OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ DVĚMI TLAČÍTKY

Vágner Vlastimil 

         Toto jednoduché zapojení vzniklo z potřeby rychle ovládat elektronické zařízení. Umožňuje ovládat jak relátka tak elektronická zapojení dvěmi tlačítky, jde o klasické zapojení námět má sloužit k vlastní inspiraci.

 

Popis zapojení

         Schéma zapojení je na přiloženém obrázku velikost spínaného napětí a proudu omezují pouze použité součástky tranzistory T1 a T2 a rezistory R1,R2,R3,R4 uvedené hodnoty součástek je možné použít v rozsahu napětí 5V DC až 24V DC pro spínání relé OMRON 24V DC a napájení tranzistorového napáječe uplatnění je čistě individuální. V případě že budeme uvedeným zapojením spínat vyšší napětí jak 40V DC a proud více jak 0.8A použijeme na místě T1 a T2 výkonnější tranzistory. Rezistor R1 po připojení přípravku ke zdroji zaručuje že tranzistor T1 bude uzavřený tuto samou funkci má i rezistor R4 zapojený do báze tranzistoru T2, rezistor R2 omezuje proud protékající do báze T1 při sepnutí tlačítka TL1, spínací tlačítka TL1 a TL2 jsou do plošných spojů volba je čistě individuální dle potřeby. Dioda D1 je zapojena pouze tehdy pokud je přípravek používán k napájení elektronických zařízení a má funkci zabránit aby se kladné napětí z elektronického zařízení při stisku tlačítka TL2 nedostalo na bázi tranzistoru T2 tím by se zařízení nedalo okamžitě vypnout, dioda D2 zapojená u cívky relé je blokovací a musí být použita.

 

Funkce zapojení

         Stiskem tlačítka TL1 zkratujeme vývody emitor a kolektor tranzistoru T2 tím se záporné napětí zdroje dostane přes omezovací rezistor R2 na bázi tranzistoru T1 který sepne. Po sepnutí T1 se kladné napájecí napětí dostane přes omezovací rezistor R3 na bázi tranzistoru T2 který sepne a tím se již dostává záporné napětí na bázi tranzistoru T1 a celé zařízení zůstává sepnuté. Po stisku tlačítka TL2 zkratujeme rezistor R4 a na bázi tranzistoru T2 se dostane plné záporné napětí zdroje a tranzistor T2 se uzavře, tím že se tranzistor T2 uzavře dostane se na bázi tranzistoru T1 přes rezistor R1 zapojený mezi emitorem a bází tranzistoru T1 kladné napájecí napětí zdroje a tranzistor T1 se také uzavře.

 

Seznam součástek : tranzistor T1…….BC327-25 , T2…..BC337-25

                                 Rezistory R1,R4…..12K , R2,R3…..6K8

                                 Dioda D1…..1N4007 , D2….1N4148 blokovací dioda cívky relé

                                 Tlačítko TL1,TL2 spínací dle vlastní potřeby

 

 

                                    SCHEMA

  

 

 

 

 

 

 

P1020451

Zapojení přípravku při oživování v nepájivém poli

 

 P1020452

Stisknutí tlačítka „ zapnuto „ signalizace sepnutí je na relé červenými terčíky

 

P1020453

  Stisknutí tlačítka „ vypnuto „ signalizace vypnutí je na relé prázdnými okénky

 

 Vágner Vlastimil vagnervlastimil@seznam.cz