TEST MODELÁŘSKÉHO SERVA

Vágner Vlastimil

         Byl jsem kamarádem který modelaří požádán o výrobu jiného přípravku než ten co je zde na webu a napsání jednoduchých programů které by umožnily  jednoduché ruční i automatické otestování serv a regulátorů.Přípravek se připojuje na sériový port COM počítače,je hlavně určen k testování pro serva a regulátory DC motorů která zažila havárii modelu ale i na nová.Přípravek si neklade za cíl konkurovat továrním testerům slouží hlavně pro rychlou kontrolu stavu serva může posloužit i jako inspirace pro vlastní tvorbu.

 

Popis přípravku

         Vlastní přípravek je jednoduchá destička se součástkami přímo naletována na pájecí piny sériového konektoru vývodů GND a TXD.Na destičce jsou dále zakončeny  napájecí vodiče pro připojení napájení od externího napájecího zdroje,vodiče pro napájení serva a signálový vodič TXD celek je umístěn přímo do krytu konektoru.Kladné napájecí napětí je přivedeno na vstup stabilizátoru 78L05,záporný napájecí vodič je spojen s GND počítače a zároveň je vyveden do svorkovnice pro napájení serva.Stabilizované napětí +5V pro napájení serva je také zakončeno ve svorkovnici,signálový vodič TXD je z počítače veden na rezistor R1 a dále na Zenerovu diodu která signál z výstupu TXD stabilizuje na napětí 4.7V.Tento vodič je také zakončen ve svorkovnici pro připojení serva toto zakončení ve svorkovnici je zvoleno z důvodu možného přepojování napájecích vodičů kdy různá serva nemusí mít stejné pořadí napájení a signálového vodiče a dále z možnosti měření proudového odběru serva při testu pomocí DMM.Schéma zapojení je na obrázku č.1 zde uvedené hodnoty součástek jsou pro servo napájené napětím 5V DC.

 

Popis testu serva

         Počítač je s tímto přípravkem využit jako zdroj signálu o hodnotě 0.5ms,1ms,1.5ms, 2ms,2,5ms popis dále k programům.Po připojení serva k napájení a přípravku zapneme zdroj a na počítači spustíme námi požadovaný program zadáme parametry a již je možné sledovat chod serva.Při testu doporučuji připojit i DMM a měřit odběr proudu serva při přejíždění z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy.

 

Popis programů

         Programy jsou hlavně určeny pro OS-DOS jsou odladěny v Turbo Pascalu a umístěny v adresáři RCSERVO mají názvy TEST.EXE a SERVO.EXE jdou  spustit na počítačích s OS DOS,WINDOWS 95,98 zde máme možnost spustit programy z příkazové řádky nebo při startu,(restartu) počítače zvolit klávesou F8 volbu pouze DOS.Pokud chceme programy spouštět pod OS WINDOWS 2000 NT/XP tyto musí být řádně nainstalovány a hlavně jako 32-bitové. Programy spouštíme z příkazové řádky,programy jdou též spustit na počítačích i bez HDD pokud tento má disketovou mechaniku pak stačí na tuto disketu nahrát systém a programy test.exe,servo.exe tato volba je vhodná i když má počítač disketovou mechaniku a OS Windows 2000,XP,NT.Po spuštění programu zvolíme port COM kde máme připojený přípravek volbu sériového portu volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme COM 1 atd.tato volba je pro oba programy shodná.po spuštění programu test.exe volbě portu se na monitoru zobrazí začátek testu stiskni mezerník po jeho stisku již servo přejíždí z jedné polohy do druhé zde je zvoleno přejetí z polohy -45° do polohy +45° po testu se zobrazí konec testu serva nová volba stiskni mezerník pokud nyní stiskneme mezerník servo provede opět jedno přejetí v uvedených polohách,program ukončíme stiskem klávesy ESC.Po spuštění programu servo.exe a volbě portu se zobrazí na monitoru hodnoty které platí pro různé stupně vychýlení páky serva a současně je zobrazena i hodnota kterou zadáváme tuto zadáváme v položce zadej délku pulzu.Po jejím zadání a stisku klávesy ENTER již servo přejede do požadované polohy,program ukončíme stiskem klávesy ESC.

    Použité součástky:

    Rezistor R1…10K , Dioda D1…BZX4V7 , StabilizátorIO1.. 78L05 ,

    kondenzátory C1,C2..100nF,konektor dle sériového portu.

   

                                       Obr                     

 

                                             Fotografie hotového převodníku

 

       foto03

 

 

 

 foto01

 

 

   foto02   

 

    Použité prameny : Martin Kvoch Programování v Turbo Pascalu

    Dotazy : vagnervlastimil@seznam.cz

    Článek byl publikován v PE