CD4094

Vágner Vlastimil 

         Přípravek umožňuje ovládat posuvný registr CD4094, který pak ovládá led diody, relátka nebo jiná zařízení. Program je napsán tak aby jej mohl ovládat syn kamaráda který mi o výrobu přípravku a napsání programu požádal. Přípravek je řízeny počítačem PC pomocí výstupních signálů sériového portu, nebo pomocí redukce USB/COM. Přípravek umožňuje další využití IO CD4094 uvedených v [1].

 

POPIS PŘÍPRAVKU

        Napájení přípravku je ze zakoupeného zdroje s výstupním proudem 2A který má možnost měnit výstupní napětí a současně je využit na napájení připojených zařízení k IO2 CD4094 napětí ze zdroje je stabilizátorem IO1 7805 stabilizováno na hodnotu napětí 5VDC které pak napájí samotný přípravek. Na obrázku č.01  je schéma přípravku využitého pro ovládání led diod jejich počet určuje pouze napájecí napětí a výkon tranzistorů T1 až T8. Na obrázku č.02A, 02B je schéma zapojení pro ovládání osmi relátek které pak umožňují ovládání například čtyři el. motorky, nebo jiné přípravky připojené ke kontaktům relátek. Obvod IO2 CD4094 spíná svými výstupy cívky relátek RE1A až RE8A zapojení na obrázku č.02B umožňuje měnit i smysl otáčení motorků. Vstup IO2 4094 označený DATA je připojený na výstup PC označený TXD,vstup IO2 4094 označený STROBE je připojený na výstup PC označený RTS, vstup IO2 4094 označený CLK je připojený na výstup PC označený DTR. Rezistory označené ve schéma * volíme dle proudu a počtu led diod.

        

         Seznam součástek přípravku pro ovládání led diod :

 Rezistory R1, R2, R3…10K , R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18…4K7,

REZISTORY OZNAČENÉ  *  viz popis , Tranzistory T1 až T8….BC337,

Integrované obvody IO1..7805 , IO2…4094 , Diody D1, D2, D3…BZX 4V7 , Led Diody 2V/0.010A , Kondenzátory C1, C2….100nF (keramika),C3…470uF/16V, Konektor dle použitého sériového portu,propojovací kabely délka dle vlastní potřeby.                

                   

    

    

       Seznam součástek přípravku pro ovládání relátek : Rezistory R1, R2, R3…10K ,

R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18…4K7,

Tranzistory T1 až T8….BC337,Integrované obvody IO1..7805 , IO2…4094 , Diody D1,D2,D3…BZX 4V7 ,Diody D4 až D11…..1N4007 , Relé RE1 až RE8 typ.: M4-05H

 Kondenzátory C1, C2….100nF (keramika),C3…470uF/16V, Odrušovací kondenzátory pro motorky 100nF(keramika)…8Ks, Konektor dle použitého sériového portu,propojovací kabely délka dle vlastní potřeby.                

 

                

 

                             

 

