Tester senzorů

Vágner Vlastimil

 

Přípravek slouží k ověření funkce senzorů napájených stejnosměrným napětím na výrobních linkách a strojích při signalizaci poruchy senzoru řídícím systémem.Přípravek je napájen ze sítě a senzor na jeho výstupu zatěžuje proudem který je dán rezistory,používán je již více jak rok k plné spokojenosti.Popis má sloužit k vlastní inspiraci při pokusech se senzory.

 

Popis přípravku.

  Přípravek je vestavěn do krabičky kde je i zdroj napájení.Zdroj jsem použil od tiskárny HP na výstupu je usměrněné napětí 24V= a proud do 0.5A,použit může být jakýkoliv jiný zdroj omezení je pouze to že výstupní usměrněné napětí nesmí být vyšší než je maximální napájecí napětí testovaných senzorů,proud dodaný zdrojem postačí od 0.2A do 0.5A.Na krabičce je z venku přístupný vypínač,pojistka PO 0.16A,přepínač Př.1 pro přepínání výstupního signálu (napětí) od senzoru podle toho zda koncový tranzistor připojuje zátěž REZISTOR ke kladnému nebo zápornému pólu napájecího napětí PNP,NPN.Dále jsou na krabičce tři krokodýlky kam se připojuje testovaný senzor,signalizace zapnutého stavu je Led diodou Led1,Led diody Led2 a Led3 signalizují dle navoleného typu senzoru přepínačem Př.1 aktivovaný senzor.Deska plošného spoje s rezistory R2,R3,R4,R5 led diodami Led2 a Led3 je naletována přímo na vývody Př.1 z této DPS je provedeno i napojení připojovacích krokodýlků pro testované senzory a připojeno napájecí napětí.Led dioda Led1 je naletována společně s rezistorem R1 na vypínači Vp.Rezistory R1,R3,R4 omezují proud tekoucí led diodami Led1,Led2,Led3 na 0.002A,Rezistory R2 a R5 zatěžují dle volby přepínačem Př.1 výstup testovaného senzoru při daném napětí 24V= proudem 0.03A,změnou hodnot těchto rezistorů volíme  velikost proudu tekoucího výstupem testovaného senzoru,nesmíme překročit doporučené hodnoty výrobcem jinak může dojít k zničení senzoru.V případě že použijeme zdroj který bude mít jiné hodnoty výstupního napájecího napětí musíme přepočítat velikosti rezistorů R1,R3,R4 pro led diody Led1,Led2,Led3 včetně rezistorů R2,R5 dle zatěžovacího proudu pro testované senzory.Schéma zapojení přípravku je na Obr.č.1,na Obr.č.2 je deska plošného spoje elektroniky ve skutečné velikosti ze strany spojů na Obr.č.3 je osazená deska,na Obr.č.4 je deska pro krokodýlky ve skutečné velikosti a na Obr.č.5,6,7,8,9 jsou fotografie hotového testeru.

 

Použití testeru.

Senzor vyhodnocený jako vadný odpojíme od sběrnicového rozhraní ,PLC nebo jiného řídícího systému připojíme senzor do testovacích krokodýlků na testeru do krokodýlku označeného A připojíme kladný napájecí vodič od senzoru,do krokodýlku označeného B připojíme výstup ze senzoru do krokodýlku označeného C připojíme záporný napájecí vodič od senzoru.Na testeru zvolíme výstup senzoru tj.PNP nebo NPN a tester zapneme.Dále popsaný test je pro senzor který je při aktivaci spínací pokud hned svítí jedna z diod Led2 nebo Led3 podle volby Př.1 aniž by byl senzor aktivován je senzor nebo přívodní kabel vadný(zkrat)prohlídneme přívodní kabel a pokud najdeme vadné místo a kabel můžeme zkrátit provedeme opravu a pokračujeme v testu v případě že kabel je v pořádku test můžeme ukončit,pokud led dioda Led3 nebo led dioda Led2 nesvítí aktivujeme senzor pokud se nyní led dioda Led2,nebo led dioda Led3 rozsvítí je senzor v pořádku,několikrát opakujeme sepnutí a rozepnutí senzoru led dioda led2 nebo led3 musí zhasínat nyní senzor necháme několik vteřin sepnutý a poté zase rozepnutý tím se při zatížení testerem senzor odzkouší.Po tomto testu již hledáme závadu např.na sběrnici nebo přímo v řídícím zařízení kde je senzor připojen.Dále popsaný test je pro senzor který je při aktivaci rozpínací po připojení senzoru k testeru jak je uvedeno výše navolíme výstup senzoru tj.PNP NPN a zapneme tester podle volby nyní musí  svítit led dioda Led2 nebo Led3 pokud nesvítí je senzor nebo přívodní kabel vadný(zkrat)prohlídneme přívodní kabel a pokud najdeme vadné místo a kabel můžeme zkrátit provedeme opravu a pokračujeme v testu v případě že kabel je v pořádku test ukončíme,pokud led dioda Led2,Led3 podle volby svítí aktivujeme senzor nyní musí led2 nebo Led3 zhasnout toto několikrát opakujeme,nyní senzor necháme několik vteřin rozepnutý a poté zase sepnutý tím se při zatížení testerem senzor odzkouší.Nyní hledáme poruchu opět ve sběrnici nebo přímo v řídícím zařízení kde je senzor připojen.

 

Použité součástky:    EZK

Rezistory :R1,R3,R4……12K        0.5 W  Typ :   R0204

                  R2,R5………..820R      1W      Typ :  R0414

                  Pojistkový držák      Typ : DP06 ,     Pojistka PP5F   160mA

Led diody  Led1,Led2,Led3……..2V / 0.002A průměr 3mm

Vypínač Vp jednopólový  Typ : SSK1300 01   

 Přepínač Př.1……jednopólový dvoupolohový   Typ : MS244LC

 

Použitá literatura : Technické parametry k používaným senzorům

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz

                       

                                   Obr

    

                               Obr               Obr

 

 

                           Obr    

  

 

Obr

Test senzoru

 

Obr

Hotový tester

    vagnervlastimil@seznam.cz