvojeny důvodem je že jeden výstup může dodat  maximálně proud přibližně 10mA,Rezistorem R2 je nastaven proud do řídící mřížky výkonového triaku TR1 který je opatřen chladičem.Schéma zapojení je na obrázku č.1.Součástky pro signalizaci zapnuté zásuvky C3,LED 2,D4,R3 jsou v krabičce vzájemně propojeny přímo. 

Popis funkce

Po aktivaci signálů RTS,DTR je napětí z počítače usměrněno stabilizátorem IO1 78L05 na 5V,takto stabilizované napětí je přes rezistor R1 a červenou led diodu D1 kterou rozsvítí vedeno na IO2 optotriak MOC3041 který spíná IO3 výkonový triak TR1 při průchodu síťového napětí nulou,sepnutí triaku TR1 je signalizováno zelenou led diodou D2.Napětí pro led diodu D2 je získáno pomocí kondenzátoru C3,rezistor R3 společně s opačně polarizovanou diodou D4 chrání led diodu D2 proti špičkám.

 

 

Popis programů

Programy pro oživení a ovládání zásuvky jsou určeny pod operační systém MS-DOS jsou odladěny v TP7 jdou spouštět i na rychlejších počítačích jak 200Mhz,pod Windows 95,98 je možno programy spouštět z příkazové řádky nebo při startu počítače stiskem klávesy F8 zobrazíme volbu a zvolíme jen MS DOS,pod OS Windows2000,XP,NT jdou spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS řádně nainstalovány jako 32-bitová verze,pod uvedenými OS instalovaným jako 64-bitová verze nejdou spustit.Programy jsou v adresáři zásuvka a mají názvy ovládání.exe a test.exe,ovládání programu test.exe po spuštění programu zvolíme port ke kterému je připojen přípravek volbu provádíme stiskem kláves 1 až 4,stiskem klávesy s číslicí 1 volíme port com 1,stiskem klávesy s číslicí 2 volíme port com2 atd.,pro zvýraznění jsou uvedené klávesy uzavřeny do < >.Po volbě portu se zobrazí pro zapnutí stiskni klávesu mezerník po stisku se zobrazí zařízení zapnuto a nápis pro vypnutí stiskni  klávesu mezerník,po jejím stisku se zobrazí zařízení vypnuto.Takto můžeme ručně zapínat nebo vypínat ovládanou zásuvku,program ukončíme stiskem klávesy ESC.

Program ovládání.exe po spuštění programu zvolíme port ke kterému je připojen přípravek volbu portu volíme stejně jako v programu tes.exe,po volbě portu se zobrazí aktuální čas v počítači a program čeká dokud nestiskneme klávesu mezerník po jejím stisku se zobrazí zadej hodinu zapnutí zadáváme hodnotu 00 až 24 po zadání hodnoty stiskneme klávesu ENTER,zobrazí se zadej minutu zapnutí zadáváme hodnotu 00 až 59 po zadání hodnoty stiskneme klávesu ENTER.Pak se zobrazí  zadej hodinu vypnutí zadáváme hodnotu 00 až 24 po zadání hodnoty stiskneme klávesu ENTER,jako poslední se zobrazí zadej minutu vypnutí zde zadáváme hodnotu 00 až 59 po zadání hodnoty stiskneme klávesu ENTER.Po všech zadáních se na monitoru v pravém rohu zobrazuje čas společně se zadanými údaji.Pokud dojde ke shodě zadaných údajů s časem zobrazí se na monitoru zařízení zapnuto a po nastavene době vypnutí zařízení vypnuto.Program ukončíme stiskem klávesy ESC pokud je zásuvka zapnuta program provede její vypnutí a ukončí se.

 

 

 

Oživení přípravku

Po dokončení přípravku provedeme oživení programem test.exe přípravek propojíme s počítačem zástrčku na 240V zatím nepřipojujeme do sítě,spustíme program test.exe podle výše popsaného návodu pokud je vše v pořádku musí se rozsvítit led dioda č.1 červená.Pokud se nerozsvítila změříme napětí na anodách diod D1,D2 proti katodě diody D3,musíme naměřit napětí mezi 10 až 14V=, pokud na vstupu nenaměříme napětí 10 až 14V= je největší pravděpodobnost že výstupy RTS,DTR,TXD jsou na konektoru na jiných číslech než mají být.Výstup RTS je na 9pinovém konektoru pod číslem 7 na 25 pinovém je pod číslem 4,výstup DTR je na 9pinovém konektoru pod číslem 4 na 25 pinovém je pod číslem 20,výstup TXD je na 9pinovém konektoru pod číslem 3 na 25 pinovém je pod číslem 2.Pokud je napětí v tomto bodě v pořádku změříme napětí na vstupu stabilizátoru 78L05 a pak na jeho výstupu kde musíme naměřit 5V=.Pokud je napětí v pořádku propojíme katodu led diody D1 přímo s anodou diody D3 pokud led dioda svítí je vadný optotriak MOC3041..Pokud je vše v pořádku stiskneme mezerník tak aby led dioda D1 zhasla pak připojíme zástrčku do zásuvky 240Vstř.,znovu stiskneme klávesu mezerník a nyní se musí rozsvítit i led dioda D2 která signalizuje že zásuvka ovládaná počítačem je pod napětím.nyní stiskneme klávesu mezerník až obě led diody zhasnou,do ovládané zásuvky připojíme například lampičku a znovu stiskneme klávesu mezerník lampička se musí rozsvítit a po dalším stisku klávesy mezerník zhasnout.Nyní již můžeme odzkoušet program ovládání.exe zadat hodnoty a pak si jenom počkat až se automaticky rozsvítí lampička a pak zase zhasne,tím je oživení ukončeno.Pozor při manipulaci se síťovým napětím musí již být krabička i zásuvka zakryta pracuje se s napětím které je životu nebezpečné.

 

Seznam součástek

Rezistory : R1……120 Ohmů, R2……4K7 , R3….330 Ohmů všechny rezistory na 1/4 W

Diody D1,D2,D3…..1N4148,(1N4448,KA 201,261), D4…..1N4007 (KY132/1000)

IO1- Stabilizátor 78L05 , IO2- optotriak MOC3041 , IO3- Triak BT139/800 + chladič D01-BLK

Kondenzátory : C1,C2…..100NF,C3….47NF/275Vstř.,Poj.držák…DP08HP + pojistka 4A , Síťová zástrčka,kabel flexo 3x 1.5mm2 typ C  2m,zásuvka do krabice nízká,krabice na omítku dvojitá (penál)

Led diody : D1…..červená  2V/ 0.002A průměr 3mm , : D2…..zelená  2V/ 0.002A průměr 3mm .

 

 

 

Obr

 

P6040095

 

P6040096

P6040097

 

P6040098

P6040099

 

 

Použitá literatura:

Martin Kvoch Programování v TurboPascalu 7

Miroslav Milda Jak na to v Pascalu

Katalog El.součástek Zděnek Krčmář

 

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz 

                     Tel.: + 420 607 405 007