REGULACE  TOPNÉ VODY   ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ

 

  V roce  1995 byl v rodinném  domku mého otce vyměněn  v rámci ekologie kotel na pevná  paliva za kotel na plyn.V roce 1996 po topné sezóně byl vyroben tento regulátor,protože  regulace  přes prostorový termostat nevyhovovala  našim požadavkům,velká spotřeba  plynu,časté rosení kotle,současně bylo osazeno i více rychlostní čerpadlo na zpátečku. V roce 1997 byl regulátor upraven a po této úpravě pracuje bez poruchy a údržby.U plynových kotlů  se regulace topné vody provádí buď pomocí  prostorového termostatu  nebo pomocí regulátorů KOMEXTHERM a pod. Kotel vytápí celkem 8 místností a rodinný domek není zateplen.

 

    Regulátor který byl vyroben  udržuje nastavenou výstupní teplotu topné vody z kotle,optimální teplota je nastavena v závislosti na venkovní teplotě.V tomto případě je dosaženo menších výkyvů teploty topné vody a tím i úspory plynu.V našem případě nastavená  teplota topné vody(75stC) při venkovní teplotě -15stC stačí ještě při teplotě -20stC.Prostorový termostat je využíván pouze k nočnímu útlumu a to takto,při sepnutí kontaktů dojde k poklesu výstupní topné vody o nastavenou hodnotu,tuto hodnotu nastavujeme potenciometrem.Prostorový termostat slouží pouze jako vypínač.Regulátor ovládá i čerpadlo,při tomto způsobu topení se na prostorovém termostatu v místnosti musí nastavit větší teplota.Po této úpravě v našem případě kotel pracuje takto 20 minut netopí a 4 minuty topí.Pro noční útlum je nutno zabezpečit pouze propojení svorek viz popis dále.Pro snímání teploty topné vody je použito čidlo KTY10-6 které musí být umístěno do pouzdra a toto pouzdro zasunuto do jímky v potrubí na výstupu topné vody z kotle.Pokud dojde k poruše regulátoru vypne se vypínač VP1 a přepínač SB1 přepneme do polohy ručně po tomto zásahu kotel funguje tak jako by nebyla provedena žádná úprava. Teplota v místnostech je udržována na teplotě 24stC,při nočním útlumu klesne teplota v místnostech na teplotu 17-18stC.Regulátor je napájen ze sítě 240V pomocí zástrčky namontované na kabelu FLEXO která je ukončena ve svorkovnici označené(A).Z této svorkovnice je vyvedena i zásuvka na kabelu FLEXO pro napájení kotle.Ze svorkovnice(A)je přes pojistku Po1 a vypínač Vp.1 napájen transformátor který napájí regulátor.Elektronika spíná RELÉ RE1,toto relé spíná hořák kotle a čerpadlo pokud je napojeno.Teplotu topné vody nastavujeme pomocí potenciometru P1,noční útlum nastavujeme potenciometrem P2.Relé označené jako RELÉ č.2 spínáme prostorovým termostatem,toto relé spouští noční útlum.Do svorkovnice označené (B) je kabelem připojen hořák kotle,prostorový termostat,čidlo a čerpadlo pokud již kotel nemá čerpadlo namontováno.Regulátor s kotlem propojíme kabelem 4x1.5MM2 typ "A".Dva vodiče použijeme na napojení hořáku a dva na propojení prostorového termostatu   který odpojíme z kotlové svorkovnice.Schéma zapojení elektroniky,svorkovnic (A),(B) je na obrázku č.1 až 4 na obrázku č.5 je deska plošného spoje ze strany mědi a na obrázku č.6 je osazená deska elektroniky.Na obrázku č.7 jsou informativní tabulky pro výstupní teploty z kotle.

                 

PROPOJENÍ KOTLE S REGULÁTOREM

    Na svorkovnici v kotli odpojíme ze svorek  prostorový termostat.Na jedné z těchto   svorek musí být fáze.Tyto svorky propojíme s regulátorem kabelem který je v regulátoru zapojen do svorkovnice označené (B) do svorek č.1 a č.2.Do svorky označené č.1 musí být zapojena fáze,do svorky č.2 je zapojen vodič který spíná  hořák.Na vodiče odpojeného prostorového termostatu namontujeme svorkovnici,tuto svorkovnici propojíme   s regulátorem kabelem do svorkovnice označené (B) do svorek č.3 a č.4. Síťovou zástrčku kotle zapojíme do zásuvky která je vyvedena z regulátoru.

TOPENÍ S REGULÁTOREM

  Na kotli nastavíme provozní termostat  na vyšší teplotu než na kterou budeme topit regulátorem,na prostorovém termostatu nastavíme také vyšší teplotu.Na regulátoru   nastavíme zvolenou teplotu např.podle tabulky a spustíme kotel,po dosažení nastavené teploty na regulátoru je vypnut hořák kotle a regulátor již udržuje nastavenou  výstupní teplotu.Tato teplota je udržována v rozmezí které je dáno teplotním spádem topné vody a citlivostí regulátoru ten je nastaven na rozdíl teplot 1stC tj.regulátor vypne při  60stC a zapne při 59stC.Výstupní teplota vody udržuje teplotu vzduchu v místnostech na stejné teplotě.Signalizace že kotel topí je pomocí LED DIODY D8.

 

NOČNÍ  ÚTLUM

    Noční útlum nastavujeme potenciometrem P2,při nastavení potenciometru na maximum snížíme výstupní teplotu topné vody až o 12stC tj.topíme na 60stC a po sepnutí kontaktů  v prostorovém termostatu snížíme teplotu topné vody na 48stC,tuto teplotu  udržuje regulátor po dobu sepnutí kontaktů v prostorovém termostatu.Tím je snížena i teplota vzduchu v místnostech.Signalizace zapnutého nočního útlumu je pomocí LED DIODY D5.Prostorový termostat slouží pouze jako vypínač.

 

NASTAVENÍ ELEKTRONIKY REGULÁTORU

    Po osazení součástek  do DPS a připojení napájecího napětí změříme výstupní napětí  na IO1 to by mělo být +5V.Do bodů označených "C" a "D" připojíme čidlo KTY10-6,do bodů označených "A" a "B" připojíme potenciometr P1,tento potenciometr musí být zapojen tak aby při teplotě čidla např.20stC měl největší odpor tj.5K.Na anodě diody LED D7 změříme napětí proti +5V  měly by jsme naměřit hodnotu nižší než +5V toto  napětí se bude  měnit kus od kusu podle použité diody,tato dioda zajišťuje dostatečné napětí na vstupech IO2 při nesymetrickém napájení.Po uchopení čidla do ruky a nastaveném potenciometru P1 na největší odpor se musí rozsvěcet a zhasínat dioda LED D8 tak jak se ohřívá a chladne čidlo.Nastavení citlivosti (diference) provedeme tak že ponoříme čidlo s teploměrem do vodní lázně a tu ohříváme.Lázeň ohřejeme např.na 40stC podle teploměru a potenciometrem P1 otáčíme tak aby dioda D8 zhasínala a rozsvěcela,pak nastavíme P1 tak aby dioda D8 zhasla a počkáme až se znovu rozsvítí a na teploměru odečteme rozdíl teploty vody.Rozdíly teploty vody ovlivňuje rezistor R4.Pokud  jeho hodnotu  snižujeme  zvětšujeme rozdíl(diferenci) teplot.Pokud jeho hodnotu  zvyšujeme snižujeme rozdíl(diferenci)teplot.Po tomto nastavení zapojíme do série s čidlem potenciometr P2,který nastavíme na nejnižší ohmickou hodnotu(MIN) a vodní lázeň ohřejeme na 60stC.Po dosažení teploty tu měříme teploměrem  který je umístěn v lázni společně s čidlem,otáčíme potenciometrem P1 tak aby se dioda D8 rozsvěcela a zhasínala.Potom potenciometrem P1 diodu D8 zhasneme a počkáme až se rozsvítí,pak potenciometr P2 vytočíme na největší ohmickou  hodnotu(MAX) po tomto vytočení musí dioda D8 zhasnout.Počkáme až se dioda D8 znovu rozsvítí a na teploměru odečteme teplotu,tato teplota  bude největší hodnotou  o kterou se sníží topná voda při nočním útlumu a otočeném potenciometru P2 na MAX.

     Po tomto nastavení provedeme montáž DPS,transformátoru do skříňky,provedeme propojení mezi deskou elektroniky,potenciometry,přepínačem ,relátky,vypínačem,pojistkami se svorkovnicemi označenými (A) a (B).Čidlo je s regulátorem spojeno dvoužilovým kabelem FLEXO 2x0.75MM2 délky 3m.Do lázně ponoříme znovu teploměr společně s čidlem a na skříňce regulátoru si označíme podle teploměru teplotu v topném rozmezí,takto pokud teplota podle teploměru dosáhne např.50stC otáčíme potenciometrem P1 tak až nám led dioda D8 zhasne,označíme si vzájemnou polohu na skříňce a rysce na knoflíku potenciometru takto postupujeme např.až do teploty 90stC.

 

SEZNAM SOUČÁSTEK:

 

 REZISTORY:           POTENCIOMETRY:              KONDENZÁTORY:

 R1,R2   3K3,               P1    5K/N,                            C3,C2 100NF keramika

 R3      4K7,                  P2    250 ohmů/N                  C1   470mF/35V

 R4      1M5,                                                                C4,C5    10mF/35V

 R5      68 ohmů,                                                     C1,C4,C5: ELEKTROLYTICKÝ

 R6,R8   1K1,

 R7,R9   500 ohmů,

 

 POLOVODIČE:                       INTEGR.OBVOD:            TRANZISTORY:NPN

 D1-D4 1N4OO7,                     IO1    7805                          T1    KC508

                                                  IO2    MAC155                   T2    KD135

D5,D8  LED ZELENÁ 2V/0.02A đ10mm,

 D6    1N4148

 D7     LED ČERVENÁ 2V

 

ODPOROVE ČIDLO:

  KTY10-6 TYP:

 

 RELÉ:RE1                                                                              TRANSFORMÁTOR:

TYP: RELFMZPA 4510  1ks                                                    WL312-1   1.8VA

 OVL.NAPĚTÍ 12V=                                                                 NAPĚTÍ  12V/0.15A

 1xPŘEP.KONTAKT                      

RELÉ:RE2

TYP:RELFMZPA9705  1ks

OVL.NAPĚTÍ 240Vstř 2xPŘEP.KONTAKT 10A/240V

 

POJISTKOVÉ POUZDRO:

KS12B    2ks              

VYPÍNAČ S LED 1ks,PŘEPÍNAČ DVOUPOLOVÝ 2ks,

 

 

     OBR

 

        

 

         OBR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         OBR

 

 

           OBR

 

 

 

 

 

              OBR

 

             OBR

 

Obr.č.7 Informativní tabulky pro výstupní teplotu z kotle

                                   

                

 

         

 

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz   Tel.:+420 607 405 007

POUŽITÁ LITERATURA:

KVAL.PŘÍRUČKA OBSLUHOVATELE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ing.STRAKA 1972

  SVOBODA J. REGULÁTOR TEPLOTY PRO PLYNOVÉ KOTLE AR-A č.4/78

  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ JINDŘICH LEBER 1970

Článek publikován v Radio Plus KTE,PE A-Rádio