POSUVNÉ RGISTRY

Vágner Vlastimil

    Potřeboval jsem pro testování a oživování různých přípravků a programů samostatný převodník pro převod signálů z PC na úroveň napětí 5V do řídících vstupů posuvných registrů IO, které zapojuji a zkouším před osazením na DPS v kontaktním poli. Převodník je možné používat přímo se sériovým portem PC nebo s redukcí USB/COM tato musí podporovat ovládání výstupních signálu DTR, RTS, TXD sériového portu.

 

POPIS PŘEVODNÍKU

    Schéma zapojení převodníku signálů z PC je na obrázku č.01 jde o zapojení třech rezistorů a třech Zenerových diod na stabilizaci napětí na úroveň 4.7V. stabilizované napětí je přivedeno na řídící vstupy posuvného registru IO nebo registrů IO pokud je jich použito více. Převodník používám v mém případě pro posuvné registry IO CD4094 a řadu IO CD74HC595 pro zapojení v sérii do deseti kusů. Může být použit i pro jiné posuvné registry IO pokud mají shodou komunikaci, současně může být použit i větší počet zapojených registrů dle potřeby. Výstupní signál z PC „DTR“ má funkci taktování „(CLK „PIN3“ CD4094), (SRCLK „PIN11“ CD74HC595)“, výstupní signál z PC „RTS“ má funkci potvrzení platnosti dat „(STROBE „PIN1“ CD4094), (RCLK „PIN12“ CD74HC595)“, výstupní signál z PC „TXD“ má funkci sériová data „(DATA „PIN2“ CD4094), (SER „PIN14“ CD74HC595)“. Převodník je pro svoji jednoduchost zapojení osazen na univerzální vrtané destičce.

 

                                

 

POPIS PROGRAMU

    Program je napsán ve VB6 je uložen v adresáři PROGRAM v podadresáři REGISTR má název  posuvný registre.exe. Funkce ovládacích tlačítek použitých v  programu je popsána dále.               

 

POPIS TKAČÍTEK :

   

    TLAČÍTKO „OTEVŘÍT COM“ :   

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko spouštíme komunikaci s koncovým zařízením, po spuštění programu nebo po změně parametrů během komunikace.

    TLAČÍTKO „ZAVŘÍT COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením, po ukončení komunikace jsou automaticky vypnuty výstupní linky DTR, RTS, TXD. Po ukončení komunikace je možné provést změny parametrů COM portu které potřebujeme změnit, v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“. Změny provádíme stejně jako je u popisu tlačítka „NOVÉ PARAMETRY COM“.

    TLAČÍTKO „NOVÉ PARAMETRY COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením, po ukončení komunikace jsou automaticky vypnuty výstupní linky DTR, RTS, TXD. Nyní při stisknutém levém tlačítku myši si označíme v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“, parametr který potřebujeme změnit označený parametr se zbarví modře a tento přepíšeme parametrem novým. Změna se provede takto: například chceme změnit komunikační port z COM1 na COM15 tak že označíme si „1“ takto  COM1:9600,N,8,1 změníme na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, stejně se zadávají i další parametry pokud je potřeba jiných hodnot při komunikaci s koncovým zařízením. Druhá možnost je změnit parametry po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ nebo přímo na tlačítko „NOVÉ PARAMETRY COM“ a pomocí kláves SHIFT + klávesy ŠIPEK VLEVO, VPRAVO tak že přesuneme kursor před parametr a poté stiskneme klávesu SHIFT + KLÁVESU SE ŠIPKOU VLEVO NEBO VPRAVO podle toho kde se nachází kurzor před požadovanou změnou parametru a požadovaný parametr změníme označený parametr změní barvu na modrou. Po změně všech hodnot co jsme změnili opět otevřeme komunikaci kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“.

    TLAČÍTKO UKONČENÍ PROGRAMU :

Kliknutím na toto tlačítko ukončíme program při jeho ukončení se automaticky vypnou výstupní linky DTR, RTS, TXD a program se ukončí, stejné ukončení je i ukončení programu kliknutím levým tlačítkem myši na „X“ v horní liště.

    TLAČÍTKO POTVRZENÍ HODNOTY :

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši potvrzujeme platnost zadaných dat v posuvných registrech IO tyto jsou poté zapsána na výstupní piny posuvných registrů IO.

    TLAČÍTKO VÝSTUPY IO <0> :

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši vynulujeme zadané hodnoty a výstupy posuvných registrů IO které byli aktivní jsou přepnuty na LOG „0“. Nulují se (vypínají se všechny posuvné registry IO) jejichž počet je zadán v okně s nadpisem ZADEJ POČET IO.

    OKNO S NADPISEM ZADEJ HODNOTY PAK <ENTER> :

Zde zadáváme číselné hodnoty od 0 – 255 do každého posuvného registru IO a po zadání hodnoty stiskneme klávesu „ENTER“ a pokud je použito více posuvných registrů IO zadáváme další hodnotu do dalšího posuvného registru IO. Příklad máme zapojeny dva posuvné registry IO do prvního zadáme například hodnotu „128“ pak stiskneme klávesu „ENTER“, zadáme další hodnotu například 255 a opět stiskneme klávesu „ENTER“. Pak levým tlačítkem myši klikneme na tlačítko „POTVRZENÍ HODNOTY“.

    OKNO S NADPISEM „ZADEJ POČET IO“ :

Zde zadáváme číselnou hodnotu celkového počtu zapojených posuvných registrů IO v koncovém zařízení, pokud je použit jeden posuvný registr IO zadáme hodnotu „1“, pokud jsou použity dva posuvné registry IO zadáme hodnotu „2“.

    OKNO S NADPISEM SÉRIOVÝ PORT „COM“ :

Zde se po spuštění komunikace zobrazuje stav sériového portu s parametry a jeho stav po spuštění komunikace se zobrazí parametry a „OTEVŘEN“, při ukončení komunikace se zobrazí parametry portu a „ZAVŘEN“.

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

    Po spuštění programu je COM port vypnutý, současně je automaticky nastaven sériový port COM1:9600,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven ke komunikaci v případě nutné změny tuto provedeme ihned postupem jak je popsáno výše. Nyní jako první zadáváme počet použitých posuvných registrů IO v okně s nadpisem ZADEJ POČET IO,  nyní po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“ klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko VÝSTUPY IO <0>. Tím se vynulují zapíší se na všechny výstupy posuvných registrů IO LOG.“0“, nyní již v okně s nadpisem ZADEJ HODNOTY PAK <ENTER> zadáváme číselné hodnoty do celkového počtu použitých posuvných registrů IO jak je popsáno výše. Po zadání všech hodnot klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „POTVRZENÍ HODNOTY“ a zadané hodnoty se zapíší na výstupy posuvných registrů IO. POZOR PRVNÍ ZADANÁ HODNOTA SE ULOŽÍ DO POSLEDNÍHO POSUVNÉHO REGISTRU IO, TO ZNAMENÁ POKUD JSOU POUŽITY DVA POSUVNÉ REGISTRY PRVNÍ ZADANÁ HODNOTA SE ULOŽÍ DO DRUHÉHO POSUVNÉHO REGISTRU IO. PŘÍKLAD : V PRVNÍM POSUVNÉM REGISTRU CHCEME MÍT HODNOTU 128 A VE DRUHÉM POSUVNÉM REGISTRU IO CHCEME MÍT HODNOTU 255. TAK JAKO PRVNÍ HODNOTU ZADÁVÁME 255 A POTÉ TEPRVE 128. JDE O POSUVNÉ REGISTRY NA TO JE TŘEBA PAMATOVAT!

 

                  

                                   spuštěný program posuvný registr.exe

                  

                              změna parametru komunikačního sériového portu

                  

                                zadání hodnoty do posuvného registru IO

 

 

                  

                        potvrzení hodnoty odeslání zadaných hodnot na výstupy

hotový převodník dle obrázku č.01 ze strany součástek použita univerzální vrtaná deska DPS

               vyrobený převodník na univerzální vrtané destičce ze stany mědi

                                test programu s posuvnými registry IO CD4094

                                 zadaná hodnota do posuvného registru IO

                        měření napětí na výstupu posuvného registru

    Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

    Bližší informace :  

    vagnervlastimil@seznam.cz