TERMINÁL

Vágner Vlastimil

     Potřeboval jsem jednoduchý program pro komunikaci RS232 tak že jsem si tento program napsal, i když je mnoho hotových programů a využívám jej pro oživování přípravků komunikujících klasickou RS232. Po spuštění programu se zadají parametry komunikace, zvolí se sériový port a kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT COM spustíme komunikaci. Při zadávání byte zadáváme hodnotu tak že pomocí myši klikneme v okně ZÁPIS BYTE, kde se zobrazí kursor po zadání jednoho byte stiskneme Enter a pokud je pomocí zkušebního kabelu provedeno propojení výstupu TXD se vstupem RXD zobrazí se zadaná hodnota v okně ČTENÍ BYTE a v okně ČTENÍ TEXT ASCI ZNAK odpovídající zadanému BYTE. Pokud chceme psát text opět klikneme pomocí myší v okně ZÁPIS TEXT zobrazí se kursor a píšeme text, který se zobrazuje v okně ČTENÍ TEXT a současně v okně ČTENÍ BYTE se zobrazuje hodnota zapsaných znaků v hodnotě byte. Napsaný text a byte smažeme kliknutím myši na tlačítko SMAZAT TEXT, program ukončíme kliknutím na tlačítko UKONČIT PROGRAM nebo na „X“ v horní liště. Program umožňuje zapínat pomocné linky RTS,DTR a současně číst vstupní linky CTS, DSR, RI. DCD

    Jako příklad použití programu je snímání přijímaných dat radiovým modulem  RF-5V, modul je společně s vysílačem FS1000A jako celek zakoupený na pokusy za pár korun. Další výborné využití programu v mém případě je při komunikaci s mikroprocesorem PICAXE a převodníkem MAX232 zde je nutné pouze v programu pro PICAXE zadat v parametrech sériové komunikace místo „N“, „T“.

 

 

Uvedené moduly vysílač vlevo, přijímač vpravo

Modul přijímače v kontaktním poli při testování programu.

 

 

Kopie obrazovky programu TERMINÁL při snímání dat z modulu přijímače.

 

Vágner Vlastimil

vagnervlastimil@seznam.cz