MĚŘENÍ OTÁČEK SPALOVACÍHO MOTORU

Vágner Vlastimil

 

    Přípravek umožňuje měřit otáčky spalovacích motorů v automobilech dnes již nazývané „VETERÁNI“ které mají klasický rozdělovač, nebo motorů v jednostopých vozidlech. Je možné ho také používat při cejchování otáčkoměrů po opravách nebo nově vyrobených, zapojení může posloužit při návrhu vlastního podobného zařízení, přípravek se připojuje na sériový port počítače PC. I když se v dnešní době dají koupit tovární přístroje tak kolega vlastnící a opravující veterány, otáčkoměry tento přípravek používá od roku 1989.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Přípravek jehož schéma je na obr.č.01 je napájen z palubní sítě automobilu vstupní napětí je stabilizováno ZENEROVOU DIODOU na hodnotu napětí 5.1V které již napájí přípravek. Vstupní signál od přerušovače je filtrován rezistory a kondenzátory takto filtrovaný signál pak již spíná tranzistor. V kolektoru tranzistoru je zapojený rezistor a oddělovací kondenzátor pro vstup signálu do počítače, počítač snímá signál na vstupu CTS, zapojení je velice jednoduché.  DPS přípravku (univerzální vrtaná destička) na měření otáček je umístěna do krabičky společně s DPS na měření úhlu sepnutí kontaktů rozdělovače a měření napětí palubní sítě.

 

OŽIVENÍ PŘÍPRAVKU

    Po osazení součástek na univerzální destičce a jejich propojení umyjeme DPS lihem a na vstupní svorky označené ve schématu +12 +6V a -12 -6V připojíme ze zkušebního zdroje napětí 12V a na ZENEROVĚ DIODĚ si změříme napětí jenž by mělo mít hodnotu od 5V do 5.1V dle parametru použité diody. Pokud je vše v pořádku připojíme si propojovací kabel mezi přípravkem a počítačem, na zdroji kmitočtu (tónový generátor) si nastavíme hodnotu 25Hz co by mělo odpovídat při spuštěném programu OTÁČKY.EXE  volbě čtyřdobého motoru a zadaného počtu válců „4“ hodnotě otáček 750ot/min která by se měla zobrazovat na monitoru počítače. Kdo nemá tónový generátor může použít například jako zdroj DMM vybavený generátorem 50Hz v tom to případě by měla být hodnota zobrazená na monitoru počítače při stejném zadání v programu 1500ot/min. Tím je veškeré oživování hotovo nyní si již hotový přípravek umístíme do krabičky.

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou dva a jsou odladěny v TP7 jsou umístěny v adresáři PROGRAMY názvy programů jsou OTAČKY.EXE a VÝPOČET.EXE. Program OTÁČKY.EXE slouží k vlastnímu měření otáček motoru, program VÝPOČET.EXE slouží k výpočtu CEJCHOVNÍHO KMIOTČTU který se pak zadává na zdroji kmitočtu (tónovém generátoru) při opravě otáčkoměru nebo pro kontrolu po výrobě přípravku zda funguje správně. Oba programy jdou spustit na počítačích se sériovým portem (COM) a OS DOS, nebo WINDOWS 95/98. Pokud je na počítači OS WINDOWS XP, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS7 jdou programy spustit pouze z příkazové řádky POKUD JSOU UVEDENÉ OS NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI.

 

    Program OTÁČKY.EXE po spuštění programu zvolím sériový port kde je připojený přípravek volbu portu volíme stiskem klávesy s číslicemi 1 – 4. stiskem klávesy s číslicí „1“ volíme sériový port COM1, stiskem klávesy s číslicí „2“ volíme sériový port COM2 atd. Po volbě portu zvolíme zda se budou měřit otáčky na čtyřdobém motoru nebo dvoudobém motoru tuto volbu volíme stiskem klávesy „C“ nebo „D“ stiskem klávesy s písmenem „C“ volíme čtyřdobý motor, stiskem klávesy s písmenem „D“ volíme dvoudobý motor. Po volbě motoru zadáme jako další položku počet válců a stiskneme klávesu ENTER., na monitoru počítače se poté již zobrazuje naměřená hodnota otáček motoru. Pokud stiskneme během měření jakoukoliv klávesu MIMO KLÁVESY ESC můžeme si znovu zvolit čtyřdobý motor nebo dvoudobý kde zadáváme parametry motoru stejně. Pokud stiskneme klávesu ESC program se ukončí. V případě že je program spuštěn pod OS DOS nastavíme si systémový čas na správnou hodnotu pod OS WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS NT, WINDOWS 7 čas nastavovat nemusíme.

 

    Program VÝPOČET.EXE po spuštění programu zvolíme zda budeme počítat cejchovní kmitočet pro čtyřdobý nebo dvoudobý motor. Stiskem klávesy s písmenem „C“ zvolíme výpočet pro čtyřdobý motor po volbě zadáváme hodnotu za počet válců po zadání počtu stiskneme klávesu ENTER. Další hodnotu kterou zadáváme jsou otáčky motoru po zadání otáček stiskneme  klávesu ENTER a program provede výpočet cejchovního kmitočtu pro zadaný počet válců a otáček. Nove zadání hodnot provedeme po stisku klávesy MEZERNÍK, program ukončíme stiskem klávesy ESC. Stejně se zadávají hodnoty i po volbě dvoudobého motoru.

 

    obr

  

P7050072

Vstupní svorky pro připojení napájení a vstupního signálu od rozdělovače.

 

P7050071

Výstupní svorky pro připojení PC při měření otáček motoru.

 

P7050077

Pohled na hotový přípravek měření otáček „uprostřed krabičky“

 

P7050081

Hotový přípravek pro měření otáček motorů a měření úhlu sepnutí kontaktu rozdělovače

 

P7050076

Testování programu příkazová řádka Windows XP „zvolen dvoudobý motor“

 

P7050078

Program pro výpočet cejchovního kmitočtu „zvolen čtyřdobý motor“

 

P7050082

Program pro výpočet cejchovního kmitočtu „ zvolen dvoudobý motor“

 

Vágner Vlastimil

vagnervlastimil@seznam.cz