OVLÁDÁNÍ PWM Z PICAXE RC-PŘIJÍMAČEM

VLASTIMIL VÁGNER

     Po dlouhé době používání mi odešel v modelu lodě jednosměrný regulátor DC motorů ovládaný RC přijímačem a nový sehnat byl problém. Rozhodl jsem se o sestavení regulátoru z domácích zásob a využít stávající RC přijímač, mikrokontrolér PICAXE 08M2 který se na to hodí a jako regulátor DC motorku použít modul LR7843. Zapojení rozšiřuje přípravky uveřejněné v [2].

 

MODUL LR7843

     Modul je zakoupený v [1] je osazený na řídící straně optočlenem PC817 který galvanicky odděluje řídící část od výkonové části, tato je osazena tranzistorem MOSFET IRLR7843 a podpůrnými součástkami. Vstupní Použitelné napětí výkonové části je od 6VDC do 30VDC a proudem do 161A, při provozu PWM je možné spínat vyšší proudy blíže katalogový list.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

     Přípravek jde vlastně o výrobu DPS pro mikrokontrolér PICAXE 08M2 a DPS pro napájecí stabilizátor 7805 obě DPS jsou pro svoji jednoduchost vyrobeny na univerzální vrtané destičce. Pro mikrokontrolér je použita patice pro jeho snadné použití v jiném zařízení a pro jeho snadné vyjmutí při přeprogramování pro které je také vyrobena DPS na univerzální vrtané destičce s osazenými součástkami pro programování. Vstupní napětí pro stabilizátor 7805 pro napájení mikrokontroléru PICAXE 08M2 a RC – přijímače včetně jednoho serva pro ovládání směru je z dvou článků LI – ION 18650 3600mah. Výstup signálu z RC – přijímače je připojený na vstup mikrokontroléru PICAXE 08M2 na PIN3, výstup PWM z mikrokontroléru PICAXE 08M2 je na PINU2 který je jediný možno použít na regulaci  PWM. Výstup PWM je připojený na vstup optočlenu PC817 použitého modulu LR7843. Baterie pro pohon motoru zvolíme dle provozního napětí použitého DC motorku v mém případě jsou na pohon použity opět dvě LI – ION baterie 18650 3600mah osazené v kleci a zapojeny paralelně a při nabíjení jsou nabíjeny každá samostatně. Oproti bateriím napájejícím RC – přijímač a PICAXE 08M2 které jsou zapojeny do série a při nabíjení jsou nabíjeny současně s využitím vývodu pro balancér který je využíván při nabíjení, pohonný motorek je na vývodech osazen keramickým kondenzátorem 100NF pro odrušení a blokovací diodou 1N4007. Uvedená zapojení jsou na obrázcích č.01 kde je schéma DPS pro programování,  na obrázku č.02 je schéma zapojení pro ovládání PWM, na obrázku č.03 je schéma zapojení stabilizátoru. K PICAXE 08M2 je možné si po napsání vlastního programu připojit celkem čtyři serva ovládaná jedním výstupem z RC – přijímače.

 

PROGRAM

     Program je uložený v adresáři PROGRAM a jeho název je PWM_OVLÁDÁNÍ_MOTORU_Z _RC.BAS jde o velice jednoduchý program kde je ve smyčce načítaná hodnota z RC – přijímače na vstupu PIN3 načtená hodnota je pak přepočítána vzorcem na výstupní hodnotu PWM a na PINU2 odeslána na optočlen v modulu regulátoru. Pro potřebu zjištění funkčnosti RC – přijímače a současně zjištění hodnot přijímaných z RC – přijímače zobrazovaných v sériovém terminálu používám program NAČÍTÁNÍ_RC_RADIO.BAS při použití JE NUTNÉ MÍT NASTAVENOU SHODNOU KOMUIKAČNÍ RYCHLOST V SÉRIOVÉM TERMINÁLU JAKO JE V PROGRAMU PRO PICAXE 08M2 TJ. 2400Bd. Pro načítání hodnot je možné použít sériový terminál uložený v adresáři program a podadresáři počítač kde je i popis k uvedenému sériovému terminálu.

                                

              

                                

 

            Použitý přijímač RC – soupravy

 

          Použitý vysílač RC – soupravy

 

          Použitý regulátor pro PWM LR7843

 

      Testovací přípravek pro programy s PICAXE 08M2

 

     Celkové propojení RC – přijímače, PICAXE 08M2 a regulátoru LR7843

 

Použité prameny:

[1] www.laskarduino.cz moduly (TRANZISTORY A RELÉ) popis modulu LR7843 + PDF

[2] www.mojeelektronika.mzf.cz články zapojení s PICAXE 08M2

[3] A rádio Praktická elektronika ročník 2012 – 2013 programování PICAXE

 

Bližší informace:

vagnervlastimil@seznam.cz