NAČÍTÁNÍ BINÁRNÍCH HODNOT ZE DVOU CD4021

Vágner Vlastimil

         Převodník se připojuje na sériový port počítače PC,nebo pomocí převodníku USB/COM tento musí podporovat všechny vstupy/výstupy,použitý program byl oproti původnímu programu upraven.V navrženém zapojení umožňuje načítat celkem šestnáct vstupů,vstupní data z obou posuvných registrů jsou zobrazena na monitoru počítače v desítkové a binární hodnotě,POKUD JE AKTIVNÍCH VÍCE VSTUPŮ U IO1 NEBO IO2 ZOBRAZÍ SE NA MONTORU JEJICH SOUČET.Zde uvedené schéma je pouze základní zapojení dvou CD4021,zapojení je možné lehce rozšířit o další CD4021 dle individuální potřeby.Zapojení je možné použít pro vlastní inspiraci a ti kdož programují si napíší vlastní program dle individuálních potřeb,přímo pod Windows.

      

POPIS PŘEVODNÍKU

         Schéma zapojení převodníku je na obrázku č.01 napájení je možné napětím od 12VDC do 24VDC které je stabilizováno IO3 což je stabilizátor 7805 na napětí 5V toto napětí již napájí integrované obvody CD4021 a signalizační led D3.Napájení vstupů převodníků od snímačů si každý uzpůsobí dle vlastních potřeb,pro oddělení vstupů CD4021 lze použít optočleny (doporučuji!!).Řídící vstupy z počítače které ovládají vstupy obou CD4021 CLK a STR jsou stabilizovány na napětí 4.7V zenerovými diodami D1 a D2 společně s rezistory R2 a R3.Řídící vstup CLK integrovaných obvodů CD4021 je připojen na výstup DTR sériového portu PC,řídící vstup STR integrovaných obvodů CD4021 je připojen na výstup RTS sériového portu PC.Načtená data z obou CD4021 jsou čtena na vstupu CTS sériového portu počítače PC.Vstupy obou integrovaných obvodů jsou připojeny přes rezistory R4 až R19 na záporný pól napájení toto zapojení nastavuje na vstupech pokud není signál logickou nulu.

 

      Seznam součástek:

  

     Rezistory :  R1….1K5 , R2,R3……10K , R4 až R19….15K , 

     Diody : D1,D2  (ZENERKY)….4.7V , Led Dioda D1  …..2V/0.002A 3mm ,

      IO1,IO2…..CD4021 ,  IO3….7805 , 

     Kondenzátory : C1,C2 ….100nF Keramika , C3 …..470uF/25V Elektrolyt,

     Všechny rezistory jsou typu R0207 na 0.6W

      Pro integrované obvody IO1,IO2 doporučujeme použít patice

             

  Obr  

                

 

OŽIVENÍ PŘEVODNÍKU

    Po osazení součástek připojíme napájecí napětí a na výstupu IO3 změříme napětí zde musí být napětí 5VDC,po změření odpojíme zdroj od převodníku osadíme do patic IO1,IO2.Propojíme kabelem převodník s počítačem zapneme napájení převodníku na počítači spustíme program jak je uvedeno v popisu programu,na vstupy D0 až  D7 IO1 a dále pak na IO2 postupně připojujeme kladné napětí (+5)V ze stabilizátoru IO3.POZOR  NAPĚTÍ NA VSTUPECH D0 až D7 NESMÍ PŘEKORČIT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ INTEGROVANÝCH OBVODU CD4021!!.Při postupném připojování napětí (+5)V na vstupy D0 až D7 se na monitoru PC musí zobrazovat hodnota v desítkové a binární hodnotě dle připojeného nebo současně více připojených vstupů CD4021,po odzkoušení všech vstupů obou CD4021 odpojíme napájecí napětí od převodníku ukončíme program a tímto máme převodník oživený a připravený k použití pro svoje pokusy.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je odladěn v Turbo Pascalu má název test.exe slouží pouze k odzkoušení vyrobeného převodníku,jde spustit pod OS DOS,pod OS Windows 95/98 po restartu PC a volbě klávesou F8 pouze DOS nebo z příkazové řádky.Pod operačními systémy Windows 2000 XP/NT jde program spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou tyto řádně nainstalovány pouze ve 32-bitové verzi.Po spuštění programu volíme sériový port kde je připojený převodník ten volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy s číslicí 1 volíme port COM1 stiskem klávesy s číslicí 2 volíme port COM2. a atd.Po volbě portu a s připojeným převodníkem pokud připojíme na vstupy OP1 až OP7 kladné napětí,se již na monitoru zobrazí desítková hodnota vstupu a současně i binární hodnota vstupu,program ukončíme stiskem klávesy ESC.

 

 Obrázek%20č

 

         Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz