TESTER VÍCE ŽILOVÝCH KABELŮ, KABELŮ UTP A

POČÍTAČOVÝCH ROZVODŮ (SÍTÍ).

Vágner Vlastimil  

 

Tento tester umožňuje otestovat propojovací kabely UTP které se používají mezi  zásuvkou RJ45 v počítači a zásuvkou počítačového rozvodu(sítě),kabely počítačového rozvodu(sítě) a více žilové kabely např.pro domácí telefony.Výstupní testovaná linka kabelu je zobrazována svitem led diody jak na vysílači tak na přijímači.Testovaný kabel musí být před testem na obou koncích odpojen od zařízení,to znamená bez napětí.Pokud jsou v testovaném kabelu některé žíly mezi sebou ve zkratu patřičné led diody se nerozsvítí.

 

Popis Testeru

 Tester  se skládá ze dvou částí první část tvoří vysílač a druhá je tvořena přijímačem,napájení je z baterie 9V to je stabilizováno pomocí stabilizační diody D25 na 5.1V.Vysílač se skládá z jednočipového mikropočítače PIC16F84A,přepínače S2 pro volbu automatického nebo ručního testu výstupní linky,vypínače napájení ,tlačítka S1pro nastavení  testované výstupní linky v ručním testu.Dále je zde zásuvka RJ45 kde jsou zakončeny vývody z mikropočítače RB0 až RB7  a připojeny led diody D1 až D8 katody led diod jsou spojeny a připojeny rezistorem R5 na mínus pól napájecího napětí.Vývod A0 mikropočítače testuje stisk tlačítka S1,vývod A1 testuje zda je přepínač S2 v poloze automat nebo ručně Rychlost přepínání led diod je dána RC členem který tvoří kondenzátor C1 a rezistorem R1.Vývod RB0 mikropočítače je ukončen na zásuvce RJ45 pin č.1,zde je připojena led dioda D1,vývod mikropočítače RB1 je ukončen na zásuvce RJ45 pin č.2, zde je připojena led dioda D2, vývod mikropočítače RB2 je ukončen na zásuvce RJ45 pin č.3, zde je připojena led dioda D3,takto jsou postupně zapojeny zbývající vývody  RB3 až RB7 z mikroprocesoru.Schéma zapojení vysílače je na obrázku č.1.

Přijímač je tvořen diodami D17 až D24 které jsou zapojeny k led diodám D9 až D16 ale obráceně tj. KATODA DIODY D17 je zapojena k ANODĚ LED DIODY D9,tím je zajištěno napájení led diod v přijímači po testovaném kabelu.Přijímač je osazen zásuvkou RJ45 kde jsou ukončeny vodiče od led diod.Led dioda D9 je zapojena na pin č.1 zásuvky RJ45, led dioda D10 je zapojena na pin č.2 zásuvky RJ45, led dioda D11 je zapojena na pin č.3 zásuvky RJ45,takto jsou postupně zapojeny zbývající vývody na zásuvce RJ45.Schéma zapojení přijímače je na obrázku č.2

Další částí testeru jsou dva shodné kabely každý o délce 50cm,tyto kabely jsou každý na jedné straně ukončen zástrčkou RJ45 a na druhé straně je zakončen osmi krokodýlky,tyto jsou označeny čísly 1 až 8.Propojení zástrčky RJ45  s krokodýlky je provedeno tak aby vývod č.1 na zásuvce byl  připojen na označený krokodýlek č.1,takto postupně propojíme všechny vývody ze zástrčky RJ45 s krokodýlky.Tyto kabely si vyrobíme pokud  bychom chtěli tester využívat i na testování více žilových kabelů.

Popis programu.

Program pracuje v neustále se opakující smyčce kdy postupně rozsvěcí a zhasíná po 1sekundě na vysílači led diody od D1 do D8 a na připojeném  přijímači současně led diody od D9 do D16 ,dále testuje přepínač S2 automat, ručně.Pokud je přepínač S2 během testu přepnut do polohy ručně program postupně rozsvítí zbývající led diody a na poslední led diodě D8 se zastaví, tato dioda zůstane svítit dokud nestiskneme tlačítko S1 kterým volíme výstupní linku.Po stisku tlačítka S1 program postupně rozsvěcí led diody D1 až D8 dokud je tlačítko S1 stisknuto,pokud na příslušné rozsvícené led diodě pustíme tlačítko S1 tato dioda bude svítit trvale dokud opět nestiskneme tlačítko S1.Po opětovném stisku  tlačítka S1 program rozsvícenou led diodu zhasne a začne znovu od led diody D1 postupně rozsvěcet led diody,pokud po ručním testu nyní přepneme přepínač S2 do polohy automat program začne automaticky rozsvěcet led diody od D1 až po D8.Pokud před zapnutím vypínače napájení přepneme přepínač S2 do polohy ručně nerozsvítí se po zapnutí vypínače napájení led diody na vysílači D1 až D8 a na přijímači D9 až D16 dokud nestiskneme tlačítko S1,program hned po zapnutí čeká na stisk tlačítka S1,volba výstupní linky je stejná jak již bylo popsáno.Tato ruční volba navolení výstupní linky je zvolena pro lepší kontrolu UTP kabelů které jsou zapojeny tzv.,překřížené.Výpis programu v hexa je na obrázku č.3.

