TEST UTP KABELŮ

POČÍTAČEM  PC

Vágner Vlastimil

 

      Tento jednoduchý tester vznikl v roce 2000 jako první z mnoha testerů kde využívám starý notebook jako vyhodnocovací jednotku,tester je určen pro testování párů v přímých UTP kabelech.Přípravek se připojuje na sériový port počítače a může sloužit pro vlastní inspiraci.Ti kdož programují si mohou napsat vlastní program přímo pod Windows a tester upravit podle svého požadavku.Po zkušenostech plně postačuje pro zjištění závady kabel nebo karta,nemůže však konkurovat firemním testerům.

 

Funkce Testeru.

      Testovaný kabel musí být na obou koncích odpojen od zařízení (počítačová karta,hub),jeden konec testovaného kabelu je připojen do vysílače a druhý do přijímače, program vyrábí takty a IO1 přepíná výstupy Q0 až Q4 a počítač vyhodnocuje stav na vstupech.Vstup CTS zobrazuje stav vodičů (1+2),vstup DSR zobrazuje stav vodičů (3+6),vstup RI zobrazuje stav  vodičů (4+5),vstup DCD zobrazuje stav vodičů (7+8).Po spuštění programu se na monitoru počítače zobrazuje pokud je zvolený pár v pořádku 1,u ostatních Párů je zobrazena 0,pokud je zvolený pár vadný je zobrazena 0.V případě že je více párů ve zkratu je současně 1 zobrazena u všech párů které jsou spolu zkratovány.

 

Popis Testeru.

      Vysílač testeru tvoří integrovaný obvod IO1 4017 který je napájen diodou D6 přímo z portu počítače výstupem TXD výstup DTR napájí diodou D7 reset integrovaného obvodu,rezistor R2 připojuje vstup reset na záporný pól napájení pokud není aktivován výstup DTR.Výstup RTS vytváří takty které jsou diodou D8 připojený na vstup CLK IO 4017,takty postupně přepínají logickou jedničku H na výstupy Q0,Q1,Q2,Q3,Q4 IO1,rezistor R3 připojuje vstup CLK na záporný pól v době kdy program nevytváří signál.Výstup Q0 IO1 je připojen k Led diodě D1 a rezistorem R1 na záporný pól,R1 omezuje proud Led diodou D1,Led D1 signalizuje že vysílač je připraven k testu.Výstup Q1 IO1 je připojen k anodě diody D2 katoda je připojena do zásuvky RJ45 na vývod č.1,na vývodu č.2 zásuvky RJ45 je připojen rezistor R4 který dává signál na vstup počítače CTS.Výstup Q2 IO1 je připojen k anodě diody D3 katoda je připojena do zásuvky RJ45 na vývod č.3,na vývodu č.6 zásuvky RJ45 je připojen rezistor R5 který dává signál na vstup počítače DSR.Výstup Q3 IO1 je připojen k anodě diody D4 katoda je připojena do zásuvky RJ45 na vývod č.4,na vývodu č.5 zásuvky RJ45 je připojen rezistor R6 který dává signál na vstup počítače RI.Výstup Q4 IO1 je připojen k anodě diody D5 katoda je připojena do zásuvky RJ45 na vývod č.7,na vývodu č.8 zásuvky RJ45 je připojen rezistor R7 který dává signál na vstup počítače DCD.Diody D2 až D8,rezistory R1 až R7, jsou ochranné pro vstupy a výstupy IO1 včetně počítačových vstupů a výstupů současně omezují protékající proud na přípustnou mez.Přijímač je tvořen pouze zásuvkou RJ45 kde jsou vzájemně propojeny piny (1+2),(3+6),(4+5),(7+8).Schéma zapojení vysílače je na obrázku č.1 na obrázku č.2 je deska plošného spoje vysílače ze strany mědi ve skutečné velikosti,na obrázku č.3 je deska plošného spoje přijímače ze strany mědi ve skutečné velikosti,na obrázku č.4 je rozmístění součástek na desce plošného spoje vysílače ze strany součástek tento je zvětšen. Zakončení výstupů a vstupů na sériovém rozhraní: Výstup 9 / 25 pinů : TXD  …3 / 2 ; DTR …4 / 20 ; RTS …7 / 4 ; GND …5 / 7 ; Vstupy 9/25 pinů : CTS …8 / 5 ; DSR …6 / 6 ; RI …9 / 22 ; DCD …1 / 8.

 

Popis programu.

