PŘEVODNÍK

Vágner Vlastimil

    Přípravky jsme si vyrobili s kamarádem pro odzkoušení komunikace RS232 – RS485 včetně odzkoušení vlastnoručně psaných programů pro budoucí využití ovládání různých zařízení po lince RS485.Moduly se při zkoušení připojují na sériový port počítače v případě že počítač má USB je možné použít převodník USB/COM.Zapojení si v žádném případě neklade za cíl konkurovat továrním zapojením která se dají koupit hotová včetně ovládacích programů,může sloužit k vlastní inspiraci při podobných pokusech komunikace RS485.

 

POPIS ZAPOJENÍ

    Schéma zapojení je na obrázku č.01 srdcem přípravku j integrovaný obvod SN75176 určený pro komunikaci RS232 – RS485,napájení přípravku je napětím 5VDC vstupní signály počítače TXD,RTS jsou připojeny na rezistory 1K dále pak na anody led diody D1,D2 katody led diod jsou připojeny na vstupy IO1.Na katody led D1,D2 jsou dále připojeny na rezistory 1K které jsou připojeny na záporný pól napájení (-)GND.Výstup TXD je připojen na pin IO1 č.4 DI,výstup RTS je připojen na pin č.3 DE.Pin č.1 RO IO1 je připojen na vstup počítače RXD současně je z tohoto výstupu provedena signalizace komunikace pomocí rezistoru 1K a led diody D3.Výstupní linka 485 je opatřena rezistory které se pomocí spínačů SW1,SW2,SW3 připojují na linku rezistor 120R se spínačem SW1 připojí mezi výstup „ A „ a „ B „ jde o zakončovací rezistor který musí být na obou koncích vedení RS485.Rezistory 4K7 připojené na spínače SW2 a SW3 při delším vedení určují výchozí stav linky a je nutné jejich odzkoušení připojení dle konkrétní situace.Uvedené zapojení vychází z [1] které bylo upraveno dle schématu na obrázku č.01 popis komunikace po lince RS485 je možné nalézt v [2] nebo [3] a na internetu. 

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou napsány v Turbo Pascalu mají názvy RS485.EXE,COM485.EXE jdou spustit na počítačích s OS DOS,WINDOWS95/98 zde jdou spustit z příkazové řádky nebo při startu počítače se klávesou F8 se zvolí pouze DOS.Pokud je na počítači OS WINDOWS 2000,XP,NT jdou programy spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS nainstalovány ve 32-bitové verzi.Programy slouží pouze k základnímu odzkoušení funkce převodníku po jeho zhotovení a je možné odzkoušení komunikace převodníků mezi dvěmi počítači k tomu slouží program RS485.EXE,nebo odzkoušení jednoho převodníku pomocí jednoho počítače k tomu slouží program COM485.EXE.Ten kdo programuje si zcela určitě napíše svůj vlastní program dle potřeby aplikace jak pod DOS nebo WINDOWS.

    Popis k ovládání programů RS485.EXE a COM485.EXE : POPIS JE PRO OBA PROGRAMY SHODNÝ po spuštění programu zvolíme port kde je připojený přípravek ten volíme stiskem klávesy 1 až 4 stiskem klávesy s číslicí 1 volíme sériový port č.1.,stiskem klávesy s číslicí 2 volíme sériový port č.2 atd..po volbě portu zvolíme zda budeme vysílat data nebo přijímat data.Volbu provedeme stiskem klávesy „V“ vysílat data nebo stiskem klávesy „N“ načíst data programy ukončíme stiskem klávesy ESC.Po volbě vysílat se zobrazí na monitoru ZADEJ HODNOTU 0 – 255,po zadání hodnoty v uvedeném rozsahu stiskneme klávesu ENTER a zadaná hodnota je odeslána po lince TXD do převodníku.Novou hodnotu zadáme po stisku klávesy mezerník.Pokud chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC,v případě že chceme přejít z vysílání na příjem stiskneme klávesu ESC a poté klávesu mezerník a dostaneme se do menu kde můžeme zvolit načítání nebo konec programu dle stisknuté klávesy.

    Při vysílání hodnoty v programu RS485.EXE je na vysílacím počítači tato hodnota současně zobrazena,na přijímacím počítači se zadávané hodnoty zobrazují na řádku tak jak jsou postupně  zadávány na vysílacím počítači.

    Při vysílání hodnoty v programu COM485.EXE je zadaná hodnota přímo zobrazena na monitoru počítače kde je připojený převodník.

    Oba programy mají při překladu do EXE nastaveny parametry 9600baudů,8bitů,žádná parita,1stop bit,DTR,RTS vypnuto.Výstup RTS se programově zapíná vždy při vysílání na převodníku kde je programem navoleno vysílání.Při přijmu je signál RTS vypnut.

 

POSTUP PŘI TESTU PŘEVODNÍKŮ

    Odzkoušení dvou převodníků pomocí dvou počítačů : připojíme převodníky k počítačům dále propojíme převodníky na výstupech 485 tak že spojíme výstup „A“ na jednom převodníku s výstupem „A“ druhého převodníku.Dále výstup jednoho převodníku „B“ s výstupem „B“ druhého převodníku,dále spojíme spínač SW1 ONN který zapojí zakončovací rezistor linky 485 toto provedeme na obou převodnících.Poté připojíme napájecí napětí na převodníky na jednom počítači spustíme program RS485.EXE po volbě portu spustíme vysílání a na druhém počítači spustíme také program RS485.EXE kde po volbě portu zvolíme příjem.Po zadání hodnoty v rozsahu jak je uvedeno v návodu k programům a stisku klávesy ENTER na počítači kde je zvoleno vysílání se tato musí zobrazit na monitoru počítače kde je navolen příjem současně se zadaná hodnota zobrazí i na monitoru počítače kde je navoleno vysílání.Po odzkoušení je možné provést přehození příjmu s vysíláním tak že počítač co vysílal bude přijímat a počítač co přijímal bude vysílat a odzkoušíme znovu komunikaci.Pokud je vše v pořádku je při vysílání na převodníku co vysílá vidět probliknutí led diody D1 a D3,led dioda D2 při vysílání v programu RS485.EXE svítí trvale.

    Odzkoušení jednoho převodníku jedním počítačem : převodník připojíme k počítači propojíme spínač SW1 ONN,připojíme napájecí napětí na převodník.Na počítači spustíme program COM485.EXE po volbě portu zvolíme vysílání a zadáme hodnotu v uvedeném rozsahu 0 – 255 a stiskneme klávesu ENTER,námi zadaná hodnota se musí zobrazit na monitoru počítače novou hodnotu zadáme po stisku klávesy mezerník.Program ukončíme stiskem klávesy ESC.I zde po zadání hodnoty musí bliknout led diody D1,D3 a i led dioda D2.

    Je možné použít i hotové terminálové programy které umožňují zapínat výstup RTS tyto však námi zkoušeny s těmito převodníky nebyli.

   

    Použité součástky :

Rezistory 5Ks….1K , 2Ks…4K7 , 2Ks…120R všechny na 0.6W,

Integrovaný obvod : SN75176 , led diody : D1,D3..červené 3mm 2V/0.002A

D2 zelená 3mm 2V/0.002A , patice pro IO, konektor dle použitého COM portu PC. 

SW1- SW3 přepínače dle vlastního uvážení

  

Použité prameny :

[1]  www.clinch.ch

[2]  www.HW.cz

[3]  www.papouch.com

 

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz

    

   

 

 

 

                     Obr

 

  P8070023

  jeden hotový převodník na univerzální destičce před dokončením testovaný

 

P8070024

druhý dokončený převodník na univerzální destičce propojovací testovací vodiče délka 20m,vodiče smotány.

 

P8070019

Zadaná hodnota na jednom počítači

 

P8070021

Zobrazená hodnota na druhém počítači

 

   vagnervlastimil@seznam.cz