JEDNODUCHÁ LOGICKÁ SONDA

Vágner Vlastimil

    Popsanou logickou sondu používám k jednoduchým měřením logických stavů ve vyráběných nebo opravovaných zařízeních od roku 1984,sonda byla vyrobena jako jedna z prvních logických sond společně s dalšími přípravky pro potřebu různých základních a orientačních měření,které v současné době nahradili vlastnoručně vyrobené přípravky s programy využívající počítač.Sonda je v dnešní době již překonána daleko jednoduššími a propracovanějšími přípravky pro podobná měření v žádném případě si neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům,může posloužit pro vlastní inspiraci.

 

POUŽITÍ SONDY

    Sonda umožňuje měřit logické stavy (LOGICKOU „ 0 „ ,LOGICKOU „ 1 „) na vstupech/výstupech integrovaných obvodů při jejich testování nebo oživování v různých zařízení.Je možné měřit logické stavy v napěťových úrovních TTL, DTL,CMOS tato volba se volí přepínačem PŘ.1,sonda může být napájena přímo ze zařízení pokud napájecí napětí testovaného zařízení nepřesahuje napětí 15V-DC,nebo může být napájena z vlastního zdroje o maximálním napětí 15V-DC. ! ! POZOR PŘI MĚŘENÍ NA OBVODECH TTL,DTL MUSÍ BÝT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SONDY STEJNÉ JAKO JE  VELIKOST NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ MĚŘENÉHO OBVODU ! !.Napájecí napětí sondy pro měření napěťových logických stavů LOG.“0“ LOG.“1“ TTL,DTL je +5V-DC MAX,přepínač je přepnut do polohy TTL.Napájecí napětí sondy pro měření napěťových logických stavů LOG.“0“ , LOG.“1“ CMOS je +5V až  +15V DC MAX., přepínač je přepnut do polohy CMOS.VSTUPNÍ NAPĚTÍ SONDY JE 15V – DC MAX.,schéma zapojení sondy je na obrázku č.01.Do bodu označeného (A) se přiletuje vodič s banánkem nebo krokodýlkem pro připojení (-) záporného napájecího  napětí ,do bodu označeného (B) se přiletuje vodič s banánkem nebo krokodýlkem pro připojení (+) kladného napájecího napětí.Do bodu označeného (C) se připojuje měřící hrot,sonda je umístěna v obalu od fixy větší velikost v případě individuální výroby je použitý obal na uživateli.

       Obr

 

    Seznam součástek v době výroby sondy.

    LED1…..LQ1101 (červená led Uf 1.65 =< 2 , při If 20mA , If 30mA MAX. ), LED2….LQ1701   (zelená led Uf 3=<3.5 , při If 20mA , If 30mA MAX.)

    IO1…MA1458 , T1…KC309B , PŘ.1 přepínač modelářský dvojitý tahový ,

    REZISTORY  1/4W: R1…1K , R2…2K2 , R3…300K , R4…4K7 , R5…270R , R6…2K7 , R7…4K7 , R8…3K3 , R9…1M , R10…10K .

    KONDENZÁTORY : C1….100nF keramika

 

    NÁHRADY SOUČÁSTEK

    LED1….L934ID , LED2….L934GD , T1….BC309B ,

    REZISTORY ZATÍŽENÍ   0.65W    TYP:R0207 , 

 

      Vágner Vlastimil

    vagnervlastimil@seznam.cz