ČÍTAČ PULZŮ VODOMĚRU

Vágner Vlastimil

         Tento jednoduchý přípravek je možné využít mimo načítání pulsů vodoměru i na další pokusy. Přípravek se připojuje na sériový port počítače nebo pomocí redukce USB/COM, může sloužit jako inspirace k vlastním pokusům s podobnými zařízeními. Původní zapojení a podrobný popis jsou v článku ČÍTAČ PULZŮ VODOMĚRU zde na webu.

 

Popis přípravku

         Možná zapojení přípravku jsou na obrázcích č.01, č.02 na obrázku č.03 je přípravek pro odzkoušení programu vodoměr.exe na čítání pulzů, na obrázku č.04 je nákres připojení přípravku ke snímači ve vodoměru. Napětí které je možné připojit na vstupní svorky pro připojení snímače je při použitých součástkách 12V – 24VDC,kladné napětí signálu se připojuje na svorku (+) a záporné napětí signálu se připojuje na (-).

 

Popis programu

         Program má název vodoměr.exe. je přeložen ve VB.6 a je určen pod OS WINDOWS.         

    Po spuštění programu je automaticky detekován volný sériový port, nebo může být zvolen sériový port zaškrtnutím políčka s volbou portu. Současně se aktivuje výstup DTR pro napájení přípravku dle zapojení obr.č.01, pro přípravek dle obrázku č.02 není signál DTR využit, ale je také aktivní. Poté již program testuje vstup CTS v případě že je na vstup snímačem přivedeno kladné napětí program automaticky provede na monitoru počítače zobrazení čísla „1“ ke kterému vždy při dalším kladném impulsu přičte „1“. Program ukončíme kliknutím myši na tlačítko s nápisem „UKONČENÍ ČÍTÁNÍ“ nebo kliknutím na „X“ při ukončení je do souboru s názvem NAMĚŘENO.TXT uložen celkový počet načítaných pulsů. Naměřené hodnoty v souboru se dají zobrazit v jakémkoliv manažéru. Po dalším spuštění programu vodoměr.exe jsou další data připsána pod již provedené měření.   

                       

              

    Seznam součástek k Obr.č.01

    D1, D2, D3…..KA261,  (1N4148)

    Rezistory R1….5K6, R2….3K2, R3….10K všechny na 0.6W typ R0207

    IO1…PC817

 

                       

    Seznam součástek k Obr.č.03

     Rezistor R1….10K, TL.1….tlačítko (co šuplík dá)

 

                            

                          

    

     

    Seznam součástek k Obr.č.02

    D1, D2….KA261, (1N4148),  R1….3K2, R2…5K6, C1, C2….100N (keramika),   IO1…78L05, IO2…MAX232, IC3…PC817, C3, C4, C5, C6…..47uF (Tantal),

 

Hotový převodník ze schématu dle obrázku č.01 (pohled na DPS ze strany součástek)

 

 

 

 

Celkový pohled na hotový přípravek ze schématu z obrázku č.01

Vágner Vlastimil

Bližší informace

vagnervlastimil@seznam.cz