TESTER S PICAXE 28X2

Vágner Vlastimil

    Popsaný tester umožňuje otestovat různě propojené vodiče zakončené v konektorech do maximálního počtu vodičů 20 žil, volba padla na využití mikrokontroléru PICAXE 28X2 pro možnost přeprogramování při jiné potřebě programu pro testování, tento IO má dva porty po osmi I/O linkách označených B.0 až B.7 a C.0 až C.7 a jeden port po čtyřech I/O linkách označených A.0 až A.3 čímž plně postačuje. Uvedený tester si neklade za cíl konkurovat továrním testerům využívaných profesionálně, může posloužit pro vlastní inspiraci.

 

POPIS TESTERU

    První zapojení je na obrázku č.01 tester je napájen stabilizovaným napětím 5V DC ze stabilizátoru 7805, je osazeno tlačítko „TEST“ pro spuštění testu a tlačítko „RESET“  pro možnost resetu mikrokontroléru. Dále je osazen konektor pro programování mikrokontroléru a pro přenos dat do počítače PC při jiném používání testeru s jiným programem. Skládá se ze dvou částí první část je vysílač tvořený mikrokontrolérem PICAXE 28X2 a dvaceti kusy zelených led diod připojených přes rezistory 560R katodami na záporné napájecí napětí a anodami na výstupy B.0 až B.7, C.0 až C.7 a A.0 až A.3. Výstupy B.0 až B.7, C.0 až C.7 a A.0 až A.3 mohou být zakončeny v konektoru kam se již zasune testovaný konektor s vodiči, nebo jsou výstupy B.0 až B.7, C.0 až C.7 a A.0 až A.3 zakončeny ve svorkovnici a použitý protikus konektoru k připojení „testovaného konektoru s vodiči“ se připojuje do svorkovnice pomocí vodičů viz obrázek č.03. Toto umožňuje využít tester pro více druhů konektorů, tato volba je čistě individuální. Druhou část testeru tvoří přijímač který je opět osazen konektorem kam se již zasune testovaný konektor s vodiči, nebo jsou vstupy B.0 až B.7, C.0 až C.7 a A.0 až A.3 zakončeny ve svorkovnici a použitý protikus konektoru k připojení „testovaného konektoru s vodiči“ se připojuje do svorkovnice pomocí vodičů. Přijímač je v tomto zapojení tvořen dvaceti zelenými led diodami u každého vstupu přijímače B.7 – B.0, C.7 – C.0, A.3 – A.0 ( led21 – led40 ) tyto led diody jsou rezistory 560R připojeny na záporné napájecí napětí.

    Druhé zapojení testeru je na Obr.č.02 tester je napájen stabilizovaným napětím 5V DC ze stabilizátoru 7805, je osazeno tlačítko „TEST“ pro spuštění testu a tlačítko „RESET“  pro možnost resetu mikrokontroléru. Dále je osazen konektor pro programování mikrokontroléru a pro přenos dat do počítače PC při jiném používání testeru s jiným programem. Skládá se ze dvou částí první část je vysílač tvořený mikrokontrolérem PICAXE 28X2 jehož výstupy B.7 – B.0, C.7 – C.0, A.3 – A.0 mají osazeny rezistory 220R pro ochranu IO tyto jsou zakončeny jako u první verze v konektoru kam se již zasune testovaný konektor s vodiči, nebo jsou výstupy B.0 až B.7, C.0 až C.7 a A.0 až A.3 zakončeny ve svorkovnici a použitý protikus konektoru k připojení „testovaného konektoru s vodiči“ se připojuje do svorkovnice pomocí vodičů viz obrázek č.03. Toto umožňuje využít tester pro více druhů konektorů, tato volba je čistě individuální. Přijímač je osazen třemi IO 78HC08 jejichž vstupy jsou zakončeny v konektoru kam se již zasune testovaný konektor s vodiči, nebo jsou vstupy IO3, IO4, IO5 zakončeny ve svorkovnici a použitý protikus konektoru k připojení „testovaného konektoru s vodiči“ se připojuje do svorkovnice pomocí vodičů, volba je čistě individuální. Dále jsou vstupy IO3, IO4, IO5 78HC08 připojeny rezistory 15K na záporné napájecí napětí, tyto rezistory mají jak ochrannou funkci vstupů tak nastavují i logickou hodnotu „L“ na vstupech IO3, IO4, IO5 a na výstupech IO3, IO4, IO5 je pak logická „0“. Tím svítí na přijímači červené led diody před spuštěním testu, na každý výstup uvedeného IO jsou připojeny dvě led diody zelená led dioda a červená led dioda které jsou omezovacími rezistory 560R připojeny na kladné a záporné napájecí napětí. Na výstupu je jako signalizace použito deset zelených led diod a deset červených led diod. Vyrobený tester podle Obr.č.01 nebo podle Obr.č.02 je osazen na univerzální vrtané destičce kde jsou propoje provedeny pomocí vodičů, použité IO PICAXE 28X2, 78HC08 jsou osazeny do patic pro snadnou výměnu, led diody jsou o průměru 5mm, úbytek napětí max.2.5V, proud v propustném směru je nastaven rezistory na 0.005A.

