OVLÁDÁNÍ XY – PWM FREKVENČNÍHO GENERÁTORU 0 – 150Khz TABLETEM

Vágner Vlastimil

   

    Zapojení umožňuje ovládat frekvenční generátor nejen pomocí tlačítek ale i pomocí tabletu nebo chytrého telefonu a modulu bluetooth v tomto případě je použit modul JDY - 33. Zadané a odeslané hodnoty na tabletu pro frekvenci 0 – 150Khz a duty cykle 0 – 100% jsou přijaty modulem bluetooth a odeslány do řídícího obvodu na modulu. Modul umožňuje ovládat na výstupu signálem PWM například tranzistory  MOSFET nebo SSR relé pro řízení přípravků napájených DC napětím tak i pro přípravky napájené AC napětím, nebo může být použit pro různá testovací zařízení v tom to případě je nutné posílit výstup modulu dalšími tranzistory aby nedošlo ke zničení výstupního tranzistoru na samotném modulu.

 

POPIS XY PWM FREKVENČNÍHO GENERÁTORU

    Modul je osazen integrovaným obvodem značky HOLTEK HT1621B tento integrovaný obvod umožňuje dle zapojení více možných způsobů využití, zde je použit na generování signálu (frekvence) a pracovního cyklu DUTY CYKLE, napájení modulu je v rozsahu 3.3V – 30V a výstupní amplituda napětí je v rozsahu napájecího napětí. Na modulu je osazen mikroprocesor a stabilizátor napětí na hodnotu 3.3VDC které modul napájí dále modul obsahuje čtyři tlačítka dvě pro nastavení frekvence a dvě pro nastavení duty cykle. Modul je možné ovládat i pomocí počítače PC po sériové lince COM nebo pomocí redukce USB/COM signály TXD, RXD, GND tato možnost je v tomto případě využita na ovládání modulu pomocí tabletu.tyto signály jsou společně s napájecími a výstupními ploškami signálu na DPS kde se osadí konektory nebo vyvedou vodiče, parametry komunikace jsou 9600,N,8,1. Zadané hodnoty frekvence i duty se okamžitě ukládají do paměti a zůstávají uloženy i po vypnutí napájení a po znovu zapnutí napájení modul okamžitě dle těchto hodnot nastaví výstupní frekvenci a duty cykle. V tomto popisovaném zapojení je umožněno zadávání hodnot  pomocí tlačítek nebo pomocí tabletu a bluetooth modulu kdy je v tabletu nahrána aplikace sériového terminálu pro ANDROID kdy příkazem „Fxxx“ zadáváme výstupní frekvenci a příkazem „Dxxx“ zadáváme DUTY CYKLE. Pro načtení hodnot z modulu je použit příkaz READ který v terminálu na tabletu zadáváme takto : read „malá písmena“, oproti písmenům „F a D“ která musí být zapsaná velkými písmeny. Po odeslání hodnoty do modulu v případě že je hodnota správně modul okamžitě odpoví výpisem na LCD displeji tabletu slovem „DOWN“ v případě že je hodnota špatně zapsána modul odpoví výpisem na LCD displeji tabletu slovem „FALL“. Každý parametr zadaný pro frekvenci nebo duty v terminálu na tabletu MUSÍ BÝT ODESLÁN SAMOSTATNĚ. Výstupní proud koncového tranzistoru je v rozsahu 0.005A0.030A a tento NESMÍ BÝT PŘEKROČEN. Použitý modul XY PWM FREKVENČNÍHO GENERÁTORU, modul s MOSFET TRANZISTOREM a modul BLUETOOTH JDY – 33 byli zakoupeny v [1].

 

PROGRAM TERMINÁL

    Použitý program terminálu je možné stáhnout z internetu musí umožňovat vypnout ukončovací znaky CR+LF. Mnou používaný terminál má předvolena tlačítka M1 – M10 ve kterých je možno si trvale uložit příkazy pro hodnoty frekvence a duty cykle nebo je možné parametry zadávat v příkazové řádce a odesílat do bluetooth modulu.

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ

     Celkové schéma zapojení včetně převodníku pro signály bluetooth modulu je na Obr.č.01  jde o jednoduchý převodník pro signál RXD na hodnotu 3.3V který je provedený rezistory převodník je vyrobený na univerzální vrtané destičce kde je osazena i patice pro modul bluetooth. Na destičce je osazený i stabilizátor pro napájení modulu bluetooth napětím 5VDC které je stabilizováno stabilizátorem 7805 v základním zapojení. Proti rozkmitání stabilizátoru jsou na destičce hned u stabilizátoru osazeny keramické kondenzátory 100NF.

 

                

  Použitý modul XY – PWM frekvenčního generátoru

     Upravený modul odletovány původní tlačítka

  Použitá externí klávesnice

  Používaný modul s tranzistorem MOSFET IRF520 „zakoupený v [1]”

   Používaná SSR pro stejnosměrná nebo střídavá napětí

    Vypnutí příkazů CR+LF v terminálu pro tablet

                       Testování sestavy s tabletem

  Zadání hodnoty v terminálu na tabletu pro duty cykle

        Zadání hodnoty v terminálu na tabletu pro frekvenci

     Zadané hodnoty z terminálu na tabletu zobrazené na LCD displeji

 

        Zadání hodnoty pro frekvenci v terminálu na tabletu

 Zobrazená zadaná hodnota v terminálu na tabletu na LCD displeji modulu

 

Použité prameny:

Technická dokumentace k modulu XY PWM FREKVENČNÍHO GENERÁTORU

Technická dokumentace k modulu bluetooth JDY-33

[1]- WWW.LASKARDUINO.CZ

 

Bližší informace:

vagnervlastimil@seznam.cz