BLOKOVÁNÍ ČERPADLA DOMÁCÍ VODÁRNY

Vágner Vlastimil

         Před lety jsem byl kamarádem požádán o navržení a vyrobení blokování staršího typu dárlingu s tlakovým spínačem používaným od jara do podzimu na zahradě,aby v době nepřítomnosti (zaměstnání,nákup apod.)pokud dojde k úniku vody ze sacího potrubí k čerpadlu bylo toto automaticky vypnuto.Hlídání pomocí snímače hladiny se nedalo použít vzhledem k malému průměru a hloubce studny,z toho důvodu jsem navrhl časové blokování chodu čerpadla kdy čas chodu čerpadla je nastaven v tomto případě na pět minut.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

         Schéma zapojení je na obrázku č.1. přípravek je umístěn v elektroinstalační plastové krabici opatřené průchodkami pro kabely je zde namontovaný časový spínač,pomocné relé,stykač,třípolohový dvojitý přepínač jehož polohy jsou označeny časový spínač,vypnuto,tlakový spínač dále signalizace sepnutí tlakového spínače zelenou led diodou ta je na víku krabice označena nápisem TLAKOVÝ SPÍNAČ SEPNUT dále signalizací červenou led diodou ta je na víku krabice označena nápisem PORUCHA.Použitý časový spínač je elektronický s reléovým výstupem,stykač vyhoví jakýkoliv cívka musí být na napětí 240Vstř. Pracovní kontakty stykače musí být dimenzovány na proud 25A/500Vstř.,pomocné relé musí mít jeden pár přepínacích kontaktů na napětí 240Vstř.a proud 10A cívku na napětí 240Vstř.,kontakty vypínače,přepínače včetně propojovacích svorkovnic musí být dimenzovány na napětí 240V a 500Vstř.,signalizační led diody jsou na napětí 240Vstř.Propojovací ovládací vodiče jsou průřezu 1.5mm2,silové vodiče propojující svorkovnice se stykačem jsou o průřezu 4mm2.

 

FUNKCE PŘÍPRAVKU

         Při poklesu hladiny odběrem a tím i tlaku v zásobní nádrži dárlingu sepne tlakový spínač to je signalizováno signálkou TLAKOVÝ SPÍNAČ SEPNUT nyní záleží na zvolené volbě na přepínači PŘ.1 : časový spínač tzv.vypnutí (po nastavené době) nebo tlakový spínač.Pokud je přepínačem zvolena volba tlakový spínač vypnutí čerpadla ovládá pouze tlakový spínač,při úniku vody v přívodním potrubí k čerpadlu nedojde k nasání vody do čerpadla následnému naplnění a natlakování nádrže a tlakový spínač nevypne,čerpadlo běží dokud ho sami nevypneme.Pokud je zvolena volba časový spínač a ze stejného důvodu jako v předchozím případě nedojde k vypnutí čerpadla tlakovým spínačem je čerpadlo vypnuto automaticky po nastavené době časovým spínačem.Tento stav je signalizován svitem červené signálky PORUCHA společně se signálkou TLAKOVÝ SPÍNAČ SEPNUT nové spuštění čerpadla je možné pouze po přepnutí přepínače do polohy vypnuto a opětovné volbě tlakový spínač,časový spínač.Tento signalizovaný stav může znamenat nízkou hladinu ve studni,poruchu sacího potrubí ucpaný sací košík,netěsnost zpětné klapky apod.

 

         Seznam součástek :

    Časový spínač TLE JQ46  , stykač LC1D18P7 , relé F4031 –AC230 , patice pro relé F95833

    Přepínač  SPK1470 , SIGNALIZAČNÍ LED DIODY  ZELENÁ,ČERVENÁ NA NAPĚTÍ 240Vstř.,Vypínač SSK13 RED 01 , elektroinstalační krabice , kabelové průchodky dle kabelů ,

 

         Bližší informace :

         vagnervlastimil@seznam.cz

         Tel.: + 420 607 405 007

 

 

    

    

 

Schéma zapojení

 

           Obr

      vagnervlastimil@seznam.cz