PC A HX711

Vágner Vlastimil

    Potřeboval jsem odzkoušet pro svoji další aplikaci (tahy modelářských motorků které používám v RC modelech) než si vyrobím finální přípravek, modul A/D převodníku HX711 který jsem pro takováto měření zvolil. Sice je na internetu dost zapojení která však využívají ARDUINO což jsem zavrhl z důvodu že by dále tento nebyl využit, protože pro všechna měření co potřebuji využívám převodníky které využívají jako vyhodnocovací část počítač PC. Proto jsem zvolil na odzkoušení počítač a k němu navrhl převodník pro komunikaci s HX711, převodník se připojuje k počítači na sériový port COM nebo pomocí redukce USB/COM tato musí podporovat všechny I/O klasického COM portu.

 

KRÁTKÝ POPIS MODULU HX711

    Modul HX711 je 24bitový A/D převodník určený pro měření malých napětí z čidel (jako jsou snímače sil „tenzometry“ atd.) s volbou zesílení 128, 64 na vstupu „A“ volba nastavení se provádí programově a nastaveným zesílením 32 na vstupu „B“ zesílení na tomto vstupu je pevně nastaveno. Při zesílení 128 na vstupu „A“ je maximální vstupní diferenciální napětí na vstupech „A+“ a  „A-„ +/- 20mV, při nastaveném zesílení 64 je maximální diferenciální vstupní napětí na vstupech „A+“ a „A-„ +/- 40mV. Na vstupu „B“ je maximální vstupní diferenciální napětí na vstupech „B+“ a „B-„ +/- 80mV tím je tento převodník vhodný pro různá měření takto malých napětí.

 

POPIS

    Pro odzkoušení převodníku jsem zvolil snímače sil „tenzometry“ (které budou dále použity v aplikaci) zakoupené na EBAY i když se dají koupit zde v ČR „viz foto níže“ jde o dva tenzometry kde mezi modrým (bílým vodičem) a červeným vodičem je pozitivní tenzometr a mezi černým vodičem a červeným vodičem je negativní tenzometr jejichž celkový odpor je 2000R provozní napájení je 5V, maximální napájecí napětí je 10V. Citlivost  Sn = 1mV/V maximální zatížení je Ln = 50kg, koeficient k = 2. Celkem je v aplikaci (přípravku na měření) použito čtyř těchto tenzometrů tak že při měření např. váhy je možné měřit celkovou váhu 200kg zapojení čtyř tenzometrů je na obr. č.02 barvy vodičů se mohou lišit hlavně vývod s modrým vodičem tento u některých tenzometrů bývá bílý. Při pokusech jsem odzkoušel více zapojení s těmito snímači sil „tenzometry“ uveřejněných na internetu ale pouze toto zapojení (použito také zapojení z internetu) mi pro moje měření vyhovuje. Bližší popis tenzometrů je možné stáhnout z internetu.

    Zapojení převodníku pro připojení modulu HX711 k počítači PC je na obrázku č.01 jde o jednoduché zapojení vycházející ze zapojení převodníků která jsem si navrhl pro sběrnici I2C pro různé převodníky. Napájení převodníku je možné například z 9V baterie napětí je stabilizováno na hodnotu 5V stabilizátorem 78L05 toto napětí napájí jak samotný převodník HX711 tak i snímače sil „tenzometry“. Vstup PD_SCK modulu HX711 je připojený na výstupní signál DTR a výstup dat DOUT modulu HX711 je připojený na vstup CTS.

 

POPIS PROGRAMU

    Program má název ADHX711.EXE je napsaný ve VB6 a je uložený v adresáři PROGRAM jde o velice jednoduchý program který pouze zobrazuje hodnotu napětí ze snímače v „mV“, může být použitý s modulem HX711 i pro jiné snímače které převádí fyzikální veličinu na napětí . Po spuštění programu se jako první automaticky navolí COM2 pokud je obsazený je navolen automaticky port COM1 volbu portu máme možnost navolit ručně. Po volbě portu zvolíme vstup do A/D převodníku kde jsou připojeny tenzometry pokud jsou připojeny do vstupu „A“ můžeme zvolit zesílení 128, 64 po volbě zesílení volíme zaškrtnutím políčka se na monitoru počítače již zobrazuje naměřené napětí v „mV“. Pokud jsou tenzometry připojeny na vstup „B“ zvolíme vstup „B“ a opět měříme vstupní napětí v „mV“. Program ukončíme kliknutím myši na „X“ v horní liště nebo kliknutím myši na políčko „ukončení měření“.

 

                                   

 

                      

 

      FOTOGRAFIE POUŽITÉHO SNÍMAČE SÍLY „TENZOMETRU“

 

        ZAPOJENI ČTYŘ SNÍMAČŮ SÍLY „TENZOMETRŮ“

 

    ZATÍŽENÍ  JEDNOHO SNÍMAČE SÍLY „TENZOMETRU PŘI MĚŘENÍ“

 

       MODUL HX711 S PŘEVODNÍKEM PŘIPOJENÝM K PC

 

 

          

 

 

 

 

            

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    Bližší informace :

    vagnervlastimil@seznam.cz

 

    použité prameny :

    Internet Google

    Burkhard Kainka

    Elektronika s podporou PC

    Visual Basic v praxi