TERMINÁLY PICAXE

Vágner Vlastimil

    Program TERMINÁL V.2, KOMUNIKACE PICAXE V.2 jsou upravené verze programů, tak aby šli používat na počítačích kde je operačním systémem přidělená adresa COM PORTU vyšší než COM 1 - 4. Jde o jednoduché programy nejen pro komunikaci s mikrokontrolérem PICAXE nebo jiným koncovým zařízením pro příjem a vysílání dat (0 – 255) a textu linkou RS232, program RS_232.EXE používám s přípravky pro nastavování a komunikaci s moduly WIFI a BLUETOOTH. Programy fungují i s redukcí USB/COM, data a text jsou vysílána linkou TXD a načítána linkou RXD.

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou napsány ve VB6 jsou uloženy v adresáři PROGRAMY v podadresáři TERMINÁL 2  je program s názvem TERMINÁL V.2.EXE, v podadresáři KOMUNIKACE PICAXE V.2 je program KOMUNIKACE S PICAXE.EXE a v adresáři KOMUNIKACE 232 je program s názvem RS_232.EXE. všechny tři programy mají shodné ovládání „TLAČÍTKY“ pro volbu sériového portu COM a shodné zadávání změn pro komunikaci v případě že je nutná změna parametrů. Funkce ovládacích tlačítek použitých v  programech je dána popisem uvnitř ovládacích tlačítek.

 

PROGRAM TERMINÁL V.2.EXE :

    Po spuštění programu před jakoukoliv změnou nebo otevřením portu COM je aktivní zatržítko u vstupu CTS signalizující že COM port je vypnutý, současně je automaticky nastaven sériový port COM1:9600,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven ke komunikaci a po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ je možné buď zadávat data kliknutím levým tlačítkem myši do okna s nápisem „ZÁPIS BYTE“, nebo zadávat text kliknutím levým tlačítkem myši do okna s nápisem „ZÁPIS TEXT“. Při zápisu do pole „ZÁPIS BYTE“ zapisujeme hodnoty z numerické klávesnice v číselné podobě od „0“ do „255“, tak že zapíšeme hodnotu např. „97“ a stiskneme klávesu ENTER a pak opět zadáme další hodnotu a opět stiskneme klávesu ENTER. Po stisku klávesy ENTER je zadaná hodnota vyslána linkou TXD ke koncovému zařízení. Při zápisu do pole „ZÁPIS TEXT“ zadáváme text z klávesnice a tento je ihned odesílán linkou TXD ke koncovému zařízení. Pokud je nutné nastavit jiné parametry sériového portu po spuštění programu tyto můžeme zadat hned po jeho spuštění před kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ jak je popsáno dále, pokud je nutné parametry změnit během spuštěné komunikace klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ a poté na tlačítko „NOVÉ PARAMETRY COM“ nebo přímo na tlačítko „NOVÉ PARAMETRY COM“ a v okně s nápisem COM1:9600,N,8,1 si pomocí myši se stisknutým levým tlačítkem označíme ten parametr který chceme změnit, například chceme změnit komunikační port z COM1 na COM15 tak že označíme si „1“ takto  COM1:9600,N,8,1 změníme na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, stejně se zadávají i další parametry pokud je potřeba jiných hodnot při komunikaci s koncovým zařízením, druhá možnost je změnit parametry po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ nebo přímo na tlačítko „NOVÉ PARAMETRY COM“ pomocí kláves SHIFT + klávesy ŠIPEK VLEVO, VPRAVO tak že přesuneme kursor před parametr a poté stiskneme klávesu SHIFT + KLÁVESU SE ŠIPKOU VLEVO NEBO VPRAVO podle toho kde se nachází kurzor před požadovanou změnou parametru a požadovaný parametr změníme (označený parametr změní barvu na modrou). Po změně všech hodnot co jsme změnili opět otevřeme komunikaci kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ nyní zadáváme data(0 - 255) nebo text stejně tak jak je popsáno výše, program umožňuje zapínat pomocné výstupní linky „DTR, RTS“  a načítat pomocné linky „CTS, RI, DSR, DCD. Zapnutí patřičného výstupu DTR, nebo RTS provedeme kliknutím levým tlačítkem myši do políčka s nápisem DTR nebo RTS po kliknutí se u patřičného políčka zobrazí ZATRŽÍTKO, vypnutí výstupu provedeme opět kliknutím myši do políčka výstupu který chceme vypnout a po vypnutí v patřičném políčku zmizí ZATRŽÍTKO zapnutí výstupu. Vstupní linky se načítají automaticky a pokud je některá vstupní linka aktivní v logické „1“ je u této linky zobrazeno ZATRŽÍTKO. Pokud během komunikace klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ je tato přerušena a novou komunikaci spustíme kliknutím myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, kliknutím na tlačítko „SMAZAT VŠE“ smažeme všechna data a text ve všech oknech „ZÁPIS BYTE“, „ZÁPIS TEXT“, „ČTENÍ BYTE“, „ČTENÍ TEXT“. Kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ZÁPIS BYTE“ smažeme pouze všechny hodnoty v okně „ZÁPIS BYTE“, kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ČTENÍ BYTE“ smažeme pouze všechny hodnoty v okně „ČTENÍ BYTE“, kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ZÁPIS TEXT“ smažeme pouze všechen text v okně „ZÁPIS TEXT“, kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ČTENÍ TEXT“ smažeme pouze všechen text v okně „ČTENÍ TEXT“. Při načítání dat a textu z koncového zařízení jsou tyto zobrazována v okně „ČTENÍ TEXT“ při přijmu znaku například „A“ je tento zobrazen v okně „ČTENÍ TEXT“ a v okně „ČTENÍ BYTE“ je zobrazena jeho hodnota v byte „65“ podle tabulky ASCII ZNAKŮ, při přijmu čísla je toto zobrazeno v okně „ČTENÍ TEXT“ a v okně „ČTENÍ BYTE“ je zobrazena jeho hodnota podle tabulky ASCII ZNAKŮ. Kliknutím levým tlačítkem myši v programu „TERMINÁL V.02.EXE“ na tlačítko „ZÁPIS DAT“ uložíme všechna data v oknech „ZÁPIS BYTE„, „ČTENÍ BYTE“, „ZÁPIS TEXT“, „ČTENÍ TEXT“,v programu „TERMINÁL PICAXE.EXE“ uložíme přijatá a odeslaná data kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „ULOŽIT NAČTENÁ ODDESLANÁ DATA“ PŘED TÍM NEŽ JE VYMAŽEME!. Programy si v adresářích kde jsou uloženy sami vytvoří soubor s názvem „DATA.TXT“, programy ukončíme kliknutím myši na tlačítko „UKONČENÍ PROGRAMU“ nebo klikneme myší v horní liště na „X“, ukončením programu je automaticky uzavřen i použitý sériový port.

