TESTER S PC A CD4094

Vágner Vlastimil

    Přípravek (tester) umožňuje otestovat vodiče zda jsou správně zapojeny v konektorech do celkového počtu 64 žil, při zapojení dvou CD4094, při použití jedné CD4094 je celkový počet testovaných žil 32, připojuje se na sériový port počítače PC nebo pomocí převodníku USB/COM. Tento převodník musí podporovat všechny vstupy/výstupy původního sériového portu PC, počítač ovládá jeden nebo dva posuvné registry CD4094 každý posuvný registr pak ovládá dva  převodníky MH74S154, (MH74154) což jsou převodníky BCD kódu na 1 ze 16  a demultiplexery každý převodník BCD již spíná led diody na straně přijímače. Přípravek může posloužit k vlastní inspiraci a ti kdož programují si napíší dle své potřeby vlastní program pod Windows. Integrované obvody CD4094 mohou být použity i samostatně na ovládání jiných zařízení.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Tester se skládá ze dvou částí první část na Obr.č.01 je řídící kde jsou připojeny výstupy DTR, RTS, TXT z počítače PC tyto jsou Zenerovými diodami D1, D2, D3 a rezistory R1, R2, R3 upraveny na vhodnou napěťovou úroveň vstupů IO2 a IO3 což jsou sérioparalelní posuvné registry CD4094, v případě že je osazen jeden CD4094 osazuje se pouze integrovaný obvod označený ve schématu IO2. Druhou část na  Obr.č.02.A a Obr.č.02.B tvoří celkem čtyři převodníky kódu BCD na 1 ze 16 IO4, IO5, IO6, IO7 (v případě že je v řídící části dle Obr.č.01 osazen jeden integrovaný obvod CD4094 IO2 osazuje se pouze část dle Obr.č.02A) s protikusy konektorů pro připojení konektorů testovaných vodičů tato volba konektorů je čistě individuální věc a záleží na tom zda má být tester jednoúčelový. V případě využití testeru i pro jiné typy konektorů je vhodné osadit svorkovnice a do těchto teprve připojovat protikusy konektorů pro konektory se zapojenými vodiči, i tato volba je čistě individuální. Napájení přípravku je napětím 8VDC ze zdroje který je schopen dát 1A odběr přípravku nepřevyšuje 0.5A,vstupní napětí je upraveno stabilizátorem IO1 7805 na hodnotu 5V které napájí celý přípravek včetně led diod přijímače. Omezovací rezistory 330R u každého převodníku BCD pro šestnáct led diod nastavují protékající proud dle proudu použitých led diod v tomto zapojení jsou použity led diody 2V/0.020A a proud je omezen na 0.015A.Integrovaný obvod IO2“A“ ovládá dva převodníky IO4 a IO5 kódu BCD 1ze 16, integrovaný obvod IO3“B“ ovládá dva převodníky IO6 a IO7 kódu BCD 1 ze 16. Výstupy IO2“A“ na IO4 jsou v pořadí výstup z CD4094 D0 = A, D1 = B, D2 = C, D3 = D, výstupy IO2“A“ na IO5 jsou v pořadí D4 = A, D5 = B, D6 = C, D7 = D. Výstupy z IO3“B“ na IO6 jsou v pořadí výstup z CD4094 D0 = A, D1 = B, D2 = C, D3 = D, výstupy IO3“B“ na IO7 jsou v pořadí D4 = A, D5 = B, D6 = C, D7 = D viz Obr.č.02A a Obr.č.02B. V programu pro ovládání CD4094 jsou IO2 a IO3 označeny jako IO2 = „A“ a IO3 = „B“. Zapojení testeru je pro svoji jednoduchost provedeno na univerzální vrtané destičce a nutná propojení IO jsou provedena drátkem v případě výroby je volba DPS čistě individuální věc.

 

                             

 

Seznam součástek :  Rezistory : R1, R2, R3…..10K /0.6W , R4….2K2 , / 0.6W

                                Kondenzátory: C1, C2…100nF (keramika), C3…470uF/16V Elektrolyt

                                Led dioda D1…2V/0.002A 3mm , Diody D1, D2, D3….4.7V Zenerky

                                Stabilizátor IO1…7805 , IO2, IO3…CD4094 posuv.registr + patice

                                    

         

 

 

 

 

 

 

         

 

  Seznam součástek : Rezistory omezující protékající proud led diodami 330R

  IO4, IO5, IO6, IO7….74LS154 (74HCT154, MH74154) + patice pro IO

                                  Led diody 2V/0.020A 5mm zelená L53SGC volba  barvy je individuální,

                                  celkový počet led diod v zapojení je 64ks.

 

 

 

