JEDNODUCHÝ BLIKAČ S PIC

Vágner Vlastimil

    I když je schémat zapojení blikačů určených nejenom na vánoce velké množství,navrhnul jsem pro sebe a kolegu pro použití jednou v roce toto jednoduché schéma blikače s využitím starého ale dobrého PIC 16F84A-04 I/P,lze samozřejmě použít jeho přímé náhrady.Uvedené zapojení je určeno pro inspiraci dalším zájemcům o podobné hobby,ti kdož programují si napíší jistě svůj vlastní program vyhovující individuálnímu použití.Programem ani schématem zapojení blikače nechci v žádném případě konkurovat opravdovým návrhářům jak podobných zapojení tak ani profesionálním programátorům těchto typů procesorů.

 

FUNKCE BLIKAČE

    Blikač postupně rozsvěcí led diody dle tabulky č.1 která je součástí adresáře s tímto popisem,každý řádek je programem rozsvěcen vždy dvakrát do jedné vteřiny to znamená že podle tabulky č.1 na řádku č.1 kde jsou jedničky tak tyto led bliknou dvakrát do vteřiny stejně se programově rozsvěcí další řádky.Součástí adresáře s tímto popisem je také tabulka bez zadaných parametrů tato umožňuje po vytištění zápis hodnot „0“ a „1“ pod výstupy B7 až B0 a A3 až A0 a tím pádem lepší zadávání hodnot při tvorbě programu. 

POPIS ZAPOJENÍ

    Schéma zapojení blikače je na obrázku č.01 napájecí napětí jsem zde zvolil 12VDC toto napětí je stabilizováno pomocí IO1 což je osvědčený stabilizátor 7805 na napětí 5VDC toto napětí je použito pro napájení IO2 což je procesor PIC a dále napájí IO3 a IO4 každý z těchto dvou integrovaných obvodů obsahuje osm tranzistorů v darlingtonově zapojení.Spínací tranzistory v IO3 a IO4 již rozsvěcí led diody proti kladnému napájecímu napětí které je zde 12VDC,uvedené IO3 a IO4 mají maximální zatížení jednoho výstupu do 0.5A a řídící vstupy IO3,IO4 jsou slučitelné s logikou TTL proto jsem zvolil tyto IO,při stavbě je však možné použít obyčejné NPN tranzistory a kolektorový proud volit dle proudu led diod.Počet led diod na jednom výstupu IO3,IO4 je zde při napětí 12VDC a napětí jedné led diody 3V zvoleno třech kusů při proudu 0.080A,použité led mají maximální napájecí napětí v propustném směru 3.6V a maximální proud 0.1A.Při tomto počtu led diod a proudu vychází předřadné rezistory R2 až R17 výpočtem : R= (U nap.- U led(součet v jedné větvi)/ I led(zadaný), (12 – 9) / 0.08 = 37.5R,zatížení rezistoru pak vychází 3*0.08 = 0.24W.Nejbližší hodnota v řadě E24 je 36R nebo 39R což nepatrně při hodnotě 36R zvýší proud a při hodnotě 39R sníží proud procházející led diodami v jedné větvi,celkový proud ze zdroje 12VDC je závislý na použitých led.Předřadné rezistory R2 až R17 přepočítáme stejně pro jiné použité led diody které má každý doma.V zapojení použitý procesor PIC má využity všechny I/O naprogramovány jako výstupní výstup procesoru označený A4 je nevyužitý jde o výstup s otevřeným kolektorem tento je v zapojení vynechán,I/O procesoru označené B0 až B7 spínají vstupy(báze) tranzistorů v IO3,I/O procesoru označené A0 až A3 spínají vstupy(báze) tranzistorů v IO4 zde jsou zapojeny tak že A0 ovládá dva vstupy IO4 stejně tak i A1,A2,A3 v případě potřeby se takto zapojené vstupy IO4 mohou upravit a spínat výstupy procesoru A0 až A3 pouze čtyři vstupy IO4.

 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU

    Program je upravený z jiného zapojení při programování mám v programovacím programu trvale nastaveno WDT ON včetně zapnuté časové prodlevy při připojení procesoru na napájecí napětí,což je ale jednoduché individuálně upravit dle potřeby,program dle tabulky postupně přepíná I/O linky naprogramované jako výstupy.To který výstup je v log 1 a který v log 0 je dán zápisem MOVLW B´00101000´ ,pak pokračuje zápis do portu B ,MOVWF PORTB,stejně se zadávají i hodnoty pro vývody procesoru označené A3A0  MOVLW B´00001111´ a opět zápis do portu A ,MOVWF PORTA.Časová smyčka je v podprogramu ČEKEJ zde je možné si měnit hodnoty a tím se změní i doba kdy budou led diody svítit a nebo budou vypnuté,zde stačí změnit  hodnotu MOVLW 2 za hodnotu 3,4 čímž prodloužíme jak dobu svitu tak současně dobu kdy budou všechny led zhasnuté další časové úpravy jsou možné změnou hodnot za hodnoty 200,dále je použit podprogram NULUJ tento podprogram vyšle naráz na PORT B a PORT A logické „0“ a tím zhasnou všechny rozsvícené led diody.Jde o velice jednoduchý program pro ovládání led diod.

   

Seznam součástek :

    Rezistory R1….4K7 ,R2-R17…36R(viz popis) , Led diody D1 až D48 dle vlastní potřeby viz       popis , IO1 7805 , IO2 PIC 16F84A-04 I/P, IO3,IO4..ULN2803A , pro IO2,3,4 použít patice ,

    Kondenzátory : C1,C2,C3,C4 keramika C1,C2…100nF , C3,C4..33pF , XTAL - Krystal 4MHz ,

   

SCHÉMA ZAPOJENÍ

 

    Obr  

 

    Hodně inspirace při programování Vágner Vlastimil  vagnervlastimil@seznam.cz