          

                                            Spuštěný program Terminál V.02

        

         Spuštění komunikace kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“

        

           Stop komunikace kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“

       

                               Volba změny sériového portu „COM“

          

   Zápis hodnot v okně „ZÁPIS BYTE“ čtení dat v okně „ČTENÍ BYTE“  a v okně „ČTENÍ TEXT“,  Propojeny linky TXD – RXD            

      

Zápis textu v okně „ZÁPIS TEXT“ čtení textu v okně „ČTENÍ TEXT“ a  v okně „ČTENÍ BYTE“ Propojeny linky TXD – RXD.

     

   Test komunikace programu „TERMINÁL se zkušebním komunikačním programem nahraným v PICAXE

 

PROGRAM KOMUNIKACE S PICAXE.EXE :

    Po spuštění programu v případě potřeby zadáváme změny parametrů sériové komunikace stejně jak je popsáno výše v popisu programu TERMINÁL V.2.EXE po zadání parametrů klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ poté v okně „ODESLANÁ DATA“ zadáváme data která po zadaní odešleme stiskem klávesy ENTER, (zadáme hodnotu např. 25 a stiskneme ENTER pak další hodnota stejně jako v programu TERMINÁL V.02 popsaný výše). V okně „NAČTENÁ DATA“ se při komunikaci s PICAXE zobrazují data odeslaná z PICAXE příkazem „serout“ dle napsaného programu pro PICAXE, v případě komunikace s jiným koncovým zařízením se data zobrazují tak jak byla odeslána koncovým zařízením.

  

        

                              Spuštěný program „KOMUNIKACE S PICAXE“

 

       

                                 načtená data propojení linky TXD – RXD

 

 

    

Test programu „KOMUNIKACE  S PICAXE“ se zkušebním programem nahraným v PICAXE

 

PROGRAM RS_232.EXE :

    Po spuštění programu v případě že není nutná změna parametrů kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ se v okně u popisu sériový port“COM“ zobrazí stav portu COM, dle skutečného nastavení podle zobrazení  v okně s nápisem „NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT COM“. Nyní klikneme levým tlačítkem myši do okna „ZÁPIS TEXT“ kde zadáme text který chceme odeslat po napsání textu klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko s popisem „ODESLAT ZÁPIS TEXT“ a text se odešle. Program má stejné ovládání jako popsané programy výše. Pro odzkoušení programu RS_232.EXE stačí opět propojit linky sériového portu RXD a TXD.

VŠECHNY POPSANÉ PROGRAMY POUŽÍVÁJÍ KNIHOVNY DLL KTERÉ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE STEJNÉM ADRESÁŘI JAKO SAMOTNÝ PROGRAM EXE!!!!!

    

                        Zobrazení programu RS_232 po spuštění na monitoru PC

     

          Otevření COM PORTU kliknutím levým tlačítkem myši na „OTEVŘÍT COM“

 

       

         Zavření COM PORTU kliknutím levým tlačítkem myši na „ZAVŘÍT COM“

      

                         Propojení dvou PC při testování programu RS-232

                        

                               Propojení dvou PC při testování programu RS-232

 

 

 

                             Zápis textu na jednom PC v okně „ZÁPIS TEXT“

 

                   Načtení textu v okně „ČTENÍ TEXT“ na druhém PC

 

 

 

                                   Připravená data k odeslání v terminálu HERKULES

 

    Načtený text v okně „ČTENÍ TEXT“ na jednom PC odeslaných z terminálu HERKULES

 

  

 

 

    Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

    Bližší informace :  

    vagnervlastimil@seznam.cz