TRÉNINKOVÉ STOPKY V.01

Vlastimil  Vágner 

    Kolega který je zarytý sportovec a i ve svém pokročilém věku ještě externě trénuje běžecké disciplíny si pro každý trénink sportovců v běhu musel půjčovat klasické stopky a v místě cíle pak měřit čas jednotlivce, ten pak ručně se jménem zapsat na papír. Jednoho dne mi požádal zda by se nedalo něco jednoduchého sestrojit s možností automatického měření času s následným uložením naměřených časů do souboru. Vzhledem k tomu že je na trati vždy pouze jednotlivec a požadavek byl daný zvolil jsem využít přenosný počítač který kolega vlastní. Tak vznikl opět přípravek využívající sériový port počítače nebo redukci USB/COM která musí podporovat všechny I/O signály sériového portu.Zapojení si neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům vyráběným pro tyto účely cenově však někde jinde. Zapojení vychází z přípravků uveřejněných v [1]

 

FUNKCE MODULU

    Funkce modulu s programem umožňuje to že si (kolega) trenér zapíše ve spuštěném programu stopek jméno závodníka a toto uloží do souboru, závodník který má běžet na čas a je v prostoru přípravy na povel (kolegy) trenéra vyběhne na trať a sám spustí odečet stopek v programu tím že proběhne závorou na startu která snímá pohyb. V místě cíle je opět umístěna závora která snímá pohyb a tato jeho proběhnutím sejme pohyb a stopne stopky v programu na počítači čas zobrazí v okně „čas v dráze“a současně uloží změřený čas do souboru, popis programu je popsán níže. V našem případě byli použity dvě stavebnice LASEROVÝCH ZÁVOR od firmy Flajzar, zapojení stavebnic bylo upraveno dle našich potřeb tak aby bylo možné je používat s přípravkem a upraveným programem, jejich úprava je v případě použití čistě individuální věc. Stavebnice LASEROVÝCH ZÁVOR s vyrobeným přípravkem je možné napájet buď z akumulátoru 12V nebo ze zakoupeného zdroje 240VAC/12V/2A DC. Je možné použít i externí stopky se sedmi segmentovými zobrazovacími jednotkami například stavebnici stopek od firmy TIPA.EU a tyto spouštět počítačem PC s upraveným přípravkem z [1], nebo je přímo používat s uvedenými optickými branami. ÚPRAVA LASEROVÝCH ZÁVOR byla v našem případě provedena tím že byly ve stavebnicích vyměněny použitá relé pouze se spínacími kontakty za relátka s přepínacími kontakty. Úprava spočívá v tom že na středové kontakty vyměněných relé ve stavebnicích se připojí napájecí napětí +12V a z klidových kontaktů v obou stavebnicích se vyvedou vývody na konektory. Propojení přípravku je provedeno tak že u LASEROVÉ ZÁVORY co je použita u STARTU se propojí vývod z konektoru klidového kontaktu na vstup přípravku označený „START“ a u LASEROVÉ ZÁVORY co je použita u CÍLE se propojí vývod z konektoru klidového kontaktu na vstup přípravku označený „CÍL“. Původní záměr byl vyrobit  LASEROVY ZÁVORY doma nakonec padla volba na zakoupení uvedených stavebnic. V použitém programu „STOPKY V.01“ jsou již naprogramovány VÝSTUPNÍ SIGNÁLY „TXD, RTS, DTR“ které jsou vždy aktivní po dobu signálů RESET, START, STOP pro externí stopky v délce 1 vteřiny. TXD = start externích stopek, DTR = stop externích stopek, RTS = reset externích stopek.

 

 

POPIS ZAPOJENÍ

    Zapojení zdroje přípravku je na Obr.č.01 z napětí 12V které napájí LASEROVÉ ZÁVORY je stabilizátorem 78L05 sníženo napětí na 5V které napájí řídící část stopek.

