OVLÁDÁNÍ RELÁTEK SÉRIOVÝM PORTEM

Vágner Vlastimil

    Přípravek vznikl pro potřebu ovládání chodu více motorků najednou a pro možnost jejich změny otáčení při stavbě různých samohybů ze stavebnice MERKURA pro vnuka,přípravek se připojuje na sériový port počítače nebo pomocí redukce USB/COM pokud počítač nemá sériový port.Přípravek umožňuje ovládat celkem patnáct relátek nebo jiných spínacích prvků jako jsou triaky,tyristory,tranzistory nebo jiná zařízení,při ovládání uvedeného počtu relátek umožňuje přípravek ovládat osm motorků a zároveň měnit jejich směr otáčení.V žádném případě si přípravek neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům může posloužit pro vlastní inspiraci podobných zapojení a ti kdož programují si napíši vlastní program přímo pod Windows.

 

Funkce přípravku

    Přípravek ovládá v mém případě relátka pomocí integrovaných obvodů která umožňují programově současně spínat různý počet a různá čísla relátek od relé označeného RE0 až po relé označené RE15.Po zvoleném počtu a číslu relátek jsou tyto programově sepnuta až do doby další programové volby.V případě že chceme sepnout všechna relé najednou tedy RE0 až RE15 zadáme za počet relé hodnotu 16 a za první relé zadáme hodnotu „0“ a za další relé pak postupně zadáváme čísla „1“, „2“ , „3“, „4“, „5“, „6“, „7“ , „8“, „9“, „10“, „11“, „12“, „13“, „14“, „15“ a po posledním zadání relé což je hodnota „ 15“ se již všechna relé sepnou.Pokud chceme sepnout například jedno relé a to bude relé č.0 tak zadáme počet relé „1“ a za číslo relé zadáme „0“.Pokud chceme sepnout například dvě relé zadáme za počet „2“ a za číslo relé například  zadáme „7“ a 10.

 

Popis přípravku

    Přípravek i cívky relátek jsou napájeny z integrovaného obvodu IO1 což je stabilizátor 78T05 tento byl zvolen z důvodu použití relátek na napětí 5V DC integrovaný obvod má použity blokovací kondenzátory C1,C2 o hodnotě 100nF,kondenzátor označený C3 je elektrolytický filtrační a má hodnotu 2200uF/10V .Napájení přípravku je ze zdroje o napětí 9VDC a proudu 2.5A,stabilizované napětí 5VDC již napájí integrované obvody IO2,IO3,IO4,IO5 a cívky relátek,signalizace zapnutého přípravku je signalizována svitem led diody D1 rezistor R4 omezuje proud tekoucí led diodou D1 tím se jeho hodnota bude lišit dle proudu použité led diody a je nutné si jí vypočítat což je triviální věc.Integrované obvody označené IO2,IO3 jsou typu 4094 jde o posuvné registry které s ovládají pomocí výstupů sériového portu DTR,RTS,TXD řídícím počítačem,výstupní signály počítače jsou na potřebné napětí vstupů 4094 upraveny pomocí zenerových diod D1,D2,D3 tyto jsou typu BZX55/4.7 a rezistorů R1,R2,R3 tyto mají hodnotu 10K.Integrované obvody IO2,IO3 svými výstupy D0 až D7 ovládají vstupy integrovaných obvodů IO4,IO5 což jsou tranzistorová pole typu ULN2803A,tyto IO již spínají cívky uvedených relátek.Pokud se použijí relátka jejichž cívka je na jiné napětí než 5VDC přeruší se napájení +5VDC a na cívky relátek se připojí vyšší napájecí napětí dle napětí cívek relátek.Při použití uvedených IO ULN2803A se musí brát zřetel na proud cívky použitého relátka jeden výstup ULN2803A snese MAXIMÁLNĚ PROUD 0.5A při provozu je lepší používat cívku relátka jejichž proud nepřesáhne 0.25A MAXIMÁLNĚ.Schéma zapojení přípravku je na obrázcích č.01 a č.02.pro použité integrované obvody je vhodné použít patice pro snadnou výměnu nebo při použití uvedených IO v jiných aplikacích.

 

 

Popis programu

    Program je uložen v adresáři RELÉ a má stejný název RELE.EXE je odladěn v Turbo Pascalu a i když je určen pro OS DOS jde spustit i na počítačích s OS Windows 95-98.Pokud je na počítači OS Windows 2000,XP,NT jde uvedený program RELE.EXE spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS nainstalovány jako 32-bitové.Pokud jsou tyto OS INSTALOVÁNY JAKO 64-BITOVÉ TAK UVEDENÝ PROGRAM RELE.EXE NELZE SPUSTIT NEBUDE FUNGOVAT.

    Po spuštění programu RELE.EXE se zvolí sériový port ten volíme stiskem kláves 1 až 4,stiskem klávesy s číslem 1 volíme sériový port č.1.stiskem klávesy s číslem 2 volíme sériový port č.2 po volbě portu se již na monitoru počítače zobrazí menu kde je zobrazeno UKONČENÍ PROGRAMU STISKEM KLÁVESY ESC,dále je zobrazeno NOVÉ ZADÁNÍ STISKNI KLÁVESU MEZERNÍK,dále je zobrazeno CELKOVÝ POČET zde zadáváme počet relátek která chceme aby se sepnula.Dále je zobrazeno ZADEJ ČÍSLO „X“ RELÉ zde zadáváme které relé(nebo relátka) chceme aby se sepnulo(la) po zadání této volby již dojde k sepnutí uvedených relátek a na monitoru se zobrazí HODNOTA NA PŘEVODNÍK IO1 „X“ ,IO2 „X“.Dále se zobrazí CELKOVÁ HODNOTA zde je to součet čísel všech zadaných relátek po výpočtu který je 2 ^ „X“ hodnota „X“ je číslo relé.Pokud po zadaní chceme změnit hodnotu sepnutých relé stiskneme klávesu MEZERNÍK nyní dojde k okamžitému vypnutí navolených relé z minulé volby a zadáme jiná relé postup je shodný s výše popsaným.V řádce kde je zobrazeno ZADEJ ČÍSLO „X“ RELÉ tak pokud navolíme více relátek tak se tato hodnota „X“ vždy automaticky zvýší o jednu a při shodném počtu dojde k ukončení zadávání a program sám automaticky provede sepnutí uvedených relé a zobrazí další řádky.Program ukončíme tak že po zadání hodnot stiskneme klávesu ESC tím s program ukončí automaticky provede vypnutí navolených relé a ukončí se.Uvedený program je tak jednoduchý že nemá cenu zde uvádět ani zdrojový program který se stejně bude lišit dle individuální potřeby.Hodně zábavy při ovládání různých samohybů a psaní programu.

 

    Vágner Vlastimil

 

                       Obr  

 

                                   Obr

        

    Vágner Vlastimil

    vagnervlastimil@seznam.cz