BLIKÁTKO S IO 4017  ŘÍZENÉ POČÍTAČEM

Vágner Vlastimil  

    Původní přípravek vznikl na odzkoušení ovládání IO 4017 počítačem pro potřebu ovládání relátek.Jednoduchou úpravou vzniklo toto zapojení na blikání.Přípravek může sloužit pro vlastní inspiraci na ovládání podobných IO.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

         Základem je integrovaný obvod 4017 který spíná svými výstupy Q0 až Q9 báze tranzistorů T1 až T9 tyto pak rozsvěcí led diody zapojené mezi kolektor a kladný pól napájecího napětí,pro led diody je zvoleno napájecí napětí 15V=.Integrovaný obvod 4017 je napájen ze stejného zdroje toto napětí je stabilizováno diodou D2 na hodnotu 5V rezistor R1 omezuje protékající proud,výstup RTS vytváří pulsy pro vstup CLOCK které postupně přepínají výstupy Q0 až Q9,výstup DTR je připojen na IO 4017 ke vstupu RESET.Výstupní napětí signálů RTS,DTR z počítače jsou stabilizovány diodami D3,D4 na hodnotu 5V=,rezistory R2,R3 omezují protékající proud.Výstup GND z počítače je spojen se záporným pólem (- 15V=) zdroje napájejícího led diody.Jednotlivé výstupy Q0 až Q9 jsou připojeny na rezistory R4 až R13 které ovládají jednotlivé báze tranzistorů T1 až T9 a zároveň omezují proud tekoucí z výstupů Q0 až Q9 při jejich aktivaci.Emitory tranzistorů T1 až T9 jsou připojeny přímo na záporný pól napájecího napětí(-15V=),kolektory jednotlivých tranzistorů T1 až T9 jsou připojeny na katody led diod.Led diody jsou u každého tranzistoru zapojeny do série a každý tranzistor T1 až T9 má v kolektoru zapojeno celkem šest led diod nebo dvanáct led diod,diody v každé řadě jsou složeny z barev červené,žluté a zelené o různém počtu např.dvě červené,tři žluté a jedna zelená,v našem případě jsme použili led diody o průměru 5mm(důvodem bylo použití na vánočním stromku je na každém kde a jak si provede výzdobu).Anoda poslední led diody v řadě je připojena na rezistor který je připojen ke kladnému napájecímu napětí (+15V=) rezistor omezuje proud protékající led diodami na hodnotu 0.002A u varianty se šesti diodami připojenými ke kolektorům tranzistorů T1 až T9 jsou to rezistory R14 až R23.U varianty kde jsou ke kolektorům tranzistorů T1 až T9 zapojeny dvě řady led diod po šesti kusech je vždy každá řada led diod připojena samostatně ke kladnému napájecímu napětí (+15V=) pomocí rezistoru,u této varianty jsou to rezistory R14 až R33.Schéma zapojení IO 4017 je na obrázku č.1,na obrázku č.2A je nakreslena varianta se šesti led diodami na obrázku č.2B je varianta s dvanácti led diodami zapojenými k jednotlivým  kolektorům tranzistorů T1 až T9.

POPIS PROGRAMU

         Program má název led.exe pro ty kdož programují nebude problém si napsat vlastní program pod Windows.I když je program napsaný v TP jde spustit i na počítačích s OS Windows 95/98 zde je možnost spustit program z příkazové řádky v tom to případě je lepší ukončit jiné aplikace nebo při zapnutí počítače klávesou F8 zvolit volbu pouze DOS.Pod OS Windows 2000 NT/XP jde spustit program pouze z příkazové řádky pokud jsou Windows správně nainstalovány a ve 32-bitové verzi opět je lepší ukončit jiné aplikace.Po spuštění programu zvolíme port ten volíme stiskem kláves 1 až 4 stiskem klávesy 1 volíme port COM 1 atd.,po volbě portu se zobrazí menu kde můžeme zvolit volbu postupně nebo automat.Po navolení volby tuto volíme stiskem klávesy P nebo A stiskem klávesy P volíme postupné rozsvěcování stiskem klávesy A volíme automat, po navolení zadáme po jaké době se budou přepínat výstupy dobu zadáváme v sekundách.Po zadání doby stiskneme ENTER a program již dle volby provádí přepínání výstupů nové zadání času máme možnost zadat po stisku klávesy MEZERNÍK.Po volbě POSTUPNĚ program přepíná výstupy od Q0 až po Q9 ve vzestupné řadě po zadané době,po volbě AUTOMAT program přepíná výstupy náhodně opět od Q0 po Q9.Zvolená volba se ukončí stiskem klávesy V nyní již můžeme zvolit jinou volbu nebo ukončit program stiskem klávesy ESC,touto klávesou můžeme program ukončit i při běhu.

 

         SEZNAM SOUČÁSTEK

 

    REZISTORY : R1,R2,R3…680R , R4 až R13…12K , R14 až R33….2K ,

    DIODY : D2,D3,D4…BZX 5V1 , LED DIODY…. DLE VARIANTY : 60 KUSŮ NEBO 120 KUSŮ  RŮZNÉ BARVY ! NÍZKOPŘÍKONOVÉ  LED DIODY 2V/0.002A…TYP : L934LGD…ZELENÁ , L934LYD… ŽLUTÁ , L934LID….SUPER ČERVENÁ  průměr 3mm . TYP : L53LGD…ZELENÁ , L53LYD…ŽLUTÁ , L53LID…SUPER ČERVENÁ  průměr 5mm.  TRANZISTORY BC 337 …9 KUSŮ , INTEGROVANÝ OBVOD 4017…..1 KUS + PATICE…1 KUS .  Konektor dle použitého COM portu PC čtyř žilový,Součástky byly zakoupeny v EZK. 

Zdroj 15V= / 0.1A

 

                   Obr

 

                                     Obr

 

                                    Obr

   

Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz