XY – PWM FREKVENČNÍ GENERÁTOR 0 – 150Khz S LCD 3.2 – 30V

Vágner Vlastimil

   

    Pro ovládání přípravků s SSR i jiných modulů jsem potřeboval řídící modul který by bylo možné vždy připojit k tomu či onomu přípravku  a regulovat jeho výkon. Volba padla na modul XY – PWM FREKVENČNÍHO GENERÁTORU 0 – 150Khz z nabídky [1], modul umožňuje plynule měnit frekvenci v rozsahu 1 – 150Khz a pracovní cyklus (duty cykle) v rozsahu 0 – 100%. Modul také využívám s přípravky které připojuji na jeho výstup při testování různých zapojení.

POPIS MODULU

    Modul je osazen integrovaným obvodem značky HOLTEK HT1621B tento integrovaný obvod umožňuje dle zapojení více možných způsobů využití, zde je použit na generování signálu a pracovního cyklu DUTY CYKLE, ovládání LCD displeje napájení modulu je v rozsahu 3.3V – 30V a výstupní amplituda napětí je v rozsahu napájecího napětí. Na modulu je osazen mikroprocesor a stabilizátor napětí na hodnotu 3.3VDC které modul napájí dále modul obsahuje čtyři tlačítka dvě pro nastavení frekvence a dvě pro nastavení duty cykle. Modul je možné ovládat i pomocí počítače PC po sériové lince COM nebo pomocí redukce USB/COM signály TXD, RXD, GND tyto jsou vyvedeny společně s napájecími a výstupními ploškami signálu na DPS kde se osadí konektory nebo vyvedou vodiče, parametry komunikace jsou 9600,N,8,1. Zadané hodnoty frekvence i duty se okamžitě ukládají do paměti a zůstávají uloženy i po vypnutí napájení a po znovu zapnutí napájení modul okamžitě dle těchto hodnot nastaví výstupní frekvenci a duty. Osazený mikroprocesor programem ovládá IO HT1621B po čtyřvodičové sběrnici pomocí příkazů podrobně popsaných v dokumentaci k uvedenému IO. V tomto zapojení a s obslužným programem v mikroprocesoru umožňuje pomocí tlačítek nebo při ovládání počítačem příkazem „Fxxx“ zadat výstupní frekvenci a příkazem „Dxxx“ zadat DUTY CYKLE. Pro ovládání pomocí počítače PC je potřeba použít převodník z RS232 na signály TTL osobně používám více jak před deseti lety vyrobený převodník z IO ADM232 který vyhovuje pro tuto komunikaci. Při ovládání pomocí mikrokontroléru PICAXE není převodník potřeba pouze se propojí piny mikrokontroléru s konektorem pro komunikaci na modulu. Pro komunikaci je možné použít jakýkoliv terminálový program kde se nastaví parametry komunikace, já používám vlastní program pro komunikaci po RS232. Příkazem Fxxx zadáváme hodnotu frekvence a příkazem Dxxx zadáváme velikost duty cykle, hodnota pro zadání frekvence musí být zapsána a odeslaná do modulu takto Fxxx a stejně tak i příkaz pro zadání DUTY takto Dxxx. Pro načtení hodnot z modulu je použit příkaz READ který v terminálu zadáváme takto : read „malá písmena“, oproti písmenům „F a D“ která musí být zapsaná velkými písmeny. Po odeslání hodnoty do modulu v případě že je hodnota správně modul okamžitě odpoví výpisem na obrazovku monitoru slovem „DOWN“ v případě že je hodnota špatně zapsána modul odpoví výpisem na obrazovku monitoru slovem „FALL“. Každý parametr zadaný pro frekvenci nebo duty v terminálu MUSÍ BÝT ODESLÁN SAMOSTATNĚ. Pro ovládání zařízení je nutné výstup modulu posílit, pro toto využívám moduly s MOSFET tranzistory nebo SSR pro stejnosměrné napětí nebo pro střídavé napětí které posílí výstup modulu a tím se modul nezničí, používám některé moduly z nabídky [1].

 

Použitý modul XY – PWM frekvenční generátor

Upravený modul pro mojí potřebu odletovány původní tlačítka

Použitá externí klávesnice

Používané moduly s tranzistory MOSFET IRF520 „možno zakoupit v [1]

Používané SSR pro stejnosměrná nebo střídavá napětí

    

Kopie obrazovky spuštěného programu pro komunikaci RS232

    

Kopie obrazovky načtené hodnoty po odeslání příkazu read do modulu

 

Výpis zápisu uložených dat z programu RS232 který používám pro komunikaci RS232

 

ČAS ZÁPISU :10:03:38

ZÁPIS TEXT :

F000

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:03:49

ZÁPIS TEXT :

D000

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:04:00

ZÁPIS TEXT :

read

ČTENÍ TEXT :

F=000Hz      D= 00%

 

ČAS ZÁPISU :10:04:26

ZÁPIS TEXT :

F005

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:04:40

ZÁPIS TEXT :

D020

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:04:49

ZÁPIS TEXT :

read

ČTENÍ TEXT :

F=005Hz      D= 20%

 

ČAS ZÁPISU :10:08:14

ZÁPIS TEXT :

F2.15

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:08:29

ZÁPIS TEXT :

D025

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:08:47

ZÁPIS TEXT :

read

ČTENÍ TEXT :

F=2.15KHz    D= 25%

 

ČAS ZÁPISU :10:09:07

ZÁPIS TEXT :

F1.0.2

ČTENÍ TEXT :

DOWN 

 

ČAS ZÁPISU :10:09:18

ZÁPIS TEXT :

read

ČTENÍ TEXT :

F=102KHz     D= 25%

 

[1]- WWW.LASKARDUINO.CZ

 

Bližší informace:

vagnervlastimil@seznam.cz