TESTER IR OVLADAČŮ

Vágner Vlastimil

    Potřeboval jsem otestovat velký počet všemožných IR ovladačů pro domácí elektronické spotřebiče(rádia, televize, settop-boxy a podobně) a vytřídit vadné, pro tento účel jsem si vyrobil přípravek který se připojuje  se na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM k počítači PC. Samozřejmě jde použít tovární testovací výrobek nebo použít jednočipový mikroprocesor a napsat si program, ale toto pak bude dále nevyužito, z tohoto důvodu jsem zvolil volbu na použití počítače s obyčejným terminálovým programem a jednoduchým přípravkem program zobrazuje na monitoru počítače pouze data přijatá IR přijímačem po stisku tlačítka na IR ovladači, zapojení může posloužit pro vlastní inspiraci.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Schéma zapojení je na obrázku č.01 k napájení přípravku je možné použít výstup DTR počítače tak jako je použito v mém případě nebo může být použit externí zdroj s výstupním napětím 8VDC. Vstupní napětí je přivedeno na anodu diody 1N4007 tato je vřazena z důvodu pokud není programem zapnut výstup DTR aby se záporné napětí na výstupu DTR nedostalo na vstup stabilizátoru 78L05. Vstupní i výstupní vývody stabilizátoru jsou proti rozkmitání obvodu blokovány kondenzátory 100NF, výstupní napětí (+5VDC) ze stabilizátoru je již připojeno na vývod č.3 IR přijímače tento je použit typ : TSOP-34836, který je na frekvenci 36Khz (je možné použít i typ SFH506-36, TSOP-1836), vývod č.2 použitého IR přijímače je připojený na záporné napájecí napětí (GND/-5VDC). Vývod č.1 z IR přijímače je připojen do báze tranzistoru BC337 zde je připojený i rezistor 15K z kladného napájecího napětí (+5VDC), emitor tranzistoru je připojen na  záporné napájecí napětí (GND/-5VDC) kolektor tranzistoru je připojený rezistorem 2K2 na kladné napájecí napětí (+5VDC) a současně je vyvedený i vývod na vstupní signál RXD počítače PC. Po zapnutí napájecího napětí se současně rozsvítí i led dioda LED D1, jde o nízko příkonovou led diodu rezistorem 2K je nastaven protékající proud zhruba na hodnotu 0.0016A. Při testování přípravku jsem také s IR ovladači testovat typ IR přijímače TSOP-34838 který je na frekvenci 38Khz. Který také fungoval to je dáno určitým rozptylem uvedené frekvence použitých IR přijímačů. Vnitřní zapojení (PDF) použitého IR přijímače je možné si stáhnout z internetu, stejně tak jako komunikaci tohoto IR přijímače. Pro jednoduchost zapojení je přípravek vyroben po odzkoušení na univerzální vrtané destičce od EZK.

 

FUNKCE PŘÍPRAVKU

    Po připojení napájecího napětí je stabilizované napětí přivedeno na IR přijímač a bázi i kolektor tranzistoru, tento je bez signálu IR přijímače otevřený a na výstupu kolektoru tranzistoru je záporné napájecí napětí, proud protékající tranzistorem je omezen rezistorem 2K2 na hodnotu 0.0022A. po zachycení signálu z IR ovladače IR přijímač tento dekóduje a na jeho výstupu se poté střídá logická jednička s logickou nulou a tranzistor je zavírán a otvírán dle bitové hodnoty z IR přijímače. Tato bitová hodnota je snímána na vstupu RXD a vyhodnocena programem každý IR ovladač obsahuje adresu která určuje zda uvedený ovladač umožňuje ovládání televize, rádia a dalších zařízení. Program při příjmu dat z IR přijímače po stisku tlačítka na IR ovladači zobrazí v okně ČTENÍ BYTE hodnoty které přijal IR přijímač.

 

POPIS PROGRAMU

    Uvedený program má název TERMINÁL a je v adresáři PROGRAM napsaný je ve VB6 po spuštění programu pokud chceme změnit hodnoty v oknech toto provedeme kliknutím myši v patřičném okně poté se okno otevře a volbu provedeme opět pomocí myši(levým tlačítkem), po volbě se okno uzavře. Po úpravě kliknutím myši na okno OTEVŘÍT COM navolený port otevřeme a dále kliknutím myši do políčka s volbou DTR tento výstup zapneme v uvedeném políčku se objeví zatržítko, nyní se po stisku klávesy na IR ovladači v okně s nápisem ČTENÍ BYTE zobrazí přijaté BYTY přijímačem IR. Zobrazené hodnoty mažeme kliknutím myší na tlačítko SMAZAT ZÁZNAM, program ukončíme kliknutím myši na tlačítko s nápisem UKOČIT PROGRAM nebo na „X“ v horní liště program automaticky vypne navolený výstup a ukončí se. Pro otestování je možné použít samozřejmě jakýkoliv jiný terminálový program pouze musí umožňovat zapnout výstup DTR v případě že tento bude použit pro napájení přípravku.

 

           

            

 

Kopie obrazovky IR ovladač ovládání televize sejmutá data tlačítek po řádcích „0 – 9“

 

 Kopie obrazovky IR ovladač ovládání rádia sejmutá data tlačítek po řádcích „0 – 9“

 

 Kopie obrazovky IR ovladače ovládání settop-boxu sejmutá data tlačítek

 po řádcích  „0 – 9“, první hodnota je na řádku vždy „0“  

 

Kopie obrazovky IR ovladačů ovládání 1) řádek televize, 2) řádek rádio, 3) řádek

settop-box sejmutá data tlačítka „ 0 “

 

Použité ovladače při oživování „televize, rádio, settop-box

 

Zapojení přípravku v kontaktním poli

 

Pohled na IR přijímač v kontaktním poli testování přípravku

 

Spuštěný program TERMINÁL  na PC

 

Vágner Vlastimil

vagnervlastimil@seznam.cz

 Použité součástky nakoupeny v EZK