AUTOMATICKÉ DOPLŃOVÁNÍ VODY

DO NÁDRŽE

Vágner Vlastimil

    Potřeboval jsem vyřešit v jedné firmě doplňování vody do nádrže která je využita jako rezervoár pro čerpadla, i když není těžké si toto vlastnoručně vyrobit ale zapojení samo-doma není v tomto případě možné použít. Důvodem je nutné dodržení potřebných norem z tohoto důvodu byl použit tovární výrobek který toto splňuje. Článek může posloužit pro vlastní inspiraci použití podobného zařízení například na zahradách a podobně.

 

Popis snímače a sond

    Jde o snímač HRH-5 který je určen pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin v nádrži(jímce),umožňuje jednohladinové hlídání výšky hladiny kapaliny nebo dvouhladinové hlídání výšky hladiny kapaliny. Po volbě jedné funkce umožňuje to že po spojení elektrod dojde k vyčerpání vodivé kapaliny z jímky(nádrže), nebo po přepnutí do druhé volby funkce pokud dojde k rozpojení ponořených elektrod v kapalině je kapalina znovu dočerpávána dokud nejsou elektrody opět spojeny kapalinou. Bližší informace o tomto snímači a dalších typech snímačů včetně cen, popisu je možný získat v [1], kde je možné i snímač objednat. V mém případě bylo použito funkce snímače na doplňování kapaliny (vody) do nádrže, zde snímač spíná seleonidový ventil na přívodu vody. Snímací sondy jsou také použité tovární výroby  v mém případě byl použit typ SHR-2 podrobnější informace je možné opět získat v [1], kde je možné různé druhy sond objednat. Z uvedených technických parametrů cituji pouze toto snímač může být napájen napětím v rozsahu 24V…240V AC, DC, napájení na elektrodách je max. 3.5V AC. Výstup snímače je 1 x přepínací kontakt relé, další podrobné informace ke snímači jsou dostupné přímo v návodu při zakoupení a na stránkách [1], snímač je uzpůsoben pro montáž na DIN lištu, cena snímače je k jeho možnostem odpovídající oproti domácí výrobě při dodržení všech potřebných požadavcích na výrobu, montáž a provozování.

 

Popis přípravku

    Přípravek (snímač) je umístěn na DIN liště v přístrojové krabici kde je současně i jištění výstupního napětí 24V AC z napájecího transformátoru 240V/24V AC, pro napájení snímače i seleonidového ventilu propojení elektroniky a sond je provedeno vodiči zakončenými dutinkami ve svorkách na DIN liště, přívod a propojení ve svorkách je v soustavě TN-S. na víku přístrojové krabice je umístěn vypínač, tlačítko test, signalizace zapnutí elektroniky a signalizace doplňování kapaliny do nádrže.      

    Sondy jsou použity tři napájecí sonda, spodní hranice, horní hranice, sondy jsou přímo připojeny na vodiče z  kabelu propojujícího sondy se snímačem, tyto vodiče jsou z kabelu délkově upraveny na požadovanou spodní hranici výšky hladiny kapaliny. Kdy dojde k sepnutí cívky seleonidového ventilu, a doplnění kapaliny na horní hranici výšky hladiny kapaliny a vypnutí seleonidového ventilu dopouštění a dále napájecí sondy která je ze všech na nejdelším vodiči. Seleonidový ventil je připojen do svorkovnice kde jsou ukončeny výstupy spínacích kontaktů relátka snímače. Schéma propojení elektroniky je na obrázku č.01.

 

                  Obr

Obr.č.01 schéma propojení snímače v přístrojové krabici

 

 

 

 

  P1100119

 

Propojení elektroniky v přístrojové krabici před dokončením

 

 

 P1100121

 

Pohled na čelní stranu přístrojové krabice s kontrolkami, vypínačem a tlačítkem

 

P1100116

 

Namontovaný hlídač hladiny na zdi včetně přívodních kabelů

 

 

P1120126

 

Hladinový snímač HRH-5

 

 

 

 

P1120131

 

Sonda SHR-2

 

 

P1120130

 

použitá sonda před montáží vodiče do snímače

 

 

    použité materiály :

  [1]  www.elkoep.cz

         www.elkoep.com

 

   Bližší formace .

   vagnervlastimil@seznam.cz