TERMINÁL 2

Vágner Vlastimil

    Program TERMINÁL 2 je upravená verze původního terminálu, tak aby šel používat na počítačích kde je operačním systémem přidělená adresa COM PORTU vyšší než COM 4. Jde o jednoduchý program na načítání a vysílání dat(0 – 255) a textu linkou RS232, program funguje i s redukcí USB/COM. Data a text jsou vysílána linkou TXD a načítána linkou RXD. Program v žádném případě nechce konkurovat profesionálním programům pro komunikaci.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je napsán ve VB6 je uložený v adresáři TERMINÁL 2  v podadresáři PROGRAM a má název TERMINÁL V.2.EXE.

    Po spuštění programu je automaticky nastaven sériový port COM1:9600,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven ke komunikaci a je možné buď zadávat data kliknutím levým tlačítkem myši do okna s nápisem „ZÁPIS BYTE“, nebo zadávat text kliknutím levým tlačítkem myši do okna s nápisem „ZÁPIS TEXT“. Při zápisu do pole ZÁPIS BYTE zapisujeme hodnoty z klávesnice v číselné podobě od „0“ do „255“, tak že zapíšeme hodnotu např. (2) a stiskneme klávesu ENTER a pak opět zadáme další hodnotu a opět stiskneme klávesu ENTER. Po stisku klávesy ENTER je zadaná hodnota vyslána linkou ke koncovému zařízení. Při zápisu do pole „ZÁPIS TEXT“ zadáváme text z klávesnice a tento je ihned odesílán sériovou linkou ke koncovému zařízení. Pokud je nutné nastavit jiné parametry sériového portu po spuštění programu klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „STOP KOMUNIKACI“ a v okně s nápisem COM1:9600,N,8,1 si pomocí myši se stisknutým levým tlačítkem označíme ten parametr který chceme změnit, například chceme změnit komunikační port z COM1 na COM15 tak že označíme si „1“ takto  COM1:9600,N,8,1 změníme na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme myší na tlačítko „SPUSTIT KOMUNIKACI“, stejně se zadávají i další parametry pokud je potřeba jiných hodnot při komunikaci s koncovým zařízením. Po změně všech hodnot co jsme změnili zadáváme data(0 - 255) nebo text stejně tak jak je popsáno výše, program umožňuje zapínat pomocné výstupní linky „DTR, RTS“  a načítat pomocné linky „CTS, RI, DSR, DCD. Zapnutí patřičného výstupu DTR, nebo RTS provedeme kliknutím myši do políčka s nápisem DTR nebo RTS po kliknutí se u patřičného políčka zobrazí ZATRŽÍTKO, vypnutí výstupu provedeme opět kliknutím myši do políčka výstupu který chceme vypnout a po vypnutí v patřičném políčku zmizí ZATRŽÍTKO zapnutí výstupu. Vstupní linky se načítají automaticky a pokud je některá vstupní linka aktivní je v logické „1“ je u této linky zobrazeno ZATRŽÍTKO. Pokud během komunikace klikneme myší na tlačítko „STOP KOMUNIKACI“ je tato přerušena a novou komunikaci spustíme kliknutím myši na tlačítko „SPUSTIT KOMUNIKACI“, kliknutím na tlačítko „SMAZAT VŠE“ smažeme všechna data a text ve všech oknech „ZÁPIS BYTE“, „ZÁPIS TEXT“, „ČTENÍ BYTE“, „ČTENÍ TEXT“. Kliknutím myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ZÁPIS BYTE“ smažeme pouze všechny hodnoty v okně „ZÁPIS BYTE“, kliknutím myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ČTENÍ BYTE“ smažeme pouze všechny hodnoty v okně „ČTENÍ BYTE“, kliknutím myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ZÁPIS TEXT“ smažeme pouze všechen text v okně „ZÁPIS TEXT“, kliknutím myši na tlačítko s nápisem „SMAZAT ČTENÍ TEXT“ smažeme pouze všechen text v okně „ČTENÍ TEXT“. Při načítání dat a textu z koncového zařízení jsou tyto zobrazována v okně „ČTENÍ TEXT“ při přijmu znaku například „A“ je tento zobrazen v okně „ČTENÍ TEXT“ a v okně „ČTENÍ BYTE“ je zobrazena jeho hodnota v byte „65“ podle tabulky ASCII ZNAKŮ, při přijmu čísla je toto zobrazeno v okně „ČTENÍ TEXT“ a v okně „ČTENÍ BYTE“ je zobrazena jeho hodnota podle tabulky ASCII ZNAKŮ. Program ukončíme kliknutím myši na tlačítko „UKONČENÍ PROGRAMU“ nebo klikneme myší v horní liště na „X“.

 

 

              

                Spuštění programu TERMINÁL V.2 bez změny parametrů COM PORTU

                

                               Volba změny sériového COM PORTU

               

                                   Volba změny komunikační rychlosti

              

                               Spuštění komunikace po přerušení komunikace

                

                       Test programu propojením výstupu TXD se vstupem RXD

                

              Test komunikace terminálu s naprogramovaným PICAXE 08M2 a připojeným

              Průtokoměrem YF-S201

Testování programu TERMINÁL V.2 s naprogramovaným PICAXE 08M2 a průtokoměrem

YF-S201 při načítání dat (frekvence z průtokoměru)

 

    Program jde odzkoušet tak že se propojí výstup TXD se vstupem RXD COM PORTU, hodně zábavy při načítání hodnot popsaným programem terminál V.2.

 

    Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

   

    Vágner Vlastimil

    vagnervlastimil@seznam.cz