ODZKOUŠENÍ JEDNOFÁZOVÉHO MOTORKU

Vágner Vlastimil

    Přípravek umožňuje otestovat jednofázový motorek z pohonu KLIMAKT (po opravě a podobně) nebo jiný jednofázový motorek který má stejné zapojení cívek a rozběhového kondenzátoru. Přípravek jsem používal po celou dobu zaměstnání k plné spokojenosti v žádném případě si neklade za cíl konkurovat továrním testerům, jde o velice jednoduché zapojení pro orientační odzkoušení motorku, může být použit pro vlastní inspiraci.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Zapojení přípravku může být provedeno podle obrázku č.01 nebo podle obrázku č.02, zvolená verze přípravku na testování je osazena v elektroinstalační plastové krabici kde jsou osazeny ve víku ovládací moduly tlačítek, držák pojistky z boku pak vypínač průchodka pro napájecí kabel FLEXO a vně pak svorkovnice pro připojení zkoušeného motorku s rozběhovým kondenzátorem uvnitř jsou osazeny patice pro relátka FINDER, svorkovnice a propojovací vodiče. Zapojení podle Obr.č.01 využívá na otestování motorku relátka FINDER s dvěma páry přepínacích kontaktů osazených v paticích včetně signalizačních led sepnutého stavu. Prvky ovládacích tlačítek chodu vlevo nebo vpravo jsou v tomto případě použity pouze spínací (zelená ovládací ploška) určené pro montáž do dveří rozvaděčů kde jsou osazeny do modulů (držáků) pro tyto tlačítka se zeleným ovládacím středem. Přívod pro napájení obou verzí testeru je proveden kabelem FLEXO 3 * 1.5mm2 zakončeným vidlicí pro připojení do zásuvky, v testeru je fázový vodič připojen na vypínač a poté je přes pojistku FU 1A připojen na svorkovnici. Nulový a ochranný vodič je zakončen také ve svorkovnici. Přípravek zapojený podle Obr.č.02 nevyužívá pro otestování motorku relátka ale jsou využity dva prvky spínacích tlačítek (zelená ovládací ploška) a dva prvky rozpínacích tlačítek (červená ovládací ploška) s proudovým zatížením 1.5A. Prvky ovládacích tlačítek jsou i v tomto případě použita pro montáž do dveří rozvaděčů kde jsou osazena do modulů (držáků) pro tyto tlačítka se zeleným ovládacím středem. Na oba ovládací moduly (držáky) je osazen jeden prvek spínacího tlačítka a jeden prvek rozpínacího tlačítka tyto jsou propojena podle obrázku č.02 při stisku modulu se zeleným ovládacím středem se spínací tlačítko sepne a rozpínací tlačítko rozepne. Volba použitých komponentů, krabičky testeru a celkové provedení je čistě individuální věc všechny součástky byli zakoupeny v prodejně  elektroinstalačním materiálem.

 

FUNKCE PŘÍPRAVKU

    Po proměření motorku provedeme jeho připojení společně s rozběhovým kondenzátorem k testeru do svorkovnice pro motorek a zapneme tester. Nyní pokud stiskneme jedno z testovacích tlačítek se motorek bude otáčet jedním směrem po uvolnění tlačítka a zastavení motorku stiskneme testovací tlačítko pro opačný směr otáčení a motorek se bude otáčet opačným směrem. V případě že při stisknutém testovacím tlačítku stiskneme i druhé testovací tlačítko dojde k odpojení vinutí motorku od napájení a motorek se zastaví a tím nedojde k jeho zničení. Při zapojení podle Obr.č.01 to je dáno zapojením klidových kontaktů relé RE1 a RE2, při zapojení podle Obr.č.02 to je dáno propojením spínacích a rozpínacích kontaktů tlačítek TL.1A, TL.1B a TL.2A a TL.2B. Rozběhový kondenzátor volíme dle udaných hodnot výrobce k motorku.

 

ZJIŠTĚNÍ ZAPOJENÍ VINUTÍ

    Uvedené motorky z pohonů KLIMAKT mají vyvedeny celkem tři vodiče různých barev například : černý, hnědý, červený a podobně. U motorku který delší dobu nebyl použit nebo po opravě (převinutí), nalezen ve sběrném dvoře atd. necháme raději delší dobu na suchém místě aby se vysušil. Jako první změříme jeho izolační odpor obou vinutí proti kostře měřícím přístrojem na měření izolačního stavu, pokud ho nemáme můžeme POUZE ORIENTAČNĚ ZMĚŘIT ODPOR VINUTÍ MOTORU PROTI KOSTŘE S DMM ALE POUZE OPRAVDU ORIENTAČNĚ, nebo o proměření požádáme někoho kdo je vybaven na měření  el. přístrojů. Pokud je vše v pořádku musíme zjistit odpor obou vinutí abychom zjistili kde jsou vinutí spojena a který to je vodič kde potom bude připojený NULOVÝ VODIČ z testeru.

    Budeme pro příklad vycházet že motorek má barvy vodičů černá červená, hnědá na papír si napíšeme kombinace barev vodičů a pomocí DMM provedeme postupně změření ohmického odporu cívek. Příklad : červená – hnědá = 240 ohmů, červená – černá = 120 ohmů, černá – hnědá = 120 ohmů. Tímto změřením ohmického odporu cívek jsme zjistili že u vodiče černé barvy jsou obě cívky spojeny a u vodiče červené a hnědé barvy jsou cívky zakončeny tak že na vodiče červené a hnědé barvy bude připojen rozběhový kondenzátor a střídavě pak fázový vodič pro jeden a druhý směr chodu z testeru a na černý vodič bude připojen nulový vodič z testeru. ZELENO - ŽLUTÝ VODIČ BUDE VŽDY PŘI TESTOVÁNÍ MOTORKU PŘIPOJEN NA STATOR (TĚLO MOTORKU) NIKDY NEZKOUŠEJTE MOTOREK BEZ PŘIPOJENÍ TOHOTO VODIČE HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL.PROUDEM.!!!!!!!

 

              

                

    

 

    Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz

 

AUTOR ČLÁNKU NENESE ŽÁDNOU VINU NA ŠPATNÉ VÝROBĚ A PŘI ŠPATNÉM POUŽÍVÁNÍ UVEDENÉHO PŘÍPRAVKU.