PC A PICAXE 08M2

Vágner Vlastimil

    Vyrobený přípravek umožňuje odzkoušet nejmenší mikroprocesor PICAXE 08M2, připojený k počítači PC na měření napětí v rozsahu 0 – 5VDC. Volbu použití PC jsem zvolil z nedostatku LCD displeje pro sériovou komunikaci, je možné odzkoušet i jiné typy PICAXE podmínkou je pouze aby měli A/D převodníky příkazem možnost převodu v rozlišení 10 – bitů a 8 – bitů. přípravek se k počítači PC připojuje na sériový port COM nebo pomocí redukce USB/COM. Zapojení a program si v žádném případě neklade za cíl konkurovat továrním zapojením modulů s PICAXE a programům může posloužit pro inspiraci při vlastních pokusech.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Přípravek zapojený dle schématu na Obr.č.01 je napájený napětím 5V DC, toto napětí je stabilizováno IO 78l05 který postačuje, (schéma zapojení stabilizace s IO 78L05 je dle továrního zapojení vstup a výstup IO 78L05 je proti rozkmitání blokován  keramickými kondenzátory 100nF). Jde o základní zapojení mikroprocesoru PICAXE 08M2 na programování a měření napětí, modul je osazený JUMPEREM JP1 kterým se propojuje programovací vstup mikroprocesoru 08M2 označený „2“. Při programování mikroprocesoru se propojí vstupy na JP1 č.1 a 2 což umožní nahrání programu do mikroprocesoru z PC, po naprogramování se přepojí propojka na JP1 na pozice 2 a 3, vstup č.2 mikroprocesoru je pak trvale připojený přes rezistory 22K a 10K na záporný napájecí pól (-). Vstupní měřené napětí se připojuje na vstup označený PIN4 označení je převzato z  dokumentace popsané v [1]. V programu nahraném do mikroprocesoru jsou použity základní příkazy pro měření napětí a komunikaci s počítačem PC, pro odečet napětí na vstupu PIN4 je použit příkaz READADC 10, 4, w0 tento příkaz na vstupu PIN4 provede desetibitový převod naměřeného napětí tento uloží do registru W0 což je 16-bitový registr složený ze dvou 8-bitových registrů B0 a B1. Tato načtená hodnota z registru w0 je pak příkazem SERTXD odeslána do počítače PC, příkaz SERTXD má parametry 4800,N,8,1 4800 je nastavení komunikační rychlosti 4800Bd, N je bezparity, 8 je 8-bitů, 1 je jeden stop bit. Osmi bitový převod je proveden stejným příkazem READADC pouze není uveden parametr 10 a 16-bitový registr w0 je nahrazen 8-bitovým registrem b0 tak že celý příkaz má tvar zápisu READADC 4,b0 načtená hodnota je opět příkazem SERTXD odeslána do PC, před registrem w0 a b0 je použit znak # tento znak je nutný psát protože pak je hodnota v registru w0 a b0 brána jako ČÍSELNÁ HODNOTA bez toho znaku by se odeslaná data brala jako KÓD ZNAKŮ. Dále jsou v programu pro mikroprocesor použity čekací smyčky a odesílání dat do PC řídí mikroprocesor tak že PC pouze načítá došlá data a vypočítává naměřenou hodnotu z A/D převodu mikroprocesoru PICAXE.  Výpis programů pro mikroprocesor pro 10-bitový a 8-bitový převod naměřeného napětí je zde

'Parametry 4800,N,8,1

pause 800  'casova prodleva

cykl:      'zacatek cyklu

readadc10 4,w0 'prikaz pro A/D prevodnik 10bitu

pause 10       'casova prodleva

sertxd(#w0)    'prikaz pro komunikaci s PC

pause 1000     'casova prodleva

goto cykl      'skok na zacatek cyklu

 

'Parametry 4800,N,8,1

pause 800  'prodleva po zapnuti

cykl:      'zacatek cyklu

readadc 4,b0 'funkce A/D prevodu pin4, registr b0

pause 10      'casova prodleva

sertxd(#b0)    'prikaz pro komunikaci

pause 1000     'casova prodleva

goto cykl      'skok na zacatek cyklu

Programy pro nahrání do mikroprocesoru PICAXE jsou v adresáři PROGRAM PICAXE.

