POČÍTAČ A ARDUINO UNO

Vágner Vlastimil

    Po delší době důchodové nečinnosti a programování PICAXE jsem se rozhodl pro pokusy s deskou Arduino Uno která je pro pokusy na stole stejně jako desky s PICAXE vhodná, tak že po zakoupení desky a dvou týdnů shánění podkladů na internetu jsem se rozhodl zkoušet psát jednoduché programy. Jako první jsem se rozhodl napsat programy které by umožňovali ovládat posuvný registr 74HC595 a posuvný registr CD4094, které jsou z mého pohledu to nejjednodušší na programování. Pro komunikaci s deskou Arduina po nahrání programu používám sériový převodník USB/COM-TTL CH340 a převodník CP2102 stejně tak převodník CH340 používám pro komunikaci s mikrokontrolérem PICAXE. Pro sériovou komunikaci používám již dříve napsaný program terminál.

 

PROPOJENÍ DESKY ARDUINA S POSUVNÝMI REGISTRY

    Schéma propojení posuvných registrů je na Obr.č.01 a Obr.č.02 na Obr.č.01 je propojení posuvného registru CD4094 s deskou Arduina a na Obr.č.02 je propojení Arduina s posuvným registrem 74HC595. Pro testování programu pro použitý posuvný registr je tento osazený v kontaktním poli společně s led diodami a propojen vodiči s deskou Arduina ze které je i napájen.

 

                          

 

                    

 

PROGRAM PRO POČÍTAČ

    Program je napsán ve VB6 je uložen v adresáři Počítač kde je celkový popis ovládání programu v souboru PDF. Použitý terminál umožňuje zadávat textové řetězce, jednotlivé znaky a čísla, v tomto případě ovládání posuvných řetězců zadáváme jakékoli číselné hodnoty v rozsahu 0 – 255. například 12, 128, 250, 255.

 

PROGRAMY PRO ARDUINO

    Programy jsou uloženy v adresáři arduino v podadresářích HC595 a CD4094 jde o první pokusy psaní programů pro Arduino. Po zadaní číselné hodnoty a odeslání z terminálu do Arduina je z této hodnoty vypočítána binární hodnota a tato zobrazena led diodami, program je napsaný tak že hodnota 1 což odpovídá hodnotě 2^0 a to je bit 0 je zobrazena na pozici 7 bitu tedy na obráceně. Po zadaní hodnoty 1 při ovládá ní posuvného registru 74HC595je aktivní výstup QH7 a QH7´, po zadání hodnoty 2 je aktivní výstup QG, po zadání hodnoty 4 je aktivní výstup QF, po zadání hodnoty 8 je aktivní výstup QE, po zadání hodnoty 16 je aktivní výstup QD, po zadání hodnoty 32 je aktivní QC, po zadání hodnoty 64 je aktivní výstup QB a po zadání hodnoty 128 je aktivní výstup QA. Při použití posuvného registru je postup stejný při zadání hodnoty 1 – 128 jsou aktivní výstupy od D7 – D0.

 

Propojení počítače PC převodníkem USB/COM-TTL CH340 s Arduinem

Propojení desky Arduina s posuvným registrem 74HC595

Zadaná hodnota „1“ aktivní výstupy QH a QH´

Zadaná hodnota „2“ aktivní výstup QG

Zadaná hodnota „128“ aktivní výstup QA

Zadaná hodnota „255“ aktivní výstupy QA až QH´

Připravené zapojení posuvného registru s led diodami

   

    Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

    Pro Arduino čerpáno z internetu

    Bližší informace :

    vagnervlastimil@seznam.cz