LOGICKÉ FUNKCE AND, NAND, OR, NOR, EXOR

Vágner Vlastimil

 

         Jde o jednoduchý přípravek připojený k sériovému portu COM nebo pomocí redukce USB/COM k počítači PC, při seznamování se (pochopení) s logickými funkcemi umožňuje vizuální zobrazení pomocí led diod. V žádném případě si přípravek ani program neklade za cíl konkurovat profesionálně vyráběným továrním výrobkům používaným na školách a učilištích které mají více možností. Může posoužit pro vlastní inspiraci při podobných pokusech.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

         Přípravek je napájen z sériového portu nebo redukce USB/COM počítače PC jeho zapojení je na obrázku č.01. Výstupní signály sériového portu počítače PC „DTR“ a „RTS“ napájejí led diody LED D1 a LED D2 přes srážecí rezistory R1 a R2 tyto omezují protékající proud uvedených led diod. Katody obou Led diod D1, D2 jsou připojeny na GND počítače PC. Nízká výstupní logická úroveň „L“ je na přípravku zobrazena ZELENOU LED DIODOU D1, vysoká výstupní logická úroveň „H“ je na přípravku zobrazena ČERVENOU LED DIODOU D2, přípravek je vestavěný do krabičky od bonbónů s počítačem je propojený plochým čtyř žilovým kablíkem původně používaný u telefonního přístroje. Použité součástky jsou tzv. co dům dal a budou v případě výroby přípravku čistě individuální.

 

Použité součástky : rezistory R1, R2….2K7,

led diody D1,D2….2V/0.002A nízkopříkonové průměr 5mm

červená…L53LID, zelená…L53LGD / nebo co je doma v šuplíku

konektor na sériový port 9-25 pinů + kryt, kabel délka je individuální, krabička

Poznámka : rezistory v případě jiného proudu led diody v propustném směru přepočítáme.

 

                                    Obr

 

POPIS PROGRAMU

         Program je napsán v Turbo Pascalu 7 „ti kdož programují si jistě v případě zájmu napíší svůj vlastní program přímo pod Windows“. Je uložený v adresáři PROGRAM má název funkce.exe, jde o velmi jednoduchý program. Určený je pod OS DOS jde spustit na počítačích s OS Windows 95/98, na počítačích s OS Windows 2000, XP, NT, Windows7 jde spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou tyto uvedené OS řádně nainstalovány a instalace je provedena ve 32-bitové verzi.

         Ovládání programu : po spuštění programu se na monitoru zobrazí volba portu kde je přípravek připojený volbu portu volíme stiskem klávesy s číslicemi 1 – 4, stiskem klávesy s číslicí  1 volíme sériový port com1, stiskem klávesy s číslicí 2 volíme sériový port com2 atd.. Po volbě sériového portu se zobrazí volba funkce AND, NAND, OR, NOR, EXOR volba funkce se volí stiskem klávesy s písmenem uzavřeným do závorky <  >, po volbě funkce se dále na monitoru zobrazí „PRO UKONČENÍ FUNKCE STISKNI PO ZADÁNÍ HODNOT KLÁVESU < K >. Dále se zobrazí „ ZADANÍ VSTUPNÍCH HODNOT STISKNI JAKOUKOLIV KLÁVESU“. Po stisku jakékoliv klávesy (např. MEZERNÍK) se zobrazí „BYLA ZVOLENA FUNKCE xxx“, a pod tímto nápisem se zobrazí písmeno „A“ kam zadáváme hodnotu „0“ nebo „1“ po zadání stiskneme klávesu ENTER, dále s zobrazí písmeno „B“ kam zadáváme taktéž hodnotu „0“ nebo „1“ po zadání stiskneme klávesu ENTER. Poté se zobrazí na monitoru „VÝSTUP JE  x „ dle zvolené funkce a zadaných hodnot za „A“ a „B“ je zobrazena hodnota „0“ LOGICKÁ NULA neboli „NÍZKÁ ÚROVEŇ“ NEBO SE ZOBARZÍ „1“ LOGICKÁ JEDNIČKA neboli „VYSOKÁ ÚROVEŇ“ současně se rozsvítí i patřičná led dioda pokud je výstupní hodnota „LOGICKÁ NULA NÍZKÁ UROVEŇ“ ROZSVÍTÍ SE ZELENÁ LED DIODA D1, pokud je výstupní hodnota „LOGICKÁ JEDNIČKA VYSOKÁ ÚROVEŇ“ ROZSVÍTÍ SE ČERVENÁ LED DIODA D2. Současně se po zadání hodnot na monitoru zobrazují vstupy „A“ a „B“ s hodnotami „0“ a „1“ a výstupní hodnota dle zadaných vstupních hodnot za „A“ a „B“ tyto tabulky jsou pevně zadány.Pokud nyní stiskneme znovu „mezerník“ můžeme zadat nové hodnoty za „A“ a „B“ pokud chceme navolenou funkci ukončit a zvolit jinou stiskneme po zadání hodnot za „A“ a „B“ klávesu „K“ program se vrátí zpět do nabídky funkcí kde si můžeme zvolit jinou funkci nebo program stiskem klávesy „ESC“ ukončit, při ukončení program automaticky vypne výstupní linky DTR a RTS.

 

Bližší informace vagnervlastimil@seznam.cz

 

P4120115

Hotový přípravek

P4120116

Hotový přípravek uvnitř

P4120111

Zadané hodnoty za „A 0“ a „B 0“ výstupní hodnota „0“ funkce „EXOR“

 

P4120112

Rozsvícená led dioda „LED D1 ZELENÁ“ funkce „EXOR“

 

P4120108

Zadané hodnoty za „ A 1“ a „ B 0“ výstupní hodnota „1“ funkce „EXOR“

P4120110

Rozsvícená led dioda „LED D2 ČERVENÁ“

P4120123

Spuštěný program pod Windows7 instalace OS 32-bitů

P4120122

Připojený přípravek přes USB/COM

P4120119

Spuštěný program zde funkce „AND“ OS Windows7 32-bitů

P4120121

Rozsvícená led dioda „LED D2 ČERVENÁ“ OS-WINDOWS7 32-BITŮ

vagnervlastimil@seznam.cz