 

              

 

POPIS PROGRAMU PRO PC

    Program pro měření napětí je v adresáři PROGRAM PC má název PICAXE V.01 a další program je TERMINAL. Programy jsou napsány ve VB6 jde o jednoduché programy.

POPIS PROGRAMU PICAXE V.01 : Po spuštění programu jako první zvolíme sériový port, po volbě portu zvolíme komunikační rychlost TUTO MUSÍME ZVOLIT SHODNOU S RYCHLOSTÍ ZADANOU V MIKROPROCESORU ZDE VOLÍME RYCHLOST 4800Bd, POKUD BY SE ZADALA JINÁ RYCHLOST PROGRAM BY ZOBRAZOVAL NAMĚŘENÉ BLUDY!!!. Po volbě komunikační rychlosti zvolíme rozlišení buď 10-bitů nebo 8-bitů TATO MUSÍ BÝT TAKÉ SHODNÁ S HODNOTOU ZADANOU V MIKROPROCESORU v parametru READADC!. Po této volbě klikneme na tlačítko SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ a program již zobrazuje naměřenou hodnotu A/D převodníkem v mikroprocesoru, přepočet je programem prováděn na 4-desetinná místa. Měření přerušíme kliknutím na tlačítko STOP MĚŘENÍ, program můžeme ukončit kliknutím na tlačítko UKONČENÍ PROGRAMU NEBO KLIKNUTÍM NA „X“.

POPIS PROGRAMU TERMINÁL :  Program umožňuje načítat surová data z mikroprocesoru při měření napětí, při připojení tužkové baterie na vstup PIN4 hodnota odečtu A/D převodu napětí při 8-bitovém rozlišení byla u použitého vzorku odečtena surová hodnota programem TERMINÁL 84. Při 10-bitovém rozlišení pak 338. Při spuštění programu jako první volíme sériový port, pak zvolíme přenosovou rychlost TATO MUSÍ BÝT OPĚT STEJNÁ JAKO KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST V MIKROPROCESORU poté klikneme na tlačítko OTEVŘÍT COM a sledujeme načítaná data, tyto můžeme kdykoliv smazat kliknutím na tlačítko SMAZAT ZÁPIS. Program ukončíme kliknutím na tlačítko UKONČIT PROGRAM nebo kliknutím na „X“. Program terminál je také v programu pro programování mikroprocesoru ale takto nemusí být při pokusech tento program na programování mikroprocesoru spuštěn a je možno využívat tento i na jiné pokusy.

Děkuji kamarádu Mirkovi www.mircosoft.mzf.cz za pomoc při odlaďování programu PICAXE.

 

    

  

          

                   Volba sériového portu

          

 

              

                   Volba komunikační rychlosti

 

         

                   Naměřené napětí „ vybitý článek A/D 8-bitů“

 

 

          

                   Naměřené napětí „článek 1.5V, A/D 8-bitů“

 

          

                  Naměřené napětí „ dva články 1.5V A/D 8-bitů“

 

 

           

                    Naměřené napětí „vybitý článek A/D 10-bitů“

 

           

                   Naměřené napětí „ dva články 1.5V A/D 10-bitů“

 

           

         Hotový přípravek

 

 

 

         Test přípravku na PC s USB/COM

 

 

          Porovnání naměřené hodnoty na DMM s hodnotou na PC A/D 10-bitů

  

 

     Použité prameny :

     [1] Praktická Elektronika A-Rádio 05/2012 – 01/2013

     Burkhart Kainka Elektronika s podporou PC Visual Basic v praxi

     Martin Kvoch TurboPascal7

     vagnervlastimil@seznam.cz