      Vzhledem k tomu že program je velice jednoduchý byl vytvořen v Turbo Pascalu V.7 je v adresáři TESTER má název test.exe jde spustit na počítačích s OS DOS,Windows.První možnost spuštění programu pokud je na počítači OS Windows 95,98 je výhodnější při startu nebo restartu počítače klávesou F8 v nabídce zvolit volbu DOS,je možné program spustit i z příkazové řádky,pokud je na počítači Windows 2000 NT,XP jde program spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS nainstalovány ve 32-bitové verzi.Druhá možnost je vytvoření tzv.systémové diskety kam přihrajeme program test.exe a tuto disketu před zapnutím nebo restartu počítače vsuneme do mechaniky,na počítači však musí být nastaveno jako první botování z floppy mechaniky toto nastavujeme v BIOSU.Ovládací klávesy jsou pro lepší orientaci uzavřeny v závorkách < >,po spuštění programu zvolíme sériový port kde je připojen vysílač volbu provedeme stiskem klávesy 1 až 4 pokud je tester na sériovém portu com1 stiskneme 1 apod.,po volbě portu zvolíme test ručně,automat nebo ESC ukončení programu,volbu RUČNĚ VOLÍME STISKEM KLÁVESY < R >,po volbě ručně zvolíme pár který chceme testovat ten volíme stiskem klávesy 1 až 4 po volbě stiskneme Enter.Zobrazí se SEPNUT VÝSTUPNÍ PÁR ….,stiskem klávesy 1 volíme pár jedna atd.,jiný pár zadáme po stisku klávesy MEZERNÍK a opět stiskneme Enter pokud po zadaní páru stiskneme klávesu < V > vrátíme se do nabídky ručně automat ukončení programu.po volbě páru se na monitoru zobrazí Pár jedna,Pár dvě,Pár tři,Pár čtyři a za nimi se zobrazí buď 0 nebo 1 podle toho v jakém stavu je testovaný pár.Volbu automat volíme stiskem klávesy < A > po volbě se zobrazí zadej čas přepínání ve vteřinách po zadání například 3 a stisku klávesy Enter se automaticky přepínají výstupní páry po třech vteřinách a na monitoru se zobrazuje SEPNUT VÝSTUPNÍ PÁR 1,2,3,4, po 4 páru se rozsvítí led dioda D1 na vysílači toto se pořád opakuje dokud nestiskneme klávesu MEZERNÍK a nezadáme novou hodnotu nebo během testu nestiskneme klávesu < V > kdy se opět dostaneme do hlavní nabídky,pokud během testu stiskneme klávesu MEZERNÍK NEBO < V > program dokončí test a pak provede volbu dle stisknuté klávesy.Během Toho testu se opět na monitoru počítače zobrazuje Pár jedna,Pár dvě,Pár tři,Pár čtyři a za nimi 0 nebo 1 podle toho v jakém stavu jsou testované páry.Program ukončíme stiskem klávesy ESC.

 

Oživení přípravku.

      Po osazení DPS součástkami a jejím očištění zatím neosazujeme integrovaný obvod IO1 do patice, připojíme kabel do počítače a připravíme si měřící přístroj např.DMM.Na počítači spustíme program test.exe po volbě portu zvolíme ručně a zadáme 1 tím jsme navolili první pár,nyní vezmeme DMM a změříme napětí mezi GND a katodou diody D6 naměříme napětí které je schopen dodat sériový port počítače a může být od +7 až do +13V=.Nyní propojíme katodu diody D6 s anodou Led diody D1 tato se musí rozsvítit pokud je vše v pořádku ukončíme program stiskem klávesy V a klávesy ESC,odpojíme kabel od počítače a osadíme IO1 do patice.Opět připojíme kabel vysílače k počítači,vysílač a přijímač propojíme přímým kabelem o kterém víme že je v pořádku na počítači spustíme program test.exe opět zvolíme ruční test a postupně zadáváme čísla od 1 do 4 tak jak je uvedeno v popisu k programu na monitoru se musí postupně u všech čtyřech párů měnit hodnoty z 0 na 1 tak jak volíme testované páry.Po odzkoušení stiskneme klávesu V a navolíme automatický test zadáme hodnotu přepínání např.2 a na monitoru sledujeme jak se mění hodnoty u testovaných párů,tím je oživení testeru ukončeno,ukončíme program stiskem klávesy V a klávesy ESC odpojíme kabel vysílače od počítače a přijímače provedeme montáž vysílače do krabičky a můžeme testovat.

 

Použité součástky : rezistory  R1…7K; R2,R3 …. 15K;  R4,R5,R6,R7…5K6;

                                Polovodiče : Diody D1…Led 2V/ 0.002A ; D2 až D8…1N4007;IO1…4017;

                                Konektor dle sériového portu + kryt; kabel licna 8žilový délka dle vlastní potřeby;

                                Zásuvka RJ45 do plošného spoje dva kusy.

 

 

                                         Obr

                                                                               

                 Obr                      Obr   

 

                                   Obr

 

Použitá Literatura : Martin Kvoch Programování v Turbo Pascalu ; technická dokumentace k 4017;

 

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz