OVLÁDÁNÍ  STEJNOSMĚRNÝCH MOTORKŮ,

ZE ŠUPLÍKOVÝCH ZÁSOB.

Vágner Vlastimil

 

         Tento jednoduchý přípravek byl vyroben na ovládání motorků doplněných na jeřáb a jiné samohyby ze stavebnice Merkur.Při rozhodování zda použít na ovládání jednočipový mikroprocesor nebo relátka zvítězila volba relátek ty má doma v šuplíku každý.

 

Popis přípravku

         Na obrázku č.1 je schéma zapojení přípravku (pro rozdílnost relátek není nakreslena deska plošných spojů)na ovládání třech stejnosměrných motorků napájecí napětí může být jak střídavé tak stejnosměrné jeho velikost volíme dle napájecího napětí motorků viz dále.Napájecí napětí je přivedeno na diodový můstek D1-D4 pokud je střídavé můstek napětí usměrní,v případě že je stejnosměrné projde diodovým můstkem,zmenšeno o úbytek napětí na diodách v můstku.Použitím můstku při stejnosměrném napájecím napětí odpadá nutnost kde bude na vstupních svorkách kladné a kde záporné napětí je zamezeno přepólování a zničení IO 1.Z diodového můstku je napětí přivedeno na stabilizátor IO 1 který stabilizuje napětí na hodnotu 5V= toto napětí již napájí cívky relátek RE 1 až RE 6 které jsou ovládány tlačítky TL 1 až TL 6,cívky relátek RE 1 – RE 6 jsou blokovány diodami D5 – D10.Klidové kontakty relátek RE 1 – RE 6 jsou společně propojeny a připojeny na záporný pól,pracovní kontakty relátek RE 1 – RE 6 jsou společně propojeny jejich společný bod je označen „C“a tento je připojen buď do bodu „A“ pokud máme použité motorky na stejné napájecí napětí jako máme napětí v bodě „A“ nebo je společný bod „C“ připojen do bodu „B“ pokud máme použité motorky na napětí jako v bodě „B“ tj.5V=,já jsem použil motorky Gonio s řemeničkou a podestou.Středové kontakty RE 1 – RE 2 napájejí a mění smysl otáček motoru M1,středové kontakty RE 3 – RE 4 napájejí a mění smysl otáček motoru M2,středové kontakty RE 5 – RE 6 napájejí a mění smysl otáček motoru M3.Motory M1 –M3 mají naletovány odrušovací kondenzátory C3 – C5.Tlačítka TL 1 – TL 6 mají vždy dvě stejnou barvu hmatníku pro lepší orientaci ovládání relátek RE 1 – RE 6.V případě že použijeme motorky a relátka na shodné napětí provedeme pouze propojení relátek a tlačítek zbývající elektronika odpadá.

 

Ovládání relátek

      Tlačítka TL 1 – TL 2 ovládají motor M1,tlačítka TL 3 – TL 4 ovládají motor M2,tlačítka TL 5 – TL 6 ovládají motor M3.Stiskem tlačítka TL 1 sepneme relé RE 1 střední kontakt se překlopí a sepne pracovní kontakt RE 1 tím se přivede kladné napětí na vývod motoru M1 a druhý vývod motoru M1 je připojen středovým kontaktem na záporný pól a motor se točí jedním směrem.Stiskem tlačítka TL 2 se sepne relé RE 2 a motor M1 se točí opačným směrem,pokud stiskneme obě tlačítka TL 1 a TL 2 současně motor M1 se okamžitě zastaví protože na oba dva vývody motoru je přivedeno kladné napětí,to samé se stane pokud držíme stisknuté jedno tlačítko buď TL 1 nebo TL 2 a to uvolníme v tom případě dojde opět k zastavení motoru M1.Stejně se ovládají i zbylé motory M2 a M3.

 

                                   obr1

 

 

      Seznam součástek

 

 Kondenzátory : C1 – C5 100 NF keramika , Diodový můstek : Typ B40R   1Ks

 Diody D5 – D10 : Typ 1N4007 , Stabilizátor IO 1 : 7805  1Ks ,

 Relé RE 1 – RE 6 : Typ M4-05H  MEISEI nebo jiné,

 Tlačítko TL 1- TL 6 : Typ : T250A BLK,modré  2Ks, T250A BLK,zelené  2Ks,

                                              T250A BLK,žluté  2Ks,

Uvedené součástky zakoupeny  v EZK

 

      Bližší informace :

      Tel.:+420 607 405 007

      E-mail : vagnervlastimil@seznam.cz

      Praktická Elektronika A Rádio 08/2008