Počítadlo z kalkulačky

Vágner Vlastimil

         Toto počítadlo z kalkulačky bylo vyrobeno k přípravku na počítání závitů kde původní mechanické počítadlo přestalo fungovat.I když se v  dnešní době již dají koupit různé čítače tak toto počítadlo vzhledem k dnešní ceně obyčejné kalkulačky do 30Kč a osmimístném displeji (počet míst se bude lišit dle typu kalkulačky)určitě najde uplatnění a zároveň může sloužit k vlastní inspiraci. Pokud není kalkulačka používána jako počítadlo je ji možno opět používat k výpočetním úkonům

 

Popis přípravku

         Ten to je velice jednoduchý nic nevyrábíme pouze upravujeme na výrobu počítadla je použita obyčejná kalkulačka která má možnost přičítat po jedné ne každá toto umožňuje levné typy toto však splňují.Jednoduché zjištění zda se daná kalkulačka na toto počítadlo hodí je ten že stiskneme tlačítko s číslicí „ 1 „ pak stiskneme tlačítko se znakem „ + „ a poté stiskneme tlačítko „ =  „ a pak znovu „ = „ na displeji se musí zobrazit číslice „ 2 „.Nyní po každém stisknutí tlačítka „ = „ se musí hodnota vždy zvýšit o jednu,takto jsme zjistili zda se daná kalkulačka hodí na počítadlo.

 

Úprava kalkulačky

         Úprava spočívá pouze v naletování a vyvedení vodičů od tlačítka „ = „ vně kalkulačku kde tyto vodiče zakončíme v zásuvce pro konektor Jack apod.Z kalkulačky vyjmeme baterie a kalkulačku rozebereme zjistíme si pozici tlačítka „ = „ a k němu vedoucích přívodů na DPS tyto na vhodném místě opatrně očistíme od laku a v jejich těsné blízkosti vyvrtáme otvory 0.5mm kterými prostrčíme vodiče a tyto opatrně přiletujeme na očištěná místa,naletované vodiče nesmí bránit při opětovné montáži DPS k tlačítkům a uzavření krytů kalkulačky.Tyto vodiče vyvedeme předem vyvrtaným otvorem v krytu kalkulačky,vodiče zakončíme v konektoru který přilepíme lepidlem na kryt kalkulačky,po úpravě kalkulačku smontujeme vložíme baterie kalkulačku zapneme odzkoušíme funkčnost obyčejným výpočtem tím je úprava kalkulačky skončena.

Snímač

         Snímač který nahrazuje stisk tlačítka „ = „ je obyčejný jazýčkový kontakt jehož přívodní vodiče jsou zakončeny v zástrčce Jack nebo té která je použita na upravené kalkulačce.Jazýčkový kontakt je spínán na zařízení kde chceme počítat závity,počet metrů a podobně magnetem.Může být použito i jazýčkové relé kde elektronika spíná cívku relé a kontakty relé pak zastávají funkci tlačítka „ = „ na kalkulačce.

 

Použité součástky :

Kalkulačka typ např. : CEBAR CD-402 NEBO JINÁ

Jazýčkový kontakt typ : KSK1A87-1520 (KSK1A66-1020)

Jazýčkové relé typ : EDR201A05 (ovl.napětí cívky 5V=),EDR201A12(ovl.napětí cívky 12V=) nebo jiné,

Konektor Jack,nebo jiný

 

                                                   Obr

 

Vágner Vlastimil

Karlova 615 Louny 440 01

E-mail : vagnervlastimil@seznam.cz

      Tel.:+420 607 405 007