TEPLOMĚR DO UDÍRNY V.02

Vágner Vlastimil

    Po více jak třech letech provozu od vyrobení první verze teploměru do udírny se signalizaci teploty „přiložit“ mi kamarád požádal o úpravu programu včetně úpravy zapojení teploměru tak aby mohl používat teploměr i mimo svoji domácí udírnu při potřebě změny hodnoty signalizace bez použití PC. Upravené zapojení nahradilo původní zapojení uveřejněné v [1] v článku TEPLOMĚR DO UDÍRNY.

 

POPIS ÚPRAVY TEPLOMĚRU

    Upravené schéma teploměru je na Obr.č.01 na stávající DPS bylo provedeno přepojení na konektoru JP1 tak že tento slouží již pouze pro nahrání programu do picaxe. Byl vyřazen rezistor do vstupu PINC.3 tak že zůstal pouze rezistor R5 a bylo přidáno tlačítko TL.1 celkový popis který je shodný i pro tuto úpravu je v uvedeném článku  [1]. V případě nové výroby přípravku je tento jako i první varianta přípravku vyroben pro svoji jednoduchost na univerzální vrtané destičce a součástky jsou propojeny vodičem, pro mikrokontrolér PICAXE je použita patice pro jeho snadnou výměnu. V případě delšího vedení od čidla DS18B20 (více jak 10m) je vhodné pro připojení čidla vyrobit přípravek na DPS s diodami podle obrázku v [1] v uvedeném článku.

 

        

    Seznam součástek teploměr V.02 :

    Rezistory : R1, R2200R, R322K,  R4, R5, R610K,  R7…1K8,  R84K7   

    R92K2  TYP : R0207  0.6W

    Tranzistory : T1BC337-16            

    Led dioda : LED D1 …zelená 5mm TYP : L53LGD + DRŽÁK TYP : REF5-CP

    Kondenzátor keramický : C1, C2, C3100NF  Typ : TK100n/50VDC

    Přepínač PŘ.1… TYP : MS245LC      Vypínač VP.1…1ks, TL.1….1ks   

    Integrovaný obvod :

    IO1… 7805

    IO2….PICAXE 08M2 + PATICE  TYP : PAT08 DIL ST

    Universální jednostranná vrtaná deska : TYP : H25PS200

    Konektory : JP1, JP2, JP3dutinkové lišty  TYP:BL05G

   JP.1, JP2, JP3 : konektorový kolík TYP : SIGP20,

    Napájecí zdroj 230VAC / 8-9VDC  

    Čidlo : DS18B20…1ks tovární provedení v jímce zakončené kabelem 3m,

    Konektory :  CAN9 V…1ks + kryt CAN9 KRYT P…1ks

    PIEZOSIRÉNA : TYP : SA001   samovybuzovací 5VDC

    Displej :

    DVOUŘÁDKOVÝ 2x16 ZNAKŮ TYP:SIC1602AYPLEB20 sériová komunikace

    Další nutné součástky : viz {1] k uvedenému článku     

 

NAPROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRU

    Na počítači spustíme programovací editor pro programování PICAXE propojíme počítač programovacím kabelem s programovacím konektorem JP.1 Do editoru pro programování PICAXE na PC nahrajeme program UDÍRNA V.02.BAS zapneme napájecí napětí a nahrajeme zvolený program. Po nahrání programu vypneme napájecí napětí a z konektoru JP1 odpojíme programovací kabel, do konektoru JP.2  připojíme kabel od LCD a na desce elektroniky LCD nastavíme jumperem shodnou komunikační rychlost s rychlostí v programu UDÍRNA V.02.BAS tj. 2400Bd.

 

NAPROGRAMOVÁNÍ SIGNALIZACE TEPLOTY“PŘILOŽIT“

    Přepínač PŘ.1 přepneme do polohy „EEPROM“ zapneme napájecí napětí teploměru a na LCD displeji se na prvním řádku zobrazí „zadej hodnotu“. Nyní stisknutím tlačítka TL.1 se na druhém řádku začne zobrazovat hodnota od „1“ a postupně se bude zvyšovat, zobrazené hodnoty značí teplotu zadanou na celé stupně Celsia. Po zadání hodnoty kdy má sepnout tranzistor T1 uvolníme stisknuté tlačítko TL.1 a na LCD zůstane tato hodnota zobrazena, nyní přepneme přepínač PŘ.1 do polohy TEPLOTA námi zadaná hodnota se automaticky uloží do EEPROM. Na prvním řádku LCD se zobrazí „TEPLOTA V UDÍRNĚ“ a na druhém řádku se již bude zobrazovat teplota snímaná čidlem DS18B20 a současně se tato načtená teplota z čidla porovnává se zadanou hodnotou v EEPROM. Po novém zapnutí přípravku v případě že nechceme zadávat jinou hodnotu přepínač PŘ.1 necháme přepnut v poloze „TEPLOTA“ a zadaná hodnota se automaticky načte z EEPROM a program porovnává teplotu z čidla se zadanou hodnotou a dle této hodnoty ovládá tranzistor T1 který spíná napájející napětí v případě sepnutí vypínače VP.1 pro piezosirénu společně se signalizační led diodou D1, v případě že vypínač VP.1 bude vypnutý tak při poklesu teploty pod zadanou hodnotu v EEPROM bude pouze svítit signalizační led dioda D1. V případě že je během měření teploty v udírně potřeba změnit zadanou hodnotu (signalizaci poklesu teploty) přepneme přepínač PŘ1 do polohy EEPROM a zadáme námi požadovanou hodnotu tlačítkem TL.1 a po jejím zadání přepneme přepínač PŘ.1 zpět do polohy TEPLOTA a program bude okamžitě porovnávat teplotu načtenou z čidla DS18B20 s nově zadanou hodnotou. Zadaná hodnota tlačítkem TL.1 například 10, 20 50 ZNAMENÁ ZADANOU TEPLOTU PŘI KTERÉ NEBO NIŽŠŠÍ DOJDE K SEPNUTÍ TRANZISTORU T1 A K SIGNALIZACI „PŘILOŽIT“.

 

    Použité prameny :

    [1] www.mojeelektronika. mzf.cz /další články/   TEPLOMĚR DO UDÍRNY

    Praktická Elektronika A-Rádio 05/2012 – 01/2013

    Dokumentace k DS18B20

     vagnervlastimil@seznam.cz

             

        

                                 Testování programu „UDIRNA V.02“

 

                   Testovaní programu při kladné teplotě čidlo v místnosti, svit slunce na čidlo