OVLÁDÁNÍ ZÁSUVKY TLAČÍTKY

Vágner Vlastimil

         Přípravek umožňuje ovládat síťovou zásuvku a tím spotřebiče v ní zapojené nebo prodlužovací kabel se zásuvkami, který není vybaven vypínačem přípravek vypíná jak fázový, tak pracovní nulový vodič. Relátka jsou umístěna v elektroinstalační krabici, přívod na pracovní kontakty relátek je kabelem flexo 3 * 2.5mm2 o délce 2m který je zakončen v zástrčce která se připojuje do zásuvky el. Rozvodu, vývody z pracovních kontaktů relátek Re1B a Re2A jsou zapojeny do ovládané zásuvky vodiči o průřezu 2.5mm2 která je umístěna na elektroinstalační krabičce společně s relátky. Ovládací tlačítka jsou do elektroinstalační krabice s relátky připojena kabelem flexo 3 * 1.5mm2 délka kabelu je individuální, tlačítka jsou rovněž umístěna v elektroinstalační krabičce. Použité elektroinstalační krabičky by měli mít možnost fixace kabelů proti vytržení rozměry krabic volíme dle použitých relátek a ovládacích tlačítek. OCHRANNÝ VODIČ PE ZELENO ŽLUTÝ ZAPOJENÝ V PŘÍVODNÍ ZÁSTRČCE NA OCHRANNOU ZDÍŘKU JE PŘIPOJEN BEZ PŘERUŠENÍ NA OCHRANNÝ KOLÍK V OVLÁDANÉ ZÁSUVCE.

 

Popis přípravku

         Schéma zapojení je na obrázku č. 1 a č. 2 v zařízení je na spínání fázového a nulového pracovního vodiče použito dvou relé pracovní kontakty relé Re1B spínají fázový vodič a pracovní kontakty relé Re2A spínají nulový pracovní vodič. Cívky relátek jsou ovládány tlačítky Tl1 a Tl2 přídržné napětí pro cívky relátek Re1 a Re2 je zapojeno přes pracovní kontakty Re1A.Tlačítko Tl1 je spínací (zapnuto) a tlačítko Tl2 je rozpínací tlačítko (vypnuto), dále je na krabičce použito k signalizaci zapnutého stavu led diody D2 ta je zapojena přímo do ovládané zásuvky. Použitá relé musí mít kontakty dimenzovány na napětí 240V~ a proud 16A napájecí napětí cívek relátek musí být na napětí 240V~, tlačítka Tl1,Tl2 musí být dimenzovány na pracovní napětí 240V~. 

 

Ovládání zásuvky

         Přívodní zástrčku připojíme do el.rozvodu sítě a do ovládané zásuvky spotřebič který chceme spínat, nebo prodlužovací kabel se zásuvkami a v něm zapojené spotřebiče např. počítač a podobně, poté stiskneme tlačítko Tl1 (zapnuto) tím je ovládaná zásuvka pod napětím což signalizuje i led dioda D2. Pokud chceme ovládanou zásuvku vypnout stiskneme tlačítko Tl2 (vypnuto) a ovládaná zásuvka s připojeným spotřebičem bude bez napětí současně zhasne i signalizační led dioda D2.

 

         Použité součástky:

Relé Re1,Re2…2 * spínací kontakty 240V~/16A cívka na napětí 240V~ (RP92,RP701) nebo jiné

Kondenzátor C1….330NF/275V~ typ CFAC.1Ks , Dioda D1…1N4007(KY132/1000).1Ks,Led dioda D2…L483GDT (průměr 5mm nebo jiná 2V/0.01A).1Ks ,Rezistor R1….100Ohmů..1Ks, Flexo kabel 3 * 2.5mm2 délka 2m, Flexo kabel…..3 * 1.5mm2 individuální, elektroinstalační krabice (dle použitých relé)….1Ks , síťová zástrčka….1Ks, síťová zásuvka nízká…1Ks, tlačítko spínací 240V~…1Ks, tlačítko rozpínací 240V~…1Ks, krabička elektroinstalační (dle použitých tlačítek Tl1,Tl2)…1Ks.

 

          Obr      Obr

 

         bližší informace

         vagnervlastimil@seznam.cz