POSTUP PŘI OVLÁDÁNÍ PŘÍPRAVKU

     Počítač PC propojíme s přípravkem a k němu připojeným zařízením co chceme ovládat, připojíme napájecí napětí k přípravku a na počítači spustíme program CD4094.EXE.Zapneme napájecí napětí přípravku a nyní pokud levým tlačítkem myši zaškrtneme jakýkoliv políčko označené popisem Bit0 až Bit7 tak tento bit bude na IO2 CD4094 nastaven na hodnotu Logická „1“ ostatní políčka s nezaškrtnutými bity zůstávají v logické „0“. Vypnutí zvoleného bitu provedeme tak že levým tlačítkem myši na něj opět klikneme například zvolili jsme si Bit0 který je neoznačený levým tlačítkem myši na něj klikneme a v okně se zobrazí zatržítko tento bit je poté na IO2 CD4094 nastaven na Logickou „1“ a je na něm kladné napětí +5V. Nyní když opět levým tlačítkem myší klikneme na zatržené políčko tak tento bit vypneme bude na něm logická „0“ výstupní napětí bude blízké zápornému napájecímu napětí. Ovládání el. Motorku pro příklad si zvolíme relátka RE1A a RE2A napájející jeden elektromotorek pokud označíme levým tlačítkem myši políčko označené Bit0  a Bit1 necháme vypnutý bude se motorek točit jedním směrem pokud označení Bitů „Bit0 a Bit1“ prohodíme to znamená že označené políčko Bit0 zrušíme „klikneme na něj levým tlačítkem myši“ a zaškrtneme levým tlačítkem myši Bit1 bude se motorek točit opačným směrem. Motorek vypneme tak že zrušíme navolené políčko Bit1, pokud by jsme zaškrtli obě políčka Bit0 a Bit1 motorek se nebude točit protože kontakty obou relátek se pouze přepnou do pracovní polohy TOTO ZVOLENÉ ZAPOJENÍ KONTAKTŮ RELÁTEK  SOUČASNĚ BRÁNÍ ABY BYL ZDROJ ZAPOJEN DO ZKRATU.  

 

 

       

POPIS PROGRAMU

     Program je napsaný ve VB6 jde o velice jednoduchý program na ovládání výstupních signálů sériového portu TXD, RTS, DTR po spuštění si program sám navolí neobsazený sériový port volba je mezi sériovým portem COM1 a COM2. Změnu můžeme provést i pomocí myši tak že levým tlačítkem myši klikneme na zatržítko s popisem COM1 nebo COM2 po spuštění programu se zobrazí okno programu kde v horní části se zobrazí „zleva doprava Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0. Pro někoho to asi bude vypadat divně ale přesně tak se označují bity od bitu s nejvyšší vahou „MSB“ po bit s nejnižší vahou „LSB“ a celek osmi bitů se pak označuje jako BYTE. Dále se v okně zobrazí okno s nápisem „VÝSTUPNÍ HODNOTA“  zde se zobrazuje hodnota bitu který je označený „zaškrtnuté políčko“ popřípadě součet všech označených bitů Bit0 až Bit7, dále je zobrazeno tlačítko s nápisem „UKONČENÍ PROGRAMU“ kliknutím na toto tlačítko program ukončíme a program SOUČASNĚ PROVEDE VYPNUTÍ ZAPNUTÝCH VÝSTUPŮ IO2 CD4094 POKUD BYCHOM JE PŘED UKONČENÍM SAMI NEVYPLI, TO SAMÉ PROVEDE I UKONČENÍ PROGRAMU KLIKNUTÍM V HORNÍ LIŠTĚ NA „X“. Poslední dvě políčka slouží na změnu volby sériového portu.

 

       

                       Úvodní obrazovka po spuštění programu

 

        

                                             Zapnutý výstupní Bit0

 

        

                                             Zapnutý výstupní Bit7

 

        

                       Zapnuty všechny výstupní Bity Bit0 až Bit7

 

       

                   Zapnuty výstupní Bity Bit6, Bit4, Bit2, Bit0

 

 

           Přípravek pro testování programů na ovládání CD4094 a CD4021

 

                                  Osazený IO CD4094 pro testování programu

 

                                               Spuštěný program CD4094 zvolen Bit7

                                  Spuštěný program bez zadaných hodnot

                   Testování programu na počítači s redukcí USB/COM

 

              Měření na výstupním pinu IO CD4094 označeném B0 v programu Bit0

                 Naměřené napětí na výstupním pinu CD4094 označeném B0 v programu Bit0

 

 

 

 

 

     Použité prameny :

Datašet k IO CD4094

Burkhard Kainka : Elektronika s podporou PC Visual Basic v praxi

Burkhard Kainka : Využití rozhraní PC

[1] mojeelektronika.mzf.cz

Katalog součástek EZK

 Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz