!!!! AUTOR ČLÁNKŮ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI  VÝROBĚ A NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ !!!!   
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde