SIGNALIZACE POKLESU NAPĚTÍ  BATERIE V RUČNÍ SVÍTILNĚ

Vágner Vlastimil   

    Přípravek vznikl již dávno tento rok byl upraven z potřeby nabijení bezúdržbové baterie používané ve svítilně až při poklesu napětí na nastavenou hodnotu tato hodnota je signalizována zhasnutím led na svítilně. Před doplněním svítilny o signalizaci byla baterie i po krátkém svícení neustále zbytečně nabijena obsluhou velínu. Přípravek je jednoúčelový nastavení signalizační hodnoty je vždy pro používané zařízení,přípravek má hlavně sloužit pro vlastní inspiraci. Zapojení ve svítilně slouží bez poruchy již 5 měsíců ve třísměnném provozu, jiná zapojení v jiných spotřebičích kde se doplnila tato signalizace, nebo přímo přípravek vypíná napájecí napětí spotřebiče slouží již několik roků k plné spokojenosti.

 

Popis přípravku

    Přípravek se zapojuje podle konkrétní potřeby hlídání napětí ve spotřebiči, připojení je čistě individuální věc. Při dostatečném napětí baterie je sepnut tranzistor T2 který napájí signalizační led, nebo může napájet i spotřebič kde potřebujeme hlídat napětí napájecí baterie zařízení např. radiopřijímač a podobně. Při poklesu napětí baterie na nastavenou hodnotu pomocí trimru se uzavře tranzistor T1 a tím i tranzistor T2, zhasne signalizační led dioda připojená na kolektor tranzistoru T2 a minusový pól napájení nebo je odpojeno napájení spotřebiče.          Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1 rezistor R1 s trimrem TP1 tvoří napěťový dělič kterým se nastavuje pomocí běžce trimru TP1 ovládací napětí do báze tranzistoru T1, rezistor R2 zapojený z kladné větve do kolektoru T1 omezuje protékající proud tranzistorem T1 pokud je sepnutý a zároveň při uzavření tranzistoru T1 přes rezistor R3 zapojený do báze T2 uzavírá tento tranzistor. Funkce přípravku je následující pokud je na bázi tranzistoru T1 z děliče R1 a TP1 vyšší kladné napájecí napětí než záporné napájecí napětí, tranzistor T1 je sepnutý a tím je sepnut i tranzistor T2. V případě poklesu napájecího napětí je výstupu z děliče R1 a trimru TP1 vyšší hodnota zápornějšího napětí na bázi tranzistoru T1 tím se tranzistor uzavře a současně i tranzistor T2. Signalizační led dioda zhasne nebo je odpojen přímo i spotřebič.Led dioda a předřadný rezistor volíme podle konkrétního výstupního napětí přípravku a volba hodnot rezistoru i led diody bude čistě individuální. Přípravek je vyrobený na vrtané univerzální destičce proto zde není uvedený nákres DPS vzhledem k jednoduchosti zapojení.

 

Oživení přípravku

    Oživení je velice jednoduché potřebujeme pouze regulovatelný zdroj napětí stejné hodnoty na jakou budeme přípravek nastavovat a měřící přístroj DMM na nastavení vypínání přípravku.Běžec trimru TP1 vytočíme směrem k vývodu trimru zapojenému na záporný pól napájení (nulová ohmická hodnota mezi vývodem a běžcem).Přípravek připojíme na regulovatelný zdroj na výstup přípravku kolektor T2 a záporný pól napájecího zdroje připojíme měřící přístroj DMM na zdroji nastavíme hodnotu napětí při jaké se provozuje zařízení které napájejí baterie.Nyní otáčíme běžcem trimru TP1 směrem k vývodu zapojenému k rezistoru R1 dokud se na měřícím přístroji nezobrazí hodnota zdroje což znamená že tranzistor T2 je sepnutý hodnota napětí bude nižší o přechod emitor – kolektor T2.Nyní na zdroji nastavíme pomocí měřícího přístroje DMM napětí při kterém chceme aby přípravek vypnul zařízení a opět otáčíme běžcem trimru k vývodu připojenému k zápornému napětí až na měřícím přístroji DMM zmizí měřené napětí zdroje tranzistor T2 bude uzavřený a DMM bude ukazovat nulové napětí tím je nastavování ukončeno.Pokud nyní opět na zdroji budeme napětí zvyšovat musí dojít opět k sepnutí tranzistoru T1 a tranzistoru T2, vlastní proudová spotřeba přípravku při vypnutí je nepatrná. Z popisu oživení vyplívá že přípravek hlídá pouze spodní hranici napětí horní hranice je dána použitou baterií.

 

Úprava svítilny

    Tato úprava spočívá pouze v doplnění uvedeného přípravku který je před umístěním nastavený na hodnotu 5V, do svítilny je dále umístěna signalizační led dioda pod signalizační diodu nabijení baterie. Kladný napájecí pól přípravku je připojený ve svítilně za vypínačem na výstup z DPS kde je připojena žárovka, záporný napájecí pól přípravku je připojený na nabijecí zdířku na vývod který po zapojení nabijecí vidlice do zdířky zůstává odpojený. Je velice důležité si před úpravou svítilny proměřit a vizuálně zkontrolovat, poté si poznamenat barvu KLADNÉHO NAPÁJECÍHO VODIČE A ZÁPORNÉHO NAPÁJECÍHO VODIČE !!.

   

 

 

Seznam součástek

Rezistory  : R1…..15K  ,  R2,R3…….6K8 , trim TP1….10K víceotáčkový

Tranzistory  : T1…..BC337 , T2…..BC327 , led dioda nízkopříkonová 2V/0.002A

 

 

 

 

                                               Obr

 

 

 

P6300001

Kladný napájecí vodič přípravku připojíme na DPS stávající elektroniky svítilny v místě na obrázku vlevo dole.

 

 

P6300010

Pohled na umístěný přípravek mezi vypínačem a objímkou ve svítilně a připojený záporný napájecí vodič přípravku na zdířce nabijení.

 

P6300012

Umístění signalizační led diody poklesu napětí baterie pod signalizační led diodou nabijení.(svítilna vypnutá led zhasnuta)

 

P6300013

Umístění signalizační led diody poklesu napětí baterie pod signalizační led diodou nabijení.(svítilna zapnuta led svítí)

 

Bližší informace : Vágner Vlastimil : vagnervlastimil@seznam.cz