Postup při testování.

1).Testovaný UTP kabel odpojíme na obou koncích od zařízení, jako první  krok vždy testujeme kabel na zkrat. Na testeru přepneme přepínač S2 do polohy automat pokud není, zapneme tester a necháme pro kontrolu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pak připojíme testovaný kabel jedním koncem do zásuvky RJ45 na testeru a necháme znovu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pokud se některé led diody na vysílači nerozsvítí jsou tyto žíly mezi sebou ve zkratu.,tím jsme odzkoušeli kabel na zkrat.Pokud je kabel v pořádku a žíly nejsou ve zkratu připojíme na druhý konec zkoušeného UTP kabelu přijímač a sledujeme postupné rozsvěcení led diod na přijímači,pokud se některá led dioda na přijímači nerozsvítí je patřičná žíla ve zkoušeném kabelu přerušena.Stejně postupujeme při testu kabelů počítačového rozvodu(sítě).

2).Test  překříženého UTP kabelu ,kabel odpojíme na obou koncích od zařízení,jako první krok provedeme test kabelu na zkrat. Na testeru přepneme přepínač S2 do polohy automat pokud není, zapneme tester a necháme pro kontrolu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pak připojíme testovaný kabel jedním koncem do zásuvky RJ45 na testeru a necháme znovu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pokud se některé led diody na vysílači nerozsvítí jsou tyto žíly mezi sebou ve zkratu.,tím jsme odzkoušeli kabel na zkrat.Pokud je kabel v pořádku a žíly nejsou ve zkratu připojíme na druhý konec zkoušeného UTP kabelu přijímač,na vysílači přepneme přepínač S2 do polohy ručně a počkáme až bude svítit led dioda D8 na vysílači.Nyní stiskneme tlačítko S1 a navolíme si svit led diody D1 na vysílači na přijímači musí svítit patřičná led dioda podle toho jak je překřížený kabel zapojený.Pokud se nerozsvítí patřičná led dioda na přijímači je příslušná žíla přerušená,po testu každé žíly stiskneme tlačítko S1 a přepneme se na další testovanou žílu.

3).Test více žilového kabelu kabel odpojíme na obou koncích od zařízení, jako první  krok vždy testujeme kabel na zkrat. Na testeru přepneme přepínač S2 do polohy automat pokud není, zapneme tester a necháme pro kontrolu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pak připojíme do zásuvky RJ45 na vysílači kabel zakončený krokodýlky které máme připojeny na testované  žíly kabelu.Na testeru necháme znovu postupně rozsvítit led diody D1 až D8,pokud se některé led diody na vysílači nerozsvítí jsou tyto žíly mezi sebou ve zkratu.,tím jsme odzkoušeli kabel na zkrat.Pokud je kabel v pořádku a žíly nejsou ve zkratu připojíme na druhý konec testovaného kabelu,kabelem s krokodýlky  přijímač a sledujeme postupné rozsvěcení led diod na přijímači.Pokud se některá led dioda na přijímači nerozsvítí je patřičná žíla ve zkoušeném kabelu přerušena.Tento test kabelu usnadní vyhledání a očíslování párů vodičů kdy jsou páry rozmotány až ke krčku kabelu.

 

Obrázek č.3 výpis programu pro tester

 

:1000100083160030860003308500831285183A2845

:100020001128013086002C20023086002C2004305C

:1000300086002C20083086002C20103086002C20D2

:10004000203086002C20403086002C208030860016

:100050002C2085183A28112802308D0055308E004A

:10006000F0308F0064008F0B33288E0B30288D0BFF

:100070002E280800051C3A28013086002C20051C7B

:100080003F28023086002C20051C442804308600BE

:100090002C20051C4928083086002C20051C4E28E1

:1000A000103086002C20051C5328203086002C2080

:1000B000051C5828403086002C20051C5D28803007

              :0A00C00086002C20051C62283A2857

              :00000001FF

 

 

Seznam součástek: Rezistory : R1…4K7 , R2…3K3 , R3,R4…10K , R5….120 Ohmů, R6…260Ohmů

                               Diody  :  D17 až D24  KA261(KA201) , LED DOIDY  :  D1 až  D16 ..2V / 0.002A

                                               D25 ….BZX83/ 5.1V

                               Kondenzátor  :  C1…390pF , Přepínač S2  P-B140B , Tlačítko S1   PB11RT

 Zásuvka RJ45 do plošného spoje 2KS ,Zástrčka RJ45 na kabel 2KS, mikroprocesor  PIC16F84A

 Patice pro IO  sokl 18,kabel 8žilový 1m,krokodýlek letovací na kabel 16KS.

 

                OBR1~1

 

 

               OBR2~1

 

 

 

 

 

 

foto1

Hotový tester

foto2

Přijímač vysílač s testovacími vodiči

foto3

Navolený výstup na vysílači ruční nastavení

foto4

Testovací vodiče

 

Použitá literatura : Učebnice programování  Václav Vacek  Ben

Bližší informace  : vagnervlastimil@seznam.cz