TESTER DARLINGTONOVÝCH NEBO BIPOLÁRNÍCH TRANZISTORŮ

Vlastimil Vágner

 

    Přípravek je určen pro základní odzkoušení tranzistorů jak bipolárních tak v darlingtonově zapojení  po demontáži z různých elektronických přístrojů, tester umožňuje určit i vodivost neznámého testovaného tranzistoru. Uvedené zapojení má sloužit pro vlastní inspiraci jde o nejjednodušší zapojení testeru.

 

POPIS POUŽITÍ TESTERU

    Testovaný tranzistor připojíme vývody k testeru dle vodivosti tranzistoru zvolíme přepínačem PŘ.1 vodivost PNP nebo NPN zapneme vypínač VP1 a stiskneme tlačítko TL1. Nyní pokud je tranzistor dobrý se dle vodivosti tranzistoru rozsvítí led dioda D1 nebo D2, dioda D1 se rozsvítí při vodivosti tranzistoru NPN a dioda D2 při vodivosti tranzistoru PNP. Pokud je připojený tranzistor bipolární nebo v darlingtonově zapojení je funkce shodná, pokud po připojení bipolárního tranzistoru nebo tranzistoru v darlingtonově zapojení a NESTISKNUTÉM tlačítku TL1 se rozsvítí led dioda dle navolené vodivosti je tranzistor vadný. V případě testu tranzistoru v darlingtonově zapojení s vodivostí NPN NYNÍ PŘEPNEME PŘEPÍNAČ PŘ1 NA VODIVOST PNP ROZSVÍTÍ SE TRVALE LED DODA D2, TÍM JE ODZKOUŠENA DIODA UVNITŘ POUZDRA TRANZISTORU.STEJNĚ SE ODZOKUŠÍ I OPAČNÁ VODIVOST PNP S TÍM ŽE BUDE SVÍTIT LED DIODA D1.

 

POPIS TESTERU

    Schéma je na obrázku č.01 napájení testeru je ze dvou tužkových baterií, testovaný tranzistor má do báze připojený rezistor R3 tento uzavírá tranzistor pokud je uvolněno tlačítko TL1, rezistor je připojen na napájecí napětí dle přepnutého přepínače PŘ.1 to znamená buď na kladný pól pokud je zvolena vodivost PNP nebo záporný pokud je zvolena vodivost NPN. Tlačítko je připojeno na jeden napájecí pól zdroje tento je dle přepnutého přepínače PŘ.1 buď kladný při vodivosti NPN nebo záporný při vodivosti PNP, druhý vývod je připojen na rezistor R2 který je připojený do báze testovaného tranzistoru. Emitor testovaného tranzistoru je napájen ze zdroje buď kladným nebo záporným napětím dle přepnutí přepínače PŘ1, kolektor tranzistoru je připojený na katodu led diody D1 a na anodu led diody D2.Obě led diody D1, D2 jsou připojeny na rezistor R1 který omezuje proud použitých led diod na 0.0017A při sepnutí testovaného tranzistoru. Testovaný tranzistor se připojuje k testeru třemi vodič označenými „C“ značí kolektor , „B“ značí báze , „E“ značí emitor,vodiče jsou zakončeny krokosvorkami. Tento způsob je z důvodu různých roztečí vývodů tranzistorů a pořadí vývodů, připojování testovaného tranzistoru k testeru je individuální věc.

 

    SEZNAM SOUČÁSTEK :

    REZISTORY TYP R0207  R1….560R , R2….3K3 , R3….15K ,

    LED DODY D1,D2….NÍZKOPŘÍKONOVÉ …..2V/0.002A PRŮMĚR 3mm

    VYPÍNAČ ,  DVOJITÝ DVOUPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ , TLAČÍTKO,

    KROKOSVORKY ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Obr

    Vlastimil Vágner  vagnervlastimil@seznam.cz