GENEROVÁNÍ SIGNÁLU SÉRIOVÝM PORTEM PC

Vágner Vlastimil

    Program umožňuje generovat signál na výstupním signálu DTR sériového portu PC,v žádném případě nemůže a ani nechce konkurovat továrním výrobkům určeným pro tyto účely.Má pouze sloužit k vlastní inspiraci a využití starého počítače PC na různé pokusy.Při spojení s vhodnými přípravky umožňuje ovládat led diody,el.motorky a podobně.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je určen pod OS DOS jde spustit i na počítačích kde je OS WINDOWS 95-98,pod OS WINDOWS 2000,XP,NT jde spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS nainstalovány jako 32-bitové,pokud jsou OS nainstalovány jako 64-bitové program se nedá spustit.Po spuštění programu volíme sériový port kde budeme generovat signál ten volíme stiskem klávesy č.1 až č.4 stiskem klávesy č.1 volím sériový port č.1 atd.po volbě portu zadáváme hodnotu za „H“ po zadání hodnoty stiskneme ENTER a zadáme hodnotu za „L“ a opět stiskneme ENTER nyní již program dle zadaných hodnot zapíná a vypíná výstup DTR.Nové zadání je možné po stisku klávesy MEZERNÍK,program ukončíme stiskem klávesy ESC.Program po zadání hodnot pracuje ve smyčce REPEAT---- UNTIL KEYPRESSED,kdy zapne výstup DTR pak příkazem for a:= 0 to zadaný parametr do; pokračuje až do zadané hodnoty potom vypne výstup DTR a opět příkazem For a:= to zadaný parametr do; nechá po zadanou dobu výstup vypnutý takto se opakuje celý program až do stisku klávesy MEZERNÍK kdys  zadá nová hodnota za „H“ a za „L“ nebo se stiskne klávesa ESC.Tvar signálu je shodný s TTL velikost napětí v úrovni „H“ je dána výstupním napětím sériového portu v počítači PC.Pro odzkoušení programu je možné použít zapojení z obrázku č.01 kdy program střídavě rozsvěcí a zhasíná led diody v zadaných parametrech za „H“ a za „L“ aby bylo vidět přepínání led diod je nutné zadat delší časy za „H“ a za „L“ dle rychlosti počítače v případě počítače kde používám uvedený program a počítač pracuje na frekvenci 2.6GHz jsou zadané hodnoty 20000000 za „H“ i za „L“.N obrázku č.02 je znázorněn průběh trvání doby „H“ a „L“ při zadaných hodnotách kdy je delší doba za „H“ a pak delší doba za „L“ nákres má sloužit pro snažší pochopení funkce programu a je pouze názorné.

 

                                Obr   

 

 

 

 

 

 

 

                          Obr

 

 

    Po připojení přípravku a spuštění programu bude svítit led dioda připojená k tranzistoru PNP jelikož do zadání parametrů je programově výstup DTR vypnut je na něm logická „0“.V případě že chceme zvýhodnit led diodu připojenou k tranzistoru NPN zadáme za parametr „H“ vysokou hodnotu a za parametr „L“ zadáme malou hodnotu pak bude tranzistor NPN delší dobu sepnut a tranzistor PNP tuto dobu vypnut.pokud zadáme opačné hodnoty za „H“ malou hodnotu a za „L“ vysokou hodnotu bude to mít opačný účinek to znamená že tranzistor PNP bude delší dobu sepnut a tranzistor NPN bude tuto dobu vypnut.Pokud zadáme stejné hodnoty za „H“ a „L“ budou diody mrkat stejnou rychlostí.

    V případě že si vyrobíme a připojíme převodník je možné generovat signály až do 10KHz tyto můžeme využít pro různé testování například NF zesilovačů a podobně.

 

    Vágner Vlastimil

     vagnervlastimil@seznam.cz