MODELÁŘSKÝ SOUSTRUH

Vágner Vlastimil

    Poté co kamarádovi na doma používaném soustruhu odešla původní regulace otáček a motor, tak po zakoupení nového motoru a frekvenčního měniče mi požádal o návrh zapojení a následnou montáž elektro instalace pro nový motor a frekvenční měnič. Osazení nových ovládacích prvků na stávajícím soustruhu si provedl sám, článek může posloužit pro inspiraci při podobné výměně.

 

POPIS

    Použitý frekvenční měnič je typ : STANDART A550 PLUS – S2S od Slovenského výrobce VYBO ELECTRIC a.s. na napájecí napětí 230VAC a výstupní napětí pro motory 230VAC a výkon motoru 0.75KW. Motor je typ : GMYL – 80B4B3 na napájecí napětí 230VAC určený pro oba směry otáčení s rozběhovými kondenzátory. Frekvenční měnič je s dalšími spínacími prvky „RELÉ RE1 – RE3“ umístěn na montážní liště a společně se svorkovnicemi označenými X.1 a X.2 osazen do elektrikářské přístrojové krabice. Do uvedené krabice jsou přivedeny kabely od motoru, ovládacích prvků na soustruhu pomocí kabelových průchodek kabely jsou uloženy v šedých plastových ochranných trubkách. Na krabici je z boku umístěn hlavní dvoupólový vypínač vypínající současně fázový vodič a nulový pracovní vodič dále je z boku umístěn držák jistící pojistky, přívod napájení pro soustruh je proveden flexi šňůrou 3 * 2.5mm2 zakončený vidlicí do zásuvky. Vodiče kabelů jsou zakončeny ve svorkovnicích tzv. „čokoládě“, relé RE1 až  RE3 jsou osazeny v paticích cívky relé jsou na napětí 230VAC se dvěma páry přepínacích kontaktů, použitá relátka mají z výroby mezi páry přepínacích kontaktů osazenou dielektrickou přepážku. Na soustruhu jsou umístěny ovládací prvky přepínač otáčení hřídele motoru vlevo – vpravo, stávající kombinace tlačítek „STOP – START“, stop tlačítko s aretací, potenciometr pro nastavování otáček a nastavitelný pojezdový koncový spínač na nastavení vypnutí pojezdu při zapnutém automatickém pojezdu. Na víku krabice je v místě FM displeje vyříznuto okno zakryté plexisklem pro možnost sledování otáček motoru.

 

ÚPRAVA MOTORU

    Původní volba otáčení hřídele motoru je provedena propojením vývodů vinutí pomocí klem viz Obr.č.01, na Obr.č.02 je úprava zapojení pro použití motoru s Frekvenčním motorem kde se odpojí kondenzátor označený CB. Obrázky vychází z doporučeného zapojení v návodu k FM  STANDART A550 PLUS – S2S. Z důvodu nutnosti měnit směr otáčení hřídele motoru na soustruhu byli uvedené klemy z motoru odpojeny a jejich funkci nahradili relátka označená RE1 a RE2, jejichž cívky jsou ovládány přepínačem směru otáčení hřídele motoru PŘ.1 nákres je na Obr.č.05. Na obrázku Obr.č.03 je celkové schéma zapojení ovládání motoru soustruhu ve svorkovnicích X.1, na Obr.č.04 je schéma zapojení ovládání frekvenčního měniče ve svorkovnici X.2. Jeden pár kontaktů Relé RE3 tvoří přidrž po stisku tlačítka start, druhý pár kontaktů spouští frekvenční měnič. Soustruh je používán čistě pro modelářské potřeby v domácích podmínkách.

 

                        

 

                          

    

                                

 

                                  

            osazená elektro krabice frekvenčním měničem, relátky a svorkovnicemi

 

                   umístění vypínače a držáku pojistky na boku elektrikářské krabice

 

                             připojení kabelů do svorkovnic X.1 a X.2  „test funkčnosti“

 

  popisovaný soustruh s ovládacími prvky „směr otáčení, tlačítky stop – start, stop tlačítkem“

 

                 stop tlačítko s aretací a potenciometr na původním krytu

 

             polohový koncový spínač na vypínání chodu motoru při automatickém posunu

 

         celkový pohled na ovládací skříň s připojenými kabely v ochranných trubkách

 

                        test chodu motoru nastavené otáčky 800 ot/min

bližší informace :

vagnervlastimil@seznam.cz