ČASOVÝ ODEČET SEPNUTÍ

Vágner Vlastimil

         Tento jednoduchý přípravek jsem si vyrobil již v roce 2000 i přesto si po této době zaslouží pro svoji jednoduchost a spolehlivost pozornost. Vyroben byl původně pro potřebu sledování doby sepnutí spotřebiče v tomto případě stykače čerpadla. Volba na využití PC padla z důvodu možnosti uložení a tisku dat. Přípravek se připojuje na sériový port počítače, může sloužit jako inspirace k vlastním pokusům s podobnými zařízeními a ti kdož programují si napíší svůj vlastní program přímo pod Windows.

 

Popis přípravku

         Možná zapojení přípravku je na obrázku č.01, na obrázku č.02 je přípravek pro odzkoušení programu odečet.exe. Napětí které je možné připojit na vstupní svorky pro připojení snímače je při použitých součástkách 9V – 24VDC,kladné napětí signálu se připojuje na svorku (+) a záporné napětí signálu se připojuje na (-).

       Popis k obr.č.01 kladné napětí signálu je přivedeno na rezistor R1 tento omezuje protékající proud do diody v optočlenu IO1 rezistor je připojen na anodu diody D1 která propustí pouze kladnou hodnotu signálu na anodu diody v optočlenu IO1,záporný signál je přiveden na diodu D2 z této je přivedeno na katodu diody v optočlenu IO1. Kladné napětí z výstupu DTR je přivedeno na anodu diody D3 a na rezistor R2,který je připojen na kolektor tranzistoru v optočlenu IO1.Emitor tranzistoru v optočlenu IO1 je připojen na rezistor R3 zde je i výstup do počítače PC na vstup CTS, druhý vývod rezistoru R3 je připojen na výstup GND počítače PC. Rezistory R2 a R3 omezují proud výstupu DTR na hodnotu nepřevyšující 0.002A,současně tvoří i napěťový dělič pro vyhodnocení logického stavu na vstupu CTS.

 

Funkce přípravku

         Při aktivaci snímače (sepnutí kontaktu) se současně rozsvítí i led dioda v optočlenu IO1 tato uvede do vodivého stavu tranzistor v optočlenu který následně propustí kladné napětí z výstupu DTR počítače na vstup CTS počítače PC toto kladné napětí se vyhodnotí programem jako logická jednička.

 

Popis programu

         Program má název odečet.exe je určen pod OS DOS pokud je na PC spuštěn OS WINDOWS 95/98 jde spustit z příkazové řádky nebo při startu počítače klávesou F8 zvolíme pouze DOS.Pod OS WINDOWS 2000 NT, XP, WINDOWS7, WINDOWS7-STARTÉR jde spustit POUZE Z PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY POKUD JSOU OS SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI, druhá možnost je nahrát na disketu systém společně s programem. Tu poté vložit před spuštěním do mechaniky pokud ji počítač má nainstalovanou a poté teprve zapnout počítač, na počítači však musí být v BIOSU nastaveno načítání z této mechaniky.        

    Program odečet.exe po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek volbu portu volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM 1 stiskem klávesy 2 volíme port COM 2 atd., současně aktivuje výstup DTR pro napájení přípravku dle zapojení obr.č.01, nebo pro napájení přípravku na odzkoušení programu dle obrázku č.02.

 Po volbě portu kde je připojen přípravek si program otestuje zda je ve stejném adresáři kde se nachází vytvořený soubor s názvem NAMERENO pokud tento soubor není vytvořen program si ho sám vytvoří. A na monitoru počítače se zobrazí START PROGRAMU xx : xx : xx  současně se tento údaj zapíše i do souboru naměřeno nyní pokud bude vstup CTS aktivní logická úroveň „H“ zobrazí se na monitoru počítače ZAČÁTEK MĚŘENÍ a časový údaj. Tento údaj se současně zapíše do souboru naměřeno, pokud se na vstupu CTS nyní objeví logická hodnota „L“ na monitoru počítače se zobrazí  KONEC MĚŘENÍ xx : xx : xx  a současně se tento údaj zapíše i do souboru naměřeno. Program ukončíme stiskem jakékoliv klávesy. 

                       

              Obr

    Seznam součástek k Obr.č.01

    D1, D2, D3…..KA261,  (1N4148)

    Rezistory R1….5K6, R2….3K2, R3….10K všechny na 0.6W typ R0207

    IO1…PC817

 

                        obr

   

     Seznam součástek k Obr.č.02

     Rezistor R1….15K, TL.1….tlačítko (co šuplík dá)

 

     Vágner Vlastimil

     Bližší informace

     vagnervlastimil@seznam.cz