SÍŤOVÁ SIGNÁLKA DO VYPÍNAČE

Vágner Vlastimil

         Tuto signálku jsem poprvé vyrobil do vypínače ještě na led diody LQ 110 v roce 1985.I když se v současné době dají koupit vypínače s již osazenými signálkami pro orientaci umístěného vypínače za tmy hotové,může tento přípravek sloužit k vlastní inspiraci.

 

Popis přípravku

         Schéma zapojení je na obrázku č.1 síťové napětí je přivedeno na rezistor R2 a kondenzátor C1,kondenzátor C1 snižuje síťové napětí 240V~ na hodnotu 2V~  pro led diodu D1 a na protékající proud led diodou.Tento proud je pro led diodu typu L323GD což je zelená trojúhelníková led dioda omezen zhruba na hodnotu 0,005A tomu odpovídá hodnota kondenzátoru C1 68NF,pokud je použita led dioda typu L934LGD což je nízko příkonová led dioda je proud omezen zhruba na hodnotu 0,0015A a hodnota kondenzátoru C1 je 22NF,pro jiné napájecí napětí a proud led diody je nutné přepočítat hodnotu kondenzátoru C1,na vývody kondenzátoru je připojen rezistor R1 který vybijí náboj na kondenzátoru pokud je vypnuto přívodní napájecí napětí 240V~.Kondenzátor je připojen na anodu led diody D1 katoda led diody je připojena na anodu diody D2 která chrání led diodu v závěrném směru,katoda diody D2 je připojena na rezistor R2 tento omezuje napěťovou špičku  při připojení zařízení k síti ve chvíli kdy prochází síťové napětí vrcholem sinusovky.

 

! UPOZORNĚNÍ !

         V PŘÍPADĚ ŽE JE PŘÍPRAVEK UMÍSTĚN VE VYPÍNAČI OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI A DOJDE K PŘERUŠNÍ VLÁKNA VYPÍNAČEM OVLÁDANÉ ŽÁROVKY JE PŘED JEJÍ VÝMĚNOU NUTNÉ VYPNOUT JISTIČ PRO TENTO OKRUH.NESTAČÍ POUZE VYPNOUT VYPÍNAČ A PROVÁDĚT VÝMĚNU VADNÉ ŽÁROVKY!!!!!.

 

         Seznam součástek : Rezistor R1….2M2 1/4W, R2…..180 ohmů 1/4W,

Diody  D2… KY132/1000V/1A (1N4007) závěrné napětí diody nutno dodržet , Kondenzátor C1  TYP : CFAC…..22NF / 275V~  pro led diodu D1….TYP : L934LGD 2V/0,0002A průměr 3mm ,  C1  TYP CFAC …..68NF / 275V~ pro led diodu D1…..TYP : L323GD trojúhelníková 2V / 0.010A. Všechny součástky byly zakoupeny v EZK.

 

                                               Obr

 

   Bližší informace vagnervlastimil@seznam.cz