 

POSTUP TESTOVANÍ

    Popis programu tester v.1.bas testovaní podle zapojení na  Obr.č.01  po zapnutí testeru a propojení konektorů vysílače – přijímače (konektory s propojenými testovanými vodiči) a po stisku tlačítka označeného „TEST“ se rozsvítí zelená led dioda na výstupu B.7 po zadané době led dioda zhasne a rozsvítí se led dioda na výstupu B.6 a opět po zadané době zhasne takto se postupně rozsvěcí a zhasínají led diody na vysílači od výstupu B.7 po B.0, poté od C.7 po C.0 a nakonec od A.3 po A.0. Na straně přijímače se začnou rozsvěcet zelené led diody tak jak je provedeno propojení vodičů mezi konektory, pokud na straně vysílače svítí zelená led dioda a na straně přijímače patřičná zelená led dioda nesvítí a ani se nerozsvítí žádná jiná zelená led dioda na straně přijímače je testovaný vodič přerušený.

 

    Testování podle zapojení na Obr.č.02 zde je důležité jaký program je v mikrokontroléru nahrán.

    Popis  programu tester_v.2.bas po zapnutí testeru a neprovedeném propojení konektorů vysílače – přijímače (konektory s propojenými testovanými vodiči) se na straně přijímače rozsvítí červené led diody. Po propojení konektorů (konektory s propojenými testovanými vodiči) na straně přijímač s konektorem na straně vysílače „JAKO PRVNÍ VŽDY ZASUNEME TESTOVANÝ KONEKTOR S VODIČI DO KONEKTORU NA STRANĚ PŘIJÍMAČE“ a po stisku tlačítka označeného „TEST“ se rozsvítí najednou všechny zelené led diody na straně přijímače od výstupu B.7 - B.0, pokud jsou vodiče mezi testovanými konektory správně zapojeny, výstupy C.7 - C.0 a  A.3 - A.0 zůstávají vypnuté. Pokud během testu na zapnutých výstupech B.7 – B.0 (LOG.“1“) některá ze čtyř zelených led diod připojených na výstupy hradel IO3 A - D nesvítí je některý vodič zapojený na výstupech B.7 - B.0 buď přerušený nebo zapojený na jiný pin propojovacího konektoru a u výstupu se rozsvítí červená led dioda. Po zadané době se výstupy B.7 - B.0 vypnou a současně se rozsvítí červené led diody u hradla IO3 A – D. Sepnou se výstupy C.7 - C.0 a u hradla IO4 A - D se rozsvítí zelené led diody a testuje se stejným způsobem, po vypnutí výstupů C.7 – C.0 se sepnou výstupy A.3 - A.0 a testuje se opět stejným způsobem.

    Popis programu tester_v.3.bas k zapojení podle Obr.č.02  po zapnutí testeru a neprovedeném propojení konektorů vysílače – přijímače (konektory s propojenými testovanými vodiči) se na straně přijímače rozsvítí červené led diody. Po propojení konektorů (konektory s propojenými testovanými vodiči) na straně přijímače s konektorem na straně vysílače „JAKO PRVNÍ VŽDY ZASUNEME TESTOVANÝ KONEKTOR S VODIČI DO KONEKTORU NA STRANĚ PŘIJÍMAČE“ a po stisku tlačítka označeného „TEST“ jsou současně po zadanou dobu vždy sepnuty dva výstupy B.7 + B.6 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO3 „A“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO3 „A“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy B.7 + B.6 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy B.5 +B.4 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO3 „B“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO3 „B“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy B.5 + B.4 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy B.3 +B.2 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO3 „C“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO3 „C“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy B.3 + B.2 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy B.1 + B.0 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO3 „D“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO3 „D“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy B.1 + B.0 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy C.7 + C.6 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO4 „A“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO4 „A“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy C.7 + C.6 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy C.5 + C.4 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO4 „B“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO4 „B“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy C.5 + C.4 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy C.3 + C.2 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO4 „C“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO4 „C“ červená led dioda. Po zadané době se výstupy C.3 + C.2 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy C.1 + C.0 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO4 „D“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO4 „D“ červená led dioda.  Po zadané době se výstupy C.1 + C.0 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy A.3 + A.2 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO5 „A“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO5 „A“ červená led dioda. .  Po zadané době se výstupy A.3 + A.2 vypnou a sepnou se na zadanou dobu výstupy A.1 + A.0 a na straně přijímače pokud jsou propojovací vodiče správně zapojeny se rozsvítí zelená led dioda u výstupu IO5 „B“. Pokud je jeden z vodičů přerušený nebo zapojený na jiném pinu svítí na výstupu IO5 „B“ červená led dioda.

    Propojení konektorů pro různé testování stejně tak i úprava programů je čistě individuální záležitost,.

    Bližší informace :

    vagnervlastimil@seznam.cz

 

 

 

        

 

          Použitý AXEboard-28 pro naprogramování mikrokontroléru PICAXE 28X2

 

           Osazení patic pro použité integrované obvody ze strany součástek

 

 

             Osazení patic pro použité integrované obvody ze strany mědi

              

         Připojení DPS na napájecí napětí test funkčnosti svit zelené led diody zapnuto

 

            Osazená DPS a provedené propojení pomocí napájecího vodiče  

 

 

    Osazená DPS a provedené propojení pomocí napájecích vodičů ze strany mědi

                   

    Uvedená schémata jsou nedílnou součástí tohoto článku, včetně programů.

         vagnervlastimil@seznam.cz

         Tel.: +420 607 405 007