    Zapojení řídící části je na obr.č.02  jde o integrovaný obvod ULN2803A který tvoří řídící jednotku je napájen napětím ze stabilizátoru 78L05 napětím (+5V). Napětí (+12V) přivedené z relátek LASEROVÝCH ZÁVOR na vstupy označené „START“ a „CÍL“ je stabilizováno diodami D1, D4,  na napětí 4.7V. Výstupy z integrovaného obvodu jsou přes rezistory zapojeny do bází tranzistorů T1 a T2 které spínají, sepnutím tranzistoru T1, T2 se na vstupy DCD, CTS dostane kladné napětí +5V které je programem vyhodnoceno jako „START“ (DCD) a jako „CÍL“(CTS).

    Přípravek je pro svoji jednoduchost zapojen na vrtané univerzální destičce a propojení součástek je provedeno vodičem. Použité konektory a propojovací kabely jsou čistě individuální věc.

 

                                            

        

        SEZNAM SOUČÁSTEK K OBR.Č.01

         IO1….stabilizátor 78L05, kondenzátory C1, C2….100NF(keramika)

         Elektrolytický kondenzátor C3…..470uF/15V

         UNIVERZÁLNÍ VRTANÁ DESTIČKA ROZTEČ DĚR…2.54M

         SVORKOVNICE DO PLOŠNÝCH SPOJŮ

         CZM5/2…..2KS

      

         SEZNAM SOUČÁSTEK K OBR.Č.02

        REZISTORY  Typ .: R0207 0.6W

        R1,R5 …..1K3 , R4, R8….M1

        R3,R7 …..36K , R2,R6 …8K2        

        DIODY :

        Typ : 1N4148…… D2, D3, D5, D6

        ZENEROVY DIODY Typ: BZX55/4V8 – D1,D4

        TRANZISTORY :

        Typ : BC327 - 40…….T1,T2

        INTEGROVANÝ OBVOD : ULN2803A + PATICE

        SVORKOVNICE DO PLOŠNÝCH SPOJŮ

        TYP : CZM5/8….2KS

        KONEKTOR DLE SÉRIOVÉHO PORTU V PC + KRYT

        UNIVERZÁLNÍ VRTANÁ DESTIČKA ROZTEČ DĚR…2.54M

 

 

                               

 

 

POPIS PROGAMU

    Program má název STOPKY V.01.EXE je napsán ve VB6 jde o velmi jednoduchý program určený pro měření času při tréninku jednotlivce na čas v dráze na 30m – 100m. Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka. Viz obrázek níže popisy tlačítek jsou popsány pod obrázkem.

 

                   

                                           Úvodní obrazovka po spuštění programu

 

    Tlačítka s popiskami COM1, COM2 zde se nastavuje COM kde je připojený přípravek, po spuštění programu je přednastaven COM2. Pokud na PC není nebo je obsazen je automaticky navolen COM1 pokud ani tento není zobrazí se „COM OBSAZEN“  je samozřejmě možná volba ručně. Vlevo jsou zobrazeny stopky které zobrazují hodiny, minuty, vteřiny a tisíciny vteřiny, vpravo se pak zobrazuje čas v počítači. Dalším tlačítkem je tlačítko „START “ kliknutím na toto tlačítko spustíme stopky na monitoru PC, tlačítko „STOP “ kliknutím na toto tlačítko stopneme stopky na monitoru PC a do souboru ZÁVOD.TXT je zapsáno STOP ZÁVODU TLAČÍTKEM A ČAS. Tlačítko „NOVÝ START A SMAZÁNÍ ZÁPISU ČAS V DRÁZE“ klinutím na toto tlačítko mažeme čas soutěžícího a i nápis start anulován (popsáno dále), TOTO TLAČÍTKO MUSÍME STISKNOUT VŽDY PO DOKONČENÍ ODEČTU ČASU PŘI POUŽITÍ SNÍMAČŮ „START“ „CÍL“ A TAKÉ POKUD BYL SPUŠTĚN ODEČET TLAČÍTKY „START“ A „STOP“ DÁLE  po stisku tlačítka „START ANULOVÁN“, pokud se toto tlačítko jak je uvedeno nestiskne NESPUSTÍ SE STOPKY PRO DALŠÍ ODPOČET ČASU !!!!!!!. Tlačítko „START ANULOVÁN“ kliknutím na toto tlačítko stopneme stopky na monitoru PC a v okně ČAS V DRÁZE se zobrazí „START ANULOVÁN“ a současně se toto zapíše i do souboru ZÁVOD.TXT. Pole „JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO“ sem se zadává jméno jednotlivce možnosti zadání jsou „ Ondra, Pepek Vyskoč, tlačítkem „ULOŽIT JMÉNO“ kliknutím na tlačítko uložíme zadané jméno do souboru ZÁVOD.TXT, tlačítkem  „NOVÉ JMÉNO“ kliknutím na toto tlačítko smažeme zapsané jméno v poli „ JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO“. Tlačítko „RESET EXT.STOPEK“ kliknutím na toto tlačítko provedeme reset externích stopek POKUD JSOU POUŽITY, kliknutím myši provádíme reset vždy po dokončení běhu jednotlivce před zápisem nového jména (závodníka). Pole s názvem „STAV SNÍMAČŮ“ zde se zobrazuje stav LASEROVY ZÁVORY NA POZICI „START“ a  LASEROVY ZÁVORY NA POZICI „CÍL“. Pokud je před startem dalšího soutěžícího některé pole s názvem „START“ nebo „CÍL“ zaškrtnuto je NUTNÉ DŘÍVE ODSTRANIT ZÁVADU NA PATŘIČNÉM SNÍMAČI. Kliknutím na tlačítko „UKONČENÍ PRGRAMU“ ukončíme program stoky.exe stejně tak ukončíme program kliknutím myši na „X“ v horní liště.

    Popis spuštění měření času : jako první zadáme jméno jednotlivce (a uložíme do souboru) připraveného na startu v prostoru přípravy nyní máme možnost volby kliknout myší na tlačítko start a potom kliknutí myši na tlačítko stop, v tomto případě se zapíše do souboru „stop tlačítkem STOP“ a čas soutěžícího (použití je pro jednoduchá měření času a odzkoušení funkce externích stopek pokud jsou použity). Pokud po zadání jména a uložení do souboru je připojen přípravek podle Obr.č.02 a trenér dá pokyn soutěžícímu ke startu a tento proběhne závorou na „STARTU“ jsou spuštěny stopky na monitoru PC, po proběhnutí soutěžícího závorou „CÍL“ jsou zastaveny stopky na monitoru a v okně „ČAS V DRÁZE“ JE ZOBRAZENÝ ČAS ZA JAKÝ BYLA UBĚHNUTA VZDÁLENOST MEZI STARTEM A CÍLEM, současně je uložen čas stopek do souboru k zapsanému soutěžícímu. !!! DŮLEŽITÉ !!! VŽDY před dalším zapsáním nového soutěžícího a dalším startem MUSÍME NEJDŘÍVE PROVÉST KLIKNUTÍ NA TLAČÍTKO „NOVÝ START A SMAZÁNÍ ZÁPISU ČAS V DRÁZE“. Pokud není použita (rozbije se LASEROVÁ ZÁVORA na pozici „START“) je možné provést start kliknutím na tlačítko „START “ vše pak probíhá stejně, to samé jde i  v případě poruchy snímače LASEROVY ZÁVORY na pozici „CÍL“ stopnutí stopek provedeme kliknutím na tlačítko „STOP“ v tom případě je opět uložen čas soutěžícího do souboru.      

 

              

        Spuštěný program se zadaným jménem soutěžícího a stopky spuštěny tlačítkem „START“

 

              

      Spuštěný program se zadaným jménem soutěžícího a stopky stopnuty tlačítkem „STOP“

 

             

         Spuštěný program se zadaným jménem soutěžícího a stopky stopnuty snímačem „CÍL“

 

     Součástí popisu je adresář PROGRAM.    

     [1] www.mojeelektronika.mzf.cz články časomíra pro hasiče, časomíra, časomíra II.                  

     Bližší informace :

     vagnervlastimil@seznam.cz