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou napsané ve VB6 mají názvy DVĚ CD4094.EXE a JEDNA CD4094.EXE jsou uloženy v adresáři POČÍTAČ jde o velice jednoduché programy jejichž úpravu dle svých potřeb například ovládání více posuvných registrů CD4094 zvládne každý kdo programuje ve VB6, jsou určené pro základní odzkoušení funkce uvedeného testeru jak při osazení dvou nebo jedné CD4094 (nebo pro ovládání samotných posuvných registrů CD4094 v jiných zapojeních) tak i pro přímé používání při testování. Ovládání je velice jednoduché po spuštění programu si tento navolí automaticky sériový port COM 2 pokud je port obsazen nebo se na daném PC druhý port COM nenachází automaticky navolí sériový port COM 1 pokud je volný, volbu portu může zvolit i manuálně kliknutím levým tlačítkem myši do políčka s nápisem COM1, COM2. Ovládání obou programů je zcela totožné po volbě portu zadáme postupně hodnoty do okna  IO2“A“ a IO3“B“ (v programu JEDNA CD4094 zadáváme hodnotu do jednoho okna) hodnoty zadáváme v rozsahu od 0 do 255 po zadání hodnot klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko s nápisem START program provede odeslání zadaných hodnot do posuvných registrů IO2“A“ a  IO3“B“. Pro zadání nových hodnot klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem STOP program provede vypnutí výstupů IO2“A“ a  IO3“B“, poté klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko s nápisem SMAZAT HODNOTY poté klikneme levým tlačítkem myši opět do okna s nápisem IO„A“ zadáme novou hodnotu pak levým tlačítkem myši klikneme do okna s nápisem IO“B“ zadáme novou hodnotu a klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem START. Program ukončíme kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem UKONČENÍ PROGRAMU nebo v horní liště kliknutím na „X“.

 

                

                        Kopie obrazovky po spuštění programu dvou CD4094

 

 

 

               

                        Kopie obrazovky při změně hodnot do dvou CD4094

 

                

                        Kopie obrazovky po spuštění programu jedna CD4094

 

 

               

                      Kopie obrazovky při změně hodnot do jedné CD4094

 

POSTUP PŘI OŽIVOVÁNÍ

    Popis oživení je k osazené řídící jednotce s dvěmi CD4094 při osazeni jedné CD4094 se vynechají IO3, IO6, IO7. Po osazení desek zatím neosazujeme IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7 pokud máme tester vyrobený na více deskách provedeme jejich propojení. Na stabilizátor připojíme napájecí napětí 8V DC a na výstupu změříme výstupní hodnotu zda je 5V to samé napětí změříme na paticích pro integrované obvody na napájecích pinech IO, dále propojíme konektor na straně přijímače s konektorem na straně výstupů převodníků BCD a postupně odzkoušíme že všech 64 led svítí to odzkoušíme tak že všechny výstupy převodníků kódů BCD IO4, IO5, IO6, IO7 označené 0 až 15 připojíme na záporný pól (-) napájecího napětí. Nyní odpojíme napájecí napětí 8V DC od přípravku do patic osadíme IO2“A“ a IO3“B“ pokud máme přípravek složený z více desek tak tyto vzájemně rozpojíme, propojíme řídící část přípravku s  počítačem PC připojíme napájecí napětí 8V DC. Na počítači spustíme program DVĚ CD4094.EXE vybereme port kde je připojený přípravek a zatím nezadáme žádnou hodnotu a s DMM změříme výstupy IO2“A“ D0 až D7 a IO3“B“ D0 až D7 proti GND(-). Na žádném výstupu obou IO nesmíme naměřit žádné napětí (+)5V, nyní zadáme do okna pro hodnoty IO2“A“ a IO3“B“ hodnotu 1 a klikneme myší na tlačítko START nyní musíme na výstupu IO2“A“ D0 naměřit (+)5V stejně tak i na výstupu IO3“B“ D0 a na ostatních výstupech nesmíme naměřit žádné napětí. Nyní klikneme myší na tlačítko STOP poté na tlačítko SMAZAT HODNOTY a v oknech IO2“A“ a IO3“B“ zadáme hodnotu 128 a klikneme myší na tlačítko START nyní na výstupu IO2“A“ D7 a IO3“B“ D7 musíme naměřit (+)5V na ostatních výstupech nesmíme naměřit žádné napětí. Klikneme myší na tlačítko STOP poté na tlačítko SMAZAT HODNOTY a v oknech IO2“A“ a IO3“B“ zadáme hodnotu 255 a na všech výstupech IO2“A“ D0 – D7 a IO3“B“ D0 – D7 musíme naměřit (+)5V po proměření klikneme myší na tlačítko STOP poté na tlačítko SMAZAT HODNOTY a program ukončíme. Tím je oživení ukončeno vypneme napájecí napětí přípravku odpojíme přípravek od PC a hotové moduly osadíme do krabičky.

 

POSTUP ZADÁVÁNÍ HODNOT DO IO MH74154

    Postup zadávání hodnot do IO2“A“ na ovládání výstupů IO4, IO5 je zobrazen v tabulce níže pro zadávání hodnot do IO3“B“ na ovládání výstupů IO6, IO7 se zadávají stejné hodnoty. Příklad : ovládání IO4 z IO2“A“ do IO2“A“ pro rozsvícení led diody na výstupu č.1 zadáváme hodnotu 1, pro rozsvícení led diody na výstupu č.1 IO5 zadáme do IO2“A“ hodnotu 16. Pro rozsvícení led diod na výstupech č.1 IO4 a IO5 zadáváme v programu do IO2“A“ hodnotu 17.  POZOR v případě že chceme pouze zadávat hodnoty do IO2“A“ zadáváme do IO3“B“ hodnotu 0 a při zadávání hodnot do IO3“B“ zadáváme do IO2“A“ hodnotu 0.   

 

                     

                                 Zadání hodnot do IO2“A“ 150 a do IO3“B“ 0

 

 

 

 

 

      

         

                       Zadání hodnot do IO2“A“ 0 do IO3“B“ 255

 

       Hodnoty zadávané do CD4094 IO2“A“  na ovládání výstupů MH74154 IO4, IO5

 

Použité prameny :

Datasheet k CD4094, MH74154

Vágner

vagnervlastimil@seznam.cz

Tel.: